Aanmelden H. Missen Mariaparochie
Vanwege de gedeeltelijke lockdown is het maximaal aantal bezoekers aan de zondagsvieringen 30. Daarom moet er voor de vieringen gereserveerd worden.

De RIVM regels blijven uiteraard gelden: houd 1,5 meter afstand, heeft u klachten van (neus)verkoudheid, griep, hoest ect., blijf dan thuis. Daarnaast geldt het advies een mondkapje te dragen en samenzang is niet toegestaan.

Hieronder kunt u zien hoe u per kerk kunt reserveren. Ook staan de tijden erbij van de vieringen.

Annakerk Hintham: 09:30 Eucharistieviering.
Registratie voor de H. Mis is niet nodig voor de vaste kerkgangers van H. Anna Hintham. Voor parochianen van andere kerken is aanmelding wel nodig via de e-mail annahintham@mariajohannes.nl

Annakerk West: 09:30 Eucharistieviering.
Reserveren via het secretariaat van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 11.30 uur via 073 6217014.

H. Landelinuskerk Empel: 09.30 uur en 11.00 uur Eucharistieviering.
Voor de zondagse mis is intekenen noodzakelijk. Dat kan via 06-10594108. Voor de avondmis op dinsdag hoeft pas bij aankomst ingeschreven te worden. Ook worden de contactgegevens dan genoteerd.

Sint-Lambertuskerk Rosmalen: 09.30 uur Eucharistieviering
Aanmelden voor de vieringen is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag door tussen 9.30 uur en 12.00 uur te bellen naar het centrale secretariaat op de pastorie: 073 5212215. Via mail kan ook. Er dient dan vóór vrijdag 11.30 uur gemaild te worden naar lambertus@mariajohannes.nl. In de mail graag vermelden: naam, aantal personen, datum en de kerk waar u voor kiest.

H. Laurentiuskerk Rosmalen: 11.00 uur Eucharistieviering.
Aanmelden gaat op dezelfde wijze als voor de Sint-Lambertuskerk: Aanmelden voor de vieringen is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag door tussen 9.30 uur en 12.00 uur te bellen naar het centrale secretariaat op de pastorie: 073 5212215.
Via mail kan ook. Er dient dan vóór vrijdag 11.30 uur gemaild te worden naar lambertus@mariajohannes.nl. In de mail graag vermelden: naam, aantal personen, datum en de kerk waar u voor kiest.

Allerzielen
i.v.m. de coronamaatregelen zal er voor de parochianen
een Eucharistieviering zijn op maandag 2 november a.s.
om 10.00 uur in de Lambertuskerk
Wilt u hiervoor reserveren via 073 5212215. Voor de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar volgt er een persoonlijke uitnodiging.

H. Lucaskerk 's-Hertogenbosch: 11:00 Eucharistieviering.
Reserveren is noodzakelijk. Dit kan via 06-42457916. Er is een extra mis op zaterdagavond 19.00 uur. Reserveren hiervoor kan via bovenstaand telefoonnummer.

Willibrordkerk Maaspoort: 11:00 Eucharistieviering. Reserveren is noodzakelijk en kan via willibrordopzondag@gmail.com of via 073 6426303 op woensdag en vrijdag van 11.30 uur tot 12.30 uur. Dit moet ook voor de viering op woensdag 09.00 uur.

Allerzielen
Reserveren voor de viering op 1 en 2 november (Allerzielenviering) is noodzakelijk. Verzoek om u vóór 21 oktober aan te melden voor de viering op zondag 1 november 11.00 uur of de viering op maandag 2 november om 19.00 uur. Aanmelden kan via mail: vieringennovemberwillibrord@gmail.com of via 073 6449810.
Overzicht nieuwsberichten
3D puzzel Sint-Jan te koop
18-11-2020
De Sint-Jan in 3D thuis. Dat kan vanaf nu. Nadat u 184 puzzelstukjes in elkaar hebt gezet, heeft u een unieke uitvoering van de Sint-Jan.
Openingstijden Infobalie/winkel Sint-Jan
17-11-2020
De infobalie in de Sint-Jan, die tevens winkel is, kent de komende tijd weer ruimere openingstijden. Zo kunt u rustig op zoek naar een mooi kersttafereel of naar de 3D-puzzel van de Sint-Jan. 
Bossche Winter opent met nieuws over kerststal Sint-Jan
12-11-2020
Op vrijdagavond 13 november om 19.00 uur wordt de Bossche Winter officieel geopend. En daarmee ook de mogelijkheid om te reserveren voor de kerststal in de Sint-Jan die deel uitmaakt van de Bossche Winter. 
Kerstmis 2020 in de Sint-Jan
06-11-2020
In de nieuwsbrief van november staat een vooruitblik naar de vieringen en overige activiteiten rondom Kerstmis. U vindt er nog veel informatie, zoals over de donatiezuilen, de vertrouwenspersonen en een interactieve zoektocht voor kinderen.  
Woord van bemoediging bij 1 en 2 november
29-10-2020
Bij gelegenheid van het hoogfeest van Allerheiligen en de viering van Allerzielen, heeft mgr. De Korte weer een woord van bemoediging geschreven.
Aanmelden H. Missen Mariaparochie
17-10-2020
Vanwege de gedeeltelijke lockdown is het maximaal aantal bezoekers aan de zondagsvieringen 30 personen, buiten eigen medewerkers. Daarom moet er voor de vieringen gereserveerd worden.
Wereldwijde rozenkrans voor kinderen op 18 oktober
16-10-2020
Overal ter wereld zullen kinderen op 18 oktober de rozenkrans bidden voor eenheid en vrede. Ook in de Lucaskerk!
Nieuws uit de H. Mariaparochie
16-10-2020
De parochie H. Maria verstuurt vanaf het begin van de coronacrisis wekelijks een digitale nieuwsbrief met daarin o.a. een bemoedigend woord van een van de pastores en de misintenties.
Extra Noveen tot de Zoete Moeder
15-10-2020
Nu het coronavirus weer in alle hevigheid toeslaat, de besmet-tingen en ziekenhuisopnames stijgen en veel in het kerkelijke- en publieke leven stil valt, is het goed om ons toe te vertrouwen aan de voorspraak van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.
Veranderingen Sint-Jan door gedeeltelijke lockdown
14-10-2020
Nadat het kabinet de gedeeltelijke lockdown heeft afgekondigd, schalen de kerken definitief af naar maximaal 30 personen in de zondagse vieringen. Plebaan Blom licht het toe in een extra nieuwsbrief.