Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen
Ieder jaar in januari wordt landelijk de Actie Kerkbalans
gehouden. Actie Kerkbalans vraagt aandacht voor de noodzaak van financiële steun aan uw eigen parochie.

We zijn gewend dat we voor ons huishouden, onze sportclub of ons krantenabonnement geld uittrekken en geregeld een vast bedrag betalen. Ook de Kerk heeft die bijdragen nodig. Sterker nog, voor de parochie is deze actie van levensbelang. Anders dan in ons omringende landen ontvangt de Kerk geen subsidie en is voor alle pastorale activiteiten afhankelijk van de giften van haar kerkleden.

Het Kerkbestuur van de Sint-Jan roept de parochianen op om deel te nemen aan de Actie Kerkbalans en hun kerkbijdrage te voldoen:

"Dankzij uw bijdrage kan de Sint-Jan een waardevolle plek blijven, waar men gestalte kan geven aan zijn geloofsleven door samen te vieren, elkaar te ontmoeten of gewoon een kaarsje te branden bij de Zoete Moeder. Ook voor u wil de parochie een hartelijk, gastvrij en open thuis zijn waar God ons met Hem en met elkaar verbindt.

Het afgelopen jaar wordt gekenmerkt door het coronavirus en alle gevolgen daarvan, ook voor onze kerkgemeenschap. In het voorjaar konden er geen publieke vieringen plaatsvinden en momenteel met slechts een beperkt aantal bezoekers. Veel inkomsten zijn weggevallen terwijl de vaste kosten van o.a. onderhoud en personeel zijn doorgegaan.

Gelukkig hebben we verbinding met onze parochianen kunnen maken via de digitale weg. We zenden alle vieringen via een eigen YouTubekanaal (Sint-Jan Den Bosch) rechtstreeks uit. Die verbondenheid willen we dit jaar nog meer gestalte geven. “Juist nu is samen parochie zijn een belangrijke opdracht. Dat vraagt om inzet van mensen. Maar dat vraagt ook om een stabiel financieel fundament”, zo schrijft bisschop De Korte in zijn aanbeveling voor deelname aan de Kerkbalans.

Wij bouwen en vertrouwen op uw financiële steun en zijn u daar bijzonder dankbaar voor. Er zijn diverse mogelijkheden om uw kerkbijdrage te voldoen. Wellicht doet u dat reeds automatisch. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL92 INGB 0002 5386 00. t.n.v. Parochie Heilige Johannes Evangelist, ’s-Hertogenbosch of u kunt gebruik maken van de Givt-app.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. C. Pouw, kerkbijdragestjan@mariajohannes.nl. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw deelname aan de Actie Kerkbalans. Zij is van groot belang voor een vitale toekomst van onze Sint-Jansparochie in ’s-Hertogenbosch.

Kerkbestuur Sint-Jan

Graag nodigen we uit op deze pagina verder te lezen. Rechts op de pagina vindt u diverse informatie en hier leest u meer over de Givt-app

Heeft u vragen?
Mochten er bij u nog vragen zijn, dan kunt u voor de parochie Sint-Jan mailen naar: kerkbijdragestjan@mariajohannes.nl of schrijven naar Parochie H. Johannes Evangelist, t.a.v. Kerkbijdrage, Choorstraat 5, 5211 KZ ’s-Hertogenbosch. 

Parochie H. Maria
Een lange periode is deze site gebruikt geweest voor de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes Evangelist. De parochies zijn in 2020 onafhankelijk van elkaar verder gegaan en beide parochies werken aan een eigen site. Voor de parochie H. Maria kunt u uw vragen stellen via kerkbijdrage@mariajohannes.nl of schrijven naar Parochie H. Maria, t.a.v. Kerkbijdrage, Markt 1, 5241 VL Rosmalen.

Wat is Actie Kerkbalans?
Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. In Kerkbalans werken samen: de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.

De Actie Kerkbalans wordt sinds 1973 aan het begin van elk jaar, in de tweede helft van januari, gehouden. De deelnemende kerken doen in die periode een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage. Elk jaar gaan meer dan een half miljoen vrijwilligers op pad om bij hun mede-kerkleden een verzoek om een financiële bijdrage voor de kerk te bezorgen en om die later in de vorm van een toezegging weer op te halen.

Op deze manier worden elk jaar enkele honderden miljoenen euro’s voor de kerken bijeen gebracht. Kerkbalans is daarmee de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. Deze vorm van geldwerving is voor de deelnemende kerken verreweg de grootste bron van inkomsten. Door de intensieve voorbereiding en nazorg heeft Kerkbalans in de praktijk het karakter van een permanente campagne. Sinds 2005 hebben de kerken een vernieuwing van hun geldwerving gerealiseerd. Kerkbalans Nieuwe Stijl doet met succes een beroep op bestaande en nieuwe doelgroepen.

Parochianen ontvangen dan een brief met het verzoek om middels de Actie Kerkbalans een vrijwillige bijdrage te voldoen. Een machtigingsformulier is daarvoor bijgesloten en een folder over de Actie Kerkbalans met daarin adviezen over belastingvoordeel.

Kijk ook eens op www.kerkbalans.nl
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier
Belastingvrije giften
Sinds 2014 is een periodieke gift volledig fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van een vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaraan voldaan dient te worden.
Brief De Korte AK2021
teaser gerelateerd document
Mgr. De Korte schreef reeds in juni afgelopen jaar een brief om de landelijke Actie Kerkbalans die van 16-30 januari 2021 wordt gehouden aan te bevelen.
Machtiging automatische incasso Sint-Jan
teaser gerelateerd document
Machtiging automatische incasso Sint-Jan