Investituur Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem
Zaterdag 18 mei vond in de kathedraal een viering plaats waarbij nieuwe leden toetreden tot de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Acht edelvrouwen, dertien ridders en drie priesters ontvingen hun “investituur”. Eens per anderhalf jaar wordt een dergelijke toetreding gevierd, telkens in een andere kerk; dit keer in de Sint-Jan.

De Ridderorde van het Heilig Graf gaat minstens 9 eeuwen terug toen Boudewijn I, koning van Jeruzalem, de patriarch van de Heilige Stad verlof gaf om een wacht van ridders in te stellen om het Heilig Graf van Christus te bewaken. Christus’ Graf dat zich in de Heilig Grafkerk te Jeruzalem bevindt geldt als de belangrijkste plaats van de christenheid. Deze immens grote kerk is het eindpunt van de Via Dolorosa en beslaat zowel de heuvel Golgota, waar Christus gekruisigd werd, als de tuin waar Hij werd begraven en op de derde dag uit de dood verrees. De verbondenheid met het Heilig Graf werd, als symbool voor dood, opstanding en verlossing van Christus, het spirituele uitgangspunt van de ridderorde.

Gedurende vele eeuwen werden in Jeruzalem pelgrims tot ridder van het Heilig Graf. Halverwege de 19e eeuw ontstond pas een hechte gemeenschap toen Paus Pius IX de Ridderorde de opdracht gaf om in Palestina en Jordanië hulp te bieden bij de oprichting en instandhouding van kerken, scholen, ziekenhuizen en sociale instellingen. Vandaag de dag is de verbondenheid, betrokkenheid en zorg voor de christenen in het Heilig Land de belangrijkste taak van de Ridderorde.

Wereldwijd zetten 35.000 ridders en edelvrouwen zich in voor het christelijk hulpbetoon in het Heilig Land. Ruim 300 van hen behoren tot de Nederlandse afdeling (landscommanderije) van de Ridderorde. Op dit moment is onze emeritus-bisschop, Mgr. Hurkmans, groot-prior van de Nederlandse commanderije.

De leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem putten hun inspiratie uit de symboliek van het lege Graf van Christus dat bewaard wordt in de genoemde kerk te Jeruzalem. Van de edelvrouwen, ridders en priesters die lid zijn van de Orde wordt gevraagd dat zij zich onderscheiden als geïnspireerde en inspirerende strijders voor de belangen van medechristenen in het Heilig Land en als beschermers van de christelijke waarden in het land waar Christus zijn zending op aarde heeft volbracht.

Tijdens een indrukwekkende plechtigheid op zaterdag 18 mei zijn de nieuwe leden opgenomen in de Orde. Hoofdcelebrant tijdens deze plechtigheid was mgr. Hurkmans. De Schola Cantorum ‘Die Sangeren Onser Liever Vrouwen’ o.l.v. Jeroen Felix verzorgde de zang en Véronique van den Engh bespeelde het orgel.
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier