Contact
Vanaf 1 januari 2021 is de bereikbaarheid van de parochies H. Maria en H. Johannes (Sint-Jan) gewijzigd. Dit als uitvloeisel van de nieuwe opzet van het parochiële leven in onze regio en het daarmee verdwijnen van de pastorale eenheid van Maria en Johannes. In het voorbije jaar heeft deze herstructurering zijn beslag gekregen en zijn er twee zelfstandige parochies: H. Maria en H. Johannes Evangelist (parochie Sint-Jan)

Voor de parochie Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch (Choorstraat 1, 5211 KZ) is het secretariaat van de plebanie van de kathedraal bereikbaar op: maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur via het bekende telefoonnummer: (073) 613 03 14. Het e-mailadres is secretariaat@mariajohannes.nl  

De H. Mariaparochie heeft sinds 25 maart 2021 een eigen website waar u alle informatie kunt vinden:
www.parochiemaria.nl

Tot de parochie H. Maria behoren de kerken: 
Sint-Lucaskerk, 's-Hertogenbosch
H. Annakerk, 's-Hertogenbosch (Hintham), 
Sint-Lambertuskerk, Rosmalen
H. Laurentiuskerk, Rosmalen
H. Landelinuskerk, Empel
H. Annakerk, 's-Hertogenbosch (West) 
Willibrordkerk, 's-Hertogenbosch (Maaspoort)
Sint-Cathrinakerk, 's-Hertogenbosch Centrum


Voor meer info over onderstaande onderwerpen, scroll naar beneden op deze pagina:
Sacrament van het Doopsel
Sacrament van het Huwelijk
Uitvaarten en bedieningen
Communicatie
Financiën
Bestuurssecretariaat
Overige vragen

Sacrament van het Doopsel
Doopouders kunnen voor het afspreken een doopdatum en de
doopvoorbereiding contact opnemen met de doopadministratie.
Voor de parochie Sint-Jan:
073- 6130314 maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 12
of via dopensintjan@mariajohannes.nl

Sacrament van het Huwelijk
Toekomstige bruidsparen die voor de kerk willen trouwen, dienen in verband met de huwelijksvoorbereiding ruim voor de beoogde trouwdatum contact op te nemen met de betreffende secretariaten.
Voor de parochie Sint-Jan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen: 073- 6130314 maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur, secretariaat@mariajohannes.nl

Uitvaarten en bedieningen
Uitvaarten voor de parochie Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch (Choorstraat 1, 5211 KZ) kunt u melden via het secretariaat van de plebanie: maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 12 uur via het bekende telefoonnummer: 073-613 03 14. Buiten kantooruren wordt dit nummer doorgeschakeld naar de achterwacht.

Communicatie
Voor aangelegenheden betreffende website, nieuwsbrief en overige communicatie-uitingen van de parochie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie:
Voor de parochie Sint-Jan kan dat via communicatie@mariajohannes.nl

Financiën
Voor financiële aangelegenheden kunt u contact opnemen met de afdeling financiën.
Voor de parochie Sint-Jan is het emailadres boekhoudingstjan@mariajohannes.nl en het telefoonnummer (073) 6841200.

Bestuurssecretariaat
Voor beleidsmatige en bestuursmatige aangelegenheden kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat:
Voor de parochie H. Johannes Evangelist:
073-6144170, bestuur@mariajohannes.nl
Maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

Overige vragen Sint-Jan, 's-Hertogenbosch
secretariaat@mariajohannes.nl
073-6130314: maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
Choorstraat 1, 5211 KZ 's-Hertogenbosch.
Misintenties voor het komend weekend dienen uiterlijk donderdag daaraan voorafgaand om 10.30 uur gemeld te zijn bij het secretariaat via secretariaat@mariajohannes.nl of telefonisch.
Bankrekeningnummer voor misintenties Sint-Jan:
NL24 INGB 0656 4387 46
t.n.v. parochie H. Johannes Evangelist
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier