Actie Kerkbalans van start
Met het luiden van de klokken van de Sint-Jan heeft mgr. G. De Korte zaterdag 20 januari de jaarlijkse Actie Kerkbalans ingeluid. Hij sloot daarbij aan bij de landelijke start van deze actie en riep de gelovigen op hun lokale kerk te steunen.

De landelijke Actie Kerkbalans vindt dit jaar plaats van 20 januari t/m 3 februari en is bedoeld om gelovigen op te roepen hun financiële bijdrage te doen ter ondersteuning van het pastorale werk van hun lokale kerk.


Hoog bovenin de foto zijn de 'klokken' nog net te zien
Bij het startmoment voor bisdom 's-Hertogenbosch sprak mgr. De Korte de gelovigen toe en riep hij hen op meer te geven aan de kerk. "Als we willen dat er katholiek leven blijft in Brabant, moeten ook parochianen hun verantwoordelijkheid nemen. Want de kerk kan niet van de wind leven. Parochianen die denken dat de kerk het eeuwige leven heeft en ook zonder hun bijdrage kan blijven bestaan, vergissen zich."

Rond de klok van 13 uur, toen in het hele land de Actie met klokgelui startte, trokken ook mgr. De Korte en plebaan Van Rossem aan de (binnen)klokken van de Sint-Jan.

De opbrengt uit de Actie Kerkbalans is van levensbelang voor de kerken. Het stelt onder meer de priesters in staat God aanwezig te stellen en de mensen nabij te zijn in het vieren van de Eucharistie, en er voor hen te zijn tijdens moeilijke en mooie momenten zoals bij ziekte en sterven, maar ook bij doop en huwelijk.

Komende weken vallen bij de parochianen die staan ingeschreven in de parochie weer de brieven van de Actie Kerkbalans in de bus. De pastores van de pastorale eenheid vragen de parochianen in de nieuwsbrief van deze week heel nadrukkelijk om stil te staan bij de Actie Kerkbalans en er over nadenken welke bijdrage zij kunnen doen.

Wie geen parochiaan is, kan van achter uit de kerk een brief meenemen om meer over de Actie Kerkbalans te lezen.(foto's: Wim Koopman)
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier