Belastingvrije giften

Sinds 2014 is een periodieke gift volledig fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van een vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaraan voldaan dient te worden: 

  • de jaarlijkse gift dient minimaal 5 jaar achter elkaar te worden overgemaakt naar de parochie of diens rechtsopvolger;
  • de hoogte van de jaarlijkse gift en de vijfjaarlijkse periode dient te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de gever en de begiftigde;
  • de gift stopt uiterlijk bij het overlijden van de gever of één ander in de overeenkomst genoemde persoon;
  • de parochie (ANBI) levert geen directe tegenprestatie aan de gever.

U kunt de overeenkomst downloaden aan de rechterkant van deze pagina of via de website van de belastingdienst

Uitgebreide toelichting op de website van de Belastingdienst.

Hulp nodig
Wilt u een gift overmaken aan de parochie H. Johannes Evangelist (Sint-Jan) en gebruikmaken van het belastingvoordeel van de overeenkomst periodieke gift in geld, dan kunt u informeren bij de coördinator Actie Kerkbalans H. Johannes Evangelist Kees Pouw, pastoraalassistent.pouw@ziggo.nl, 06 1355 1485.


Gewone giften

Voor gewone giften geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen. Uitgebreide toelichting op de website van de Belastingdienst. 
Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften

De gegevens van de parochie zijn te vinden op:
Parochie H. Johannes Evangelist: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/DBO11931

Voor informatie over de Parochie H. Maria verwijzen we u naar www.parochiemaria.nl

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier
Overeenkomst periodieke gift
teaser gerelateerd document
Dit formulier kan u gebruiken om u periodieke gift vast te leggen.