Heilige Harten: Een robuuste kerk uit het interbellum
De kerk van de Heilige Harten in de Bossche Graafsewijk is een laat voorbeeld van de kerkenbouw in het interbellum, de periode tussen de wereldoorlogen, en werd ontworpen door architetc A. Kropholler, die ook verantwoordelijk was voor onder meer het raadhuis van Waalwijk en het Eindhovense Van Abbemuseum. Zijn koppeling van de traditionele bouwwijzen aan moderne architectuur leidde vaak tot in vrij forse baksteen gemetselde bouwwerken met pannendaken en robuuste vormen.De driebeukige basiliek zonder dwarsschip werd op de tekentafel bedacht met een hoge toren maar zover is het nooit gekomen. Inwendig is er een vlakke zoldering (plafonds) over alle beuken. Het orgel is alweer lang geleden, ten behoeve van de liturgische vernieuwingen, vanaf boven de ingang, verplaatst naar het koor. Op zaterdag 31 januari 2015 is deze kerk, die onderdeel was geworden van de parochie H. Maria en H. Johannes in Den Bosch, aan de kerkelijke eredienst onttrokken.

Mogelijke herbestemmingen
De kerk is een gemeentelijk monument en op grond daarvan zijn op enkele manieren financiering en/of subsidies mogelijk. Motivering voor de plaatsing op de monumentenlijst was o.a. de stedenbouwkundige waarde vanwege de samenhang met de historische gebouwde omgeving van het naoorlogse deel van de Graafsewijk.

De bestemming is 'Maatschappelijk', functies die er al veel zijn in deze omgeving, maar woningbouw (appartementen) is in deze woonomgeving eveneens mogelijk, waarbij de kerk goede verhoudingen, daglicht (ruimte voor loggia's) en voldoende parkeerruimte biedt. Op maatschappelijk/medisch gebied zou de voormalige kerkruimte ook onderdak kunnen bieden aan een gezondheidscentrum, apotheek of een soortgelijke bestemming.
Bestemmingsplantechnisch zijn er veel mogelijkheden en de gemeente is meedenkend en medewerkend in het zoeken naar een (oplossing voor) een nieuwe bestemming.

De kerk kan in overleg met de parochie direct ontwikkeld worden.

Bidbook
Afdeling Bouwzaken van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft een “bidbook” met uitgebreide informatie over de locatie betreffende terrein en kerk, herbestemmingspotenties en de te volgen procedure opgesteld. Deze zijn beschikbaar voor serieuze gegadigden.
Als u interesse heeft in het verwerven van een van deze gebouwen kunt u hiervoor contact opnemen met de vastgoedadviseur van de parochie:
Dhr. Caspar de Bonth
Email: c@cdbu.nl
Mobiel: 06 - 50 22 35 21

Aan u, als geïnteresseerde, wordt gevraagd aan te geven:
- Wat zijn, in grote lijnen, uw plannen met deze kerk ?
- Is een serieuze onderbouwing beschikbaar ?

Ook op de interactieve kaart van de gemeente ’s-Hertogenbosch vindt u nadere informatie over deze gebouwen.
Van de Heilige Hartenkerk is een zogeheten QuickScan beschikbaar die nagenoeg alle relevante informatie bevat (Pdf).
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier