Ineke Spijker - 'Geloof is voor mij: vertrouwen'

Ineke Spijker is afkomstig uit het Groningse Schildwolde. Haar moeder was Nederlands -Hervormd en haar vader – inmiddels overleden – buitenkerkelijk. Als kind speelde geloof niet zo’n grote rol. Ineke werd door omstandigheden niet gedoopt, maar ging wel altijd naar zondagschool, waardoor ze toch een zekere geloofsbasis mee kreeg.

Zoektocht
Zoals zo velen zette zij zich als puber af tegen de kerk. Wanneer kwam voor haar de omslag? “Ik zal een jaar of twintig zijn geweest, toen ik op zondagochtend de Eucharistieviering op de televisie bekeek en getroffen werd door de preek die ging over het verhaal van de verloren zoon. Dit verhaal was voor mij aanleiding om de zoektocht naar mijn eigen geloof aan te vangen. Ik begon meer over het geloof te lezen en voelde me aangetrokken tot de Eucharistie en de katholieke Kerk. Daarom sloot ik mij aan bij een jongerenkoor van een katholiek ziekenhuis in de stad Groningen. De rector van dit ziekenhuis bereidde mij voor op het Doopsel en in 1991 werd ik in de kapel van het ziekenhuis door hem gedoopt en gevormd. Later werd ik ondermeer lid van de liturgische werkgroep en acoliet.”

Band met God
In 1993 verhuisde Ineke naar Rosmalen voor haar werk bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. “Vanaf 2005 ben ik diensten in de Sint-Jan gaan bijwonen en ik voelde me er echt op mijn plek.” Ze liet zich inschrijven als parochiaan en werd all-round vrijwilligster: ze was actief bij het Geloofsfeest van het bisdom, ging haar diensten aanbieden in de Mariakapel van de kathedraal en verrichtte kosterswerkzaamheden. Ze verzorgt het linnengoed van de kerk en gaat voor in het middaggebed. Inmiddels is ze ook mede-koster van de Sint-Cathrienkerk en de Sint-Lambertuskerk in Rosmalen.

“Mijn geloof verdiepte zich intussen steeds meer en ik vond een priester die mijn geestelijk leidsman wilde zijn. Hij maakte me steeds meer duidelijk dat God liefde is, iemand met wie je werkelijk een band kunt hebben via Jezus Christus en bij wie je steeds weer opnieuw kunt terugkomen, ondanks je menselijke tekorten.” Ineke lacht er bij: “Ik werd verliefd op Jezus. Gelukkig reageerden mijn collega’s op het werk eigenlijk alleen maar belangstellend en positief toen ik het durfde te uiten.”

Vertrouwen en zekerheid
“In 2009 heb ik het besluit genomen mijn leven echt aan God te geven.” Ineke deed dit door de zogenoemde private geloften af te leggen. Van haar toenmalige geestelijk leidsman kreeg ze bij die geloften ook een religieuze naam toegewezen: Kleine Zuster Maria van het H. Hart van Jezus. In eerste instantie legde Ineke haar geloften af voor een tijdelijke periode van één jaar; in 2010 hernieuwde zij deze voor een periode van drie jaar. Volgend jaar kan zij haar geloften wederom hernieuwen voor een volgende tijdelijke periode of ervoor kiezen een levenslange verbintenis aan te gaan. Wie private geloften aflegt belooft om als ongehuwde te gaan leven in navolging van Jezus en in dienst van zijn Kerk.

Wat betekent het geloof voor Ineke? “Geloof is voor mij ten diepste: vertrouwen en zekerheid. Ik stel mijn vertrouwen in God, ook in de meest moeilijke situaties. Hoewel er zoveel onrecht in de wereld is, weet ik: God wil het onrecht niet, ook Hij staat soms machteloos. Maar Hij zendt wel altijd zijn hulp om met de machteloosheid om te gaan. Daarom heb ik vertrouwen in de toekomst. En de zekerheid dat je nooit alleen staat en er altijd Iemand is, die jou nabij is. Op die zekerheid mag je je verlaten.”

Onze eigen roeping
Kleine zuster Maria is inmiddels een vertrouwd gezicht geworden in de Sint-Jan, waar zij nog steeds haar diensten verleent. Zij is haar eigen kleine weg gegaan en heeft ontdekt waartoe God haar heeft geroepen. En zo is zij één van degenen die door haar levenshouding ook ons oproept om te ontdekken wat onze eigen roeping als christen is.

Hiertoe spoort het Tweede Vaticaans Concilie ons allemaal aan, “te leren de zending van Christus en de Kerk te vervullen door te leven uit het geloof in het goddelijk geheim van de schepping en de verlossing en door ons te laten bezielen door de Heilige Geest, die het volk van God levend maakt, die alle mensen ertoe aandrijft, God de Vader lief te hebben en in Hem de wereld en de mensen”.

Diaken Vladimir Palte

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier