Gedragscode sociale veiligheid Parochie H. Johannes Evangelist
In zijn vergadering van 7 september 2020 heeft het bestuur van de Parochie H. Johannes Evangelist te ’s-Hertogenbosch een gedragscode vastgesteld voor allen die hetzij als priester, diaken of pastoraal werker, hetzij als vrijwilliger of anderszins een rol vervullen in het kader van deze parochie, hetzij de Sint-Janskathedraal bezoeken.

In de rechterkolom kunt u de gedragscode downloaden

Conform de richtlijnen vanuit de Kerkprovincie en het bisdom heeft het parochiebestuur twee vertrouwenspersonen aangesteld:
mw. Ans Buys: ansbuys@hotmail.com
dhr. Jacques Roosen: jama.roosen@gmail.com

-----------------------

Protocol Misbruik

Reeds in 2012 heeft het bestuur van de toen nog pastorale eenheid H. Johannes en H. Maria een protocol aangenomen dat beschrijft volgens welke regels omgang van volwassenen met minderjarigen en kwetsbare personen passend is binnen de parochie.

Dat protocol kunt u ook in de rechterkolom hiernaast downloaden.

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier
protocol misbruik
Gedragscode
teaser gerelateerd document
Gedragscode sociale veiligheid Parochie Sint-Jan, september 2020