Bankrekeningen voor kerkbijdrage
Parochie H. Johannes Evangelist
Sint-Jan
IBAN NL92 INGB 0002 5386 00

Zie voor informatie over de kerken van de H. Mariaparochie:
www.parochiemaria.nl
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier