Jan Renders: al 25 jaar diaken
Jan, in 1945 geboren in Beek en Donk, studeerde theologie in Tilburg. Hij begon zijn kerkelijke loopbaan als pastoraal werker in Best. Achtereenvolgens werkt hij daarna in parochies in Heeze, Aalst-Waalre, Bladel, om vervolgens met zijn vrouw Ingrid en vier kinderen in Rosmalen te landen. Hij werkte daar een aantal jaren samen met pater Jan van Berkom in de toenmalige Laurentiusparochie. Later werd dat de Bernadette-Laurentiusparochie, vervolgens de Birgittaparochie om tenslotte uit te monden in onze Mariaparochie.
 
Al die tijd bleef de Laurentiuskerk zijn thuishaven, maar veel van zijn tijd ging en gaat ook naar de Lambertuskerk. Natuurlijk werkt hij nu ook samen in het bredere verband van onze Mariaparochie. Omdat Jan inmiddels pesioengerechtigd is, werkt hij thans officieel halftime en het lukt hem steeds beter om zich qua tijd ook aan die uren te houden.
 
Zijn pastorale hart ligt bij dienstbaarheid en nabijheid
 
Nabijheid
In een gesprek geeft Jan duidelijk aan dat zijn pastorale hart ligt bij de kern van het diaken-zijn: dienstbaarheid aan mensen en nabijheid. Belangrijker dan kerkelijke regels en managen vindt hij de oprechte zorgt voor mensen. Hij voelt zich daar vooral in gesteund door de talrijke vrijwilligers die in de loop van de jaren met hem samenwerkten en nog steeds actief zijn.
Het is niet voor niets dat een diaken in iedere Eucharistieviering de mensen oproept om elkaar de vredeswens te geven. ook stuurt een diaken aan het eind van elke viering de gelovigen de kerk uit met de boodschap: "Ga waar maken wat we hier in de viering uitgesproken hebben!" Dus een diaken roept mensen telkens op tot actie. "Een kerk die niet dient, dient nergens toe," citeert Jan een Franse bisschop.
 
Inspirerend
Wie Rosmalenaren spreekt over diaken Jan, hoort over zijn gerichtheid op mensen. "Een echte pastor," hoor je vaak zeggen. Groter compliment kun je Jan niet geven. Vooral het ziekenpastoraat en rouwverwerking en het voorgaan en begeleiden van uitvaarten liggen hem bijzonder goed. Hij is heel blij dat er rond de Laurentiuskerk en de Lambertuskerk twee levende gemeenschappen functioneren.
 
Jan heeft alle vertrouwen in de toekomst: "Het geloof en de Kerk zal blijven, in Rosmalen en overal, al zullen de vormen anders worden." Jan hoopt tot zijn 70e werkzaam te kunnen zijn, maar het inspireren van medegelovigen zal hij tot zijn laatste snik volhouden, daarin gesteund door zijn vrouw Ingrid en zijn inmiddels volwassen kinderen.
 
Dank
Hoogtepunten van de feestelijkheden rond het jubileum van diaken Jan Renders was de plechtige Eucharistieviering op Pinsterkzondag 27 mei. Daarna was er volop gelegenheid hem te feliciteren. Gefeliciteerd Jan. Onze parochie is hem dankbaar!
 
Gerrit Mol
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier