De Sint Cathrien: monumentale waarde aan het Bossche Broek
De Sint-Cathrienkerk of Kruiskerk bevindt zich aan de Kruisbroedershof en ziet uit op het natuurgebied het Bossche Broek. Op de plek van de tegenwoordige Sint-Cathrien vestigden zich rond 1533 enkele kloosterlingen van de orde van de Kruisheren, in 's-Hertogenbosch meestal 'kruisbroeders' genoemd. Zij bouwden er een klooster en een kapel, die zij toewijdden aan de H. Catharina van Alexandrië. Haar beeltenis is nog te vinden in de voorpui van de kerk. Het bestuur van de Mariaparochie heeft besloten een herbestemming te zoeken voor de kerk, de pastorie en het patronaatsgebouw.
Alleen de oude, gotische apsis is bewaard gebleven van het 16e-eeuwse kloostercomplex.
De huidige kerk is de derde die op de plek heeft gestaan. De kerk is een koepelkerk, op basis van de negentiende-eeuwse kruiskerk die hier heeft gestaan. Het zestiende-eeuwse koor is behouden gebleven. De vierzijdige koorafsluiting is gebouwd boven de Binnendieze en de enige in Nederland waar je met een boot onderdoor kunt varen.

Waarde
De Sint-Cathrienkerk heeft een rijksmonumentale status, waardoor op verschillende manieren financieringen/of subsidies mogelijk zijn.
Per direct kunnen pastorie en parochiecentrum ontwikkeld worden, de kerk in overleg met de parochie. De bestemming van de kerk is religieus, van de pastorie en het parochiecentrum maatschappelijk, waarbij de kerk en de pastorie de dubbelbestemming 'waarde' heeft meegekregen. Een nieuwe of afwijkende functie, al dan niet tijdelijk, is in overleg met het Herbestemmingsteam van de gemeente bespreekbaar.
Afspraken over gebruik van het kerkgebouw door de parochie en/of derden is nader invulbaar en in overleg.

Interessante herbestemmingen
Vanuit die parochie, die in nauwe samenwerking met de gemeente 's-Hertogenbosch zoekt naar toekomstmogelijkheden voor dit gebouw, zijn enkele interessante punten naar voren gekomen die specifiek betrekking hebben op de St Catharinakerk. De gemeente is meedenkend en meewerkend in het zoeken naar (een oplossing voor) een nieuwe bestemming.

De rijksmonumentale kerk beschikt over een rijk en monumentaal interieur dat de kerk zijn uitstraling geeft. Een meerwaarde (en toplocatie) is de grote tuin met uitzicht op het Bossche Broek. Bij herbestemming is het wenselijk ook het patronaatsgebouw en de pastorie te betrekken.

Centrale ligging
De centrale ligging is gunstig voor wonen en centrumvoorzieningen. De kerk zelf is niet geschikt voor wonen of een opgeknipte bedrijfsmatige invulling, bij het patronaatsgebouw valt te denken aan een culturele invulling met kleine horeca (foyer), kleine passende optredens, exposities en dergelijke.
De grote monumentale waarde en centrale ligging openen perspectief voor aanvullingen op de 'Bossche cultuur'. Hoewel een theaterfunctie technisch en i.v.m acoustiek beperkt is, zouden de monumentale gebouwen huisvesting kunnen bieden aan diverse culturele activiteiten en bijpassende horeca. Het complex zou onderdeel kunnen uitmaken van een wandel-vaar route aan de Binnendieze.

Wonen en nieuwbouw
De niet-monumentale pastorie kan geschikt gemaakt worden voor wonen, in combinatie met of als aanvulling op de te behouden monumentale belendende elementen.

Bidbook
Afdeling Bouwzaken van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft een “bidbook” met uitgebreide informatie over de individuele kerken, herbestemmingspotenties en de te volgen procedure opgesteld. Deze zijn beschikbaar voor serieuze gegadigden.

Als u interesse heeft in het verwerven van een van deze gebouwen kunt u hiervoor contact opnemen met de vastgoedadviseur van de parochie :
Dhr. Caspar de Bonth
Email: c@cdbu.nl
Mobiel: 06-50 22 35 21
Aan u, als geïnteresseerde, wordt gevraagd aan te geven:
- Wat zijn, in grote lijnen, uw plannen met deze kerk ?
- Is een serieuze onderbouwing beschikbaar ?

Ook op de interactieve kaart van de gemeente ’s-Hertogenbosch vindt u nadere informatie over deze gebouwen.

Van de Sint-Cathrien is een zogeheten  
QuickScan beschikbaar die nagenoeg alle relevante informatie bevat (Pdf).

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier