Oecumene

Op het terrein van de oecumene is samenwerking met andere christelijke gemeenschappen goed mogelijk op het gebied van dialoog, gebed, sociale acties en evangelisatie. Uitgangspunt van samenwerking is het respect voor de verschillen in andere christelijke denominaties, waarbij we wel steeds de eigen R.K. identiteit bevestigen.

 

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier