Leon van der Zanden zocht en vond
"Ondanks dat ik gedoopt bent, mijn communie en vormsel heb gedaan, verkeerde ik niet in een kerkelijk milieu. Ik was me wel altijd bewust dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik zag de mens vooral als een spiritueel wezen. Dat er een God bestond, betwijfelde ik ook niet. Maar hoe zat dat nou allemaal?
 
God leren kennen is jezelf leren kennen
Ik was al een tijd lang op zoek naar verdieping en spirituele groei. Dat hield in dat ik veel over spiritualiteit las uit allerlei richtingen. Maar niet de richting van het christendom, ook nooit bij stil gestaan, hoewel het toch al op verschillende manieren in het verleden op mijn pad was gekomen. Totdat ik door een vriendin met het Christendom in aanraking kwam. Snel kwam ik erachter hoe fijn, mooi en dankbaar het was om te bidden. Regelmatig zag ik haar, we spraken er veel over.
 
Hoe of wat weet ik niet meer, maar op een gegeven moment las ik in het Bisdomblad het artikel 'God, wat voor God, maakt het wat uit?' Het laatste gedeelte van dat artikel sprak me rechtstreeks aan. Daarin herkende ik mezelf als iemand die leest over 'spiritualiteit en energieën die ons omringen en doordringen'.  Ik leerde in het artikel dat je met God een persoonlijke relatie kunt hebben. Daardoor kreeg ik het besef dat God op een afstand blijft zolang je geen persoonlijke relatie met Hem aangaat. Daar draaide ik in mijn zoektocht al zo'n tien jaar omheen. Dit inzicht bracht God heel dichtbij voor mij.
 
Mijn vriendin attendeerde me toen op de Alpha-cursus: 'Dat is ook wel iets voor jou!' Toch was ik wel wat sceptisch. Ik en het Christendom?! Moet ik dan ook naar de kerk?! De Kerk die toen net in een kwaad daglicht stond. Ik las welke hoofdstukken er behandeld werden. Dat sprak me weer op zo'n manier aan dat ik er niet omheen kon. Dat waren thema's die mijn twijfel konden wegnemen. Ook de vorm van de cursus sprak me enorm aan. Het samen eten en zingen. Dat schept een mooie verbondenheid met elkaar! Daarna volgt een inleidend verhaal over het thema, waarna in deelgroepen elkaars gedachten en ervaringen gedeeld worden, met de nadruk op delen en geen discussies.
 
Tijdens de Alphacursus is er ook een 'Alpha-weekend' met als thema de heilige Geest. Ik ben toen ingegaan op de uitnodiging voor je te laten bidden, wat een geweldige ervaring is. Ook is er dan op zondagochtend de gelegenheid de Mis in de Lucaskerk bij te wonen. Dit was voor mij de eerste keer in mijn leven dat ik uit eigen vrije wil en nieuwsgierigheid naar een kerkdienst ging. Alle vooroordelen waren in één uur verdwenen. De vorm van de Mis, het koffiedrinken nadien, de verbondenheid die ik voelde tijdens de Mis. Het was een diepgaande ervaring! Als één familie. Zo'n ervaring had ik in de kerk niet verwacht en was dus totaal nieuw voor mij. Ik kan me niet meer voorstellen een kerkdienst op de zondagochtend over te slaan. Het is natuurlijk prachtig als je op zo'n manier aan je relatie met God kan werken. Het is en blijft een grote ontdekkingsreis. God leren kennen is jezelf leren kennen.
 
Meer info: (073) 5210763 of www.alpha-cursus.blogspot.co
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier