De San Salvator in Orthen: een kerk met oude papieren
De San Salvatorkerk in Orthen heeft heel oude papieren. Ouder dan welke Bossche kerk ook, want al in het jaar 815 wordt er melding gemaakt van het buurtschap en lange tijd viel de geestelijke bediening van de stad Den Bosch onder de parochie Orthen, met als hoofdkerk de Sint Salvator.De huidige San Salvatorkerk is de opvolger van een lange reeks kerken en verving in 1956 de Sint Lambertuskerk uit 1887. Uit het ontwerp van de Salvatorkerk blijkt hoeveel invloed de cursussen van de Bossche School door de gebroeders Van der Laan hebben gehad. Architect Paul de Graaf creeerde een centraalbouw in de vorm van een zaalkerk met omlopende gaanderijen. De kerk heeft kenmerken van de Bossche school en van de neoromaanse architectuur. Het altaar van de kerk is het middelpunt van de kerk en de klokkentoren is vrijstaand van de kerk.

Mogelijke herbestemmingen
De kerk is een gemeentelijk monument, waardoor op enkele manieren financiering en/of subsidies mogelijk zijn. De herbestemming van de kerk is bepaald als 'Maatschappelijk' maar een nieuwe of afwijkende functie - al dan niet tijdelijk - is in overleg met het Herbestemmingsteam van de gemeente bespreekbaar. De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor bibliotheken, kinderdagverblijven, voor- en naschoolse opvang en openbare dienstverlening. Maar ook (para)medische voorzieningen, praktijkruimtes, sociale voorzieningen en die op cultureel en verenigingsgebied.

De monumentale kerk zelf heeft intern een overzichtelijke indeling en is zeer ruimtelijk. Op het terrein is veel parkeermogelijkheid en dat maakt wonen en winkels mogelijk. De voormalige doopkapel zou mogelijk met een devotiekapelfunctie behouden kunnen blijven.
De kerk kan in overleg met de parochie direct ontwikkeld worden.

Bidbook
Afdeling Bouwzaken van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft een “bidbook” met uitgebreide informatie over de individuele kerken, herbestemmingspotenties en de te volgen procedure opgesteld. Deze zijn beschikbaar voor serieuze gegadigden.
Als u interesse heeft in het verwerven van een van deze gebouwen kunt u hiervoor contact opnemen met de vastgoedadviseur van de parochie:
Dhr. Caspar de Bonth
Email: c@cdbu.nl
Mobiel: 06 - 50 22 35 21
Aan u, als geïnteresseerde, wordt gevraagd aan te geven:
- Wat zijn, in grote lijnen, uw plannen met deze kerk ?
- Is een serieuze onderbouwing beschikbaar ?

Ook op de interactieve kaart van de gemeente ’s-Hertogenbosch vindt u nadere informatie over deze gebouwen.
Van de San Salvator is een zogeheten QuickScan beschikbaar die nagenoeg alle relevante informatie bevat (Pdf).
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier