Sacramenten

Wilt u meer informatie over Doop, Eucharistie, Vormsel of Huwelijk? U vindt dit hier onder het kopje Sacramenten.

Door middel van de sacramenten - waaronder ook de priesterwijding, de ziekenzalving en de biecht gerekend worden - geeft Christus ons als gelovigen de mogelijkheid Hem nabij te komen: sacramenten zijn zichtbare tekens van een onzichtbare werkelijkheid. In die tekens kunnen we de helende, verzoenende, nabije, versterkende en liefdewekkende aanwezigheid van God ervaren.

Hier zet plebaan Geertjan van Rossem uiteen, wat de Sacramenten voor de parochiegemeenschap mogen betekenen.

Informatie over de afzonderlijke sacramenten vindt u achter de knopjes hiernaast.

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier