Ieder mens in nood kan een beroep op ons doen

De werkgroep Diaconie in Rosmalen heeft sinds haar ontstaan al heel wat mensen mogen helpen. Julia Roozen werd bij de oprichting meteen tot voorzitter gebombardeerd. “Ik wilde graag echt iets voor anderen betekenen en doen.” Hoe het werkt, vertelt ze hieronder.

“De nieuw opgerichte werkgroep Diaconie kreeg al snel een oecumenisch karakter. We wilden er zijn voor alle mensen in Rosmalen en dus werd onze werkgroep uitgebreid met twee leden van de protestantse Samen-Op-Weg-Gemeente (met een sterke diaconale tak) uit Berlicum. Dit betekent niet, dat we er ‘alleen maar’ zijn voor de parochianen van deze twee kerken. Juist niet. We zijn er voor alle mensen in Rosmalen en maken af en toe ook een ‘uitstapje’ buiten de gemeente.

De afgelopen jaren hebben we als werkgroep Diaconie vooral achter de schermen gewerkt. In het begin hebben we ons met name ingezet voor de asielzoekers die toen in onze gemeente gehuisvest waren. We gaven vooral veel hulp in materiële zin en regelden huisraad en kleding. Ook hielpen we bij het herstellen van het contact met de voedselbank. Een enkele keer boden we financiële hulp, bijvoorbeeld om gespecialiseerd doktersbezoek mogelijk te maken of bij een volgende stap in de asielaanvraagprocedure.

Naast deze hulp liep en loopt nog steeds de hulp aan (vooral) mensen uit Rosmalen die op een moeilijk punt in hun leven staan. Deze mensen komen niet uit zichzelf naar onze werkgroep met een vraag om hulp. Het zijn de reguliere instanties die ons weten te vinden in geval van grote nood. Vaak zijn mensen geholpen met een lening, die ze daarna in kleine stapjes af kunnen lossen. Wij gaan niet op de stoel van reguliere instanties zitten, maar onze taak begint, waar zij niets meer kunnen doen. In principe kan ieder mens in nood een beroep op ons doen.

Sinds een aantal jaar hebben we in december een kerstpakkettenactie. Met giften, materieel en financieel, maken we kerstpakketten voor mensen die een extra steuntje in de kersttijd wel kunnen gebruiken. Dit jaar deden we dat voor de eerste keer in samenwerking met Missie Xmas. Er zijn ruim 70 pakketten samengesteld en bezorgd. We kunnen dus spreken van een groot succes!

Omdat we het belangrijk vinden om het diaconale werk meer zichtbaar te maken binnen en buiten onze parochiegemeenschap en omdat we als werkgroep duidelijk willen hebben hoe we op een goede manier verder vorm kunnen geven aan onze diaconale taak, hebben we de hulp in geroepen van Stichting De Vonk. Stichting De Vonk, een instelling voor katholiek maatschappelijk activeringswerk, begeleidt en inspireert diaconale werkgroepen om bijvoorbeeld de uitgangspunten en doelstellingen (weer) helder te krijgen. Inmiddels staan we op het punt een eigen werkplan te maken. Als voorzitter wil ik dit graag doen vanuit het motto: “Zien, bewogen worden, in beweging komen.” Mijn uitgangspunt hierbij is de boodschap die in het evangelie staat: nabij zijn, op weg helpen, nood lenigen.

Ook geïnteresseerd? Informeer via (073) 5210626 of julia.roozen@tiscali.nl

Julia Roozen, voorzitter werkgroep Diaconie Rosmalen

 

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier