Bijzondere vieringen
Naast de vaste vieringen kent onze parochie ook regelmatig vieringen ter gelegenheid van een bijzonder feest of een bijzondere gebeurtenis.
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier
Taizévieringen in 's-Hertogenbosch
De Taizévieringen in ‘s-Hertogenbosch zijn een oecumenisch initiatief en richten zich met name op jongeren. Maar uiteraard zijn ook anderen die zich aangesproken voelen van harte welkom.
Tridentijnse Mis blijft in Den Bosch
De vieringen van de liturgie volgens de Tridentijnse ritus, officieel genoemd de Mis in de vetus ordo, zal vanaf zondag 5 juli 2015 wekelijkse plaatsvinden in de H. Annakerk te Hintham om 13.30 uur.