Nalatenschap

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Met uw kerkbijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van uw parochie. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan de parochiegemeenschap. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk, dat u mede mogelijk heeft gemaakt.

Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk en ook goed. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuigingen. U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een van die goede doelen kan uw parochie zijn. Daarnaast is het fijn om te weten dat de parochie als ANBI-instelling vrijgesteld is van erfbelasting.

Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dicht bij huis en dicht bij uw hart.

U kunt de parochie op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp. Een erfstelling is een percentage van de nalatenschap. De parochie is dan samen met anderen verantwoordelijk. Een notaris maakt voor u een testament op. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek is vaak kosteloos. De parochie informeert u graag over de mogelijkheden en de zinvolle besteding van erfstellingen en legaten.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten, neem dan contact op met;

H. Johannes Evangelist (Sint-Jan)
Mia Hemmink via bestuur@mariajohannes.nl

Voor de H. Mariaparochie verwijzen we u naar: www.parochiemaria.nl

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier