Kerstwens pastores en bestuur voor vrijwilligers
Pastoresteam en bestuur hebben aan de vrijwilligers van de Sint-Jan een uitgebreide kerstwens gestuurd om hen te danken en bemoedigen aan het einde van dit bijzondere jaar.

In kolom rechts kunt u de boodschap ook downloaden.

Beste vrijwilliger van de Sint-Jan,

‘Een droom wordt werkelijkheid’, zo luidt het thema van de kerststal 2020. Begin december kon de kerststal open voor het publiek en op 13 december jongstleden heeft de Commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema, de kerststal officieel geopend. Twee dagen later moesten we, als gevolg van de lockdown, de poorten van de stal weer sluiten.

Het thema van de kerststal verwijst naar de droom van Jozef: ‘neem Maria tot je en wees als een vader voor haar Kind. Geef Hem de naam Immanuel, God-met-ons.’ Jozef heeft deze droom uit de hemel beantwoord. Een leven aan de zijde van Jezus en Maria gaf hem vreugde en hoop. Als geen ander heeft Jozef in zijn leven mogen ervaren dat God met ons is.

Het afgelopen jaar was als gevolg van het Coronavirus een jaar waarin veel kerkelijke vieringen, activiteiten en bijeenkomsten niet door konden gaan of in aangepaste vorm doorgang moesten vinden. We denken hierbij aan de vieringen in de Goede Week en Pasen en aan een andere invulling van de Meimaand en Sacramentsdag. Dopen, huwelijken, de Eerste Heilige Communie en het Vormsel moesten worden uitgesteld en het afscheid van onze dierbare overledenen kon alleen in beperkte kring plaatsvinden. Dit alles heeft er toe geleid dat veel vrijwilligers de onderlinge contacten hebben moeten missen.

Maar juist in dit afgelopen bijzondere jaar heeft u als vrijwilliger, door uw inzet en flexibiliteit, er wel voor gezorgd dat veel zaken in aangepaste vorm door konden gaan in onze kathedraal. Het pastoresteam en het kerkbestuur willen u hiervoor hartelijk bedanken.

Zodra de situatie omtrent Corona het toelaat, organiseren wij graag een gezellige ontmoeting voor al onze vrijwilligers. Daarnaast is het de bedoeling dat wij in de toekomst meer contactmomenten voor de vrijwilligers gaan organiseren om elkaar te ontmoeten en de onderlinge band te versterken. Wij hopen dat deze dromen spoedig werkelijkheid worden!

We gaan Kerstmis vieren in heel ongewone omstandigheden. Dat doet pijn. Kerstmis is immers een feest dat we, binnen en buiten de kerk, graag met velen willen vieren. De Coronapandemie dwingt ons tot het maken van andere keuzes. Een Kerstmis zonder kerststal en publiek toegankelijke nachtmis in de Sint-Jan. Toch wordt het Kerstmis. ‘De genade van God, bron van heil voor alle mensen is op aarde verschenen’, zo horen wij het in één van de Schriftlezingen op Kerstmis. God is met ons, zeker in deze zware tijd.

Wij wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een mooi en gezond Nieuwjaar waarin onze dromen, onder Gods Zegen, werkelijkheid mogen worden!


Pastoresteam en Kerkbestuur parochie Sint-Jan
Overzicht nieuwsberichten
Biddende Moeders start in de Sint-Jan
30-01-2021
Elke ouder bidt voor zijn of haar kinderen, al is het maar op de achtergrond, zonder woorden. Maar we kunnen ook samen, en
met woorden voor onze kinderen bidden. Vanaf februari kan dat in de Sint-Jan met een groepje van Biddende Moeders. 
TV-Mis vanuit de Sint-Jan op 31 januari
29-01-2021
Sinds december zendt de KRO met regelmaat de zondagse hoogmis vanuit de kathedraal uit. Zondag 31 januari vindt deze TV-Mis weer plaats om 10 uur.
Actie Kerkbalans 2021 - van harte aanbevolen
10-01-2021
In de week van 16-30 januari 2021 wordt weer de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Mgr. De Korte, bisschop van Bisdom Den Bosch, schreef reeds in juni afgelopen jaar een brief om deze Actie aan te bevelen.
Nog enkele plaatsen voor viering Oudjaar en Driekoningen
29-12-2020
Aan het einde van het jaar en de start van het nieuwe jaar willen we God danken en vragen om zegen. Zondag a.s. 3 januari vieren we het Hoogfeest van Openbaring van de Heer, Driekoningen.
Kerststal Sint-Jan en kerstmuziek online
22-12-2020
Vlak voor Kerstmis zijn twee impressies van de Kerststal van de Sint-Jan en een kerstmedley van de Schola Cantorum online gepubliceerd. Echt iets om te bekijken!
Kerstwens pastores en bestuur voor vrijwilligers
21-12-2020
Pastoresteam en bestuur hebben aan de vrijwilligers van de Sint-Jan een uitgebreide kerstwens gestuurd om hen te danken en bemoedigen aan het einde van dit bijzondere jaar. 
Uitnodiging om Kerstmis te vieren
20-12-2020
Over enkele dagen gaan we Kerstmis vieren. De coronapandemie legt onze wereld stil. Maar het wordt Kerstmis. We vieren dat God is mens geworden. Ook in de Sint-Jan gaan we het kerstfeest vieren.
Schola geeft kerstmedley in de kerststal
19-12-2020
Het kathedrale koor van de Sint-Jan, de Schola Cantorum, heeft een speciale kerstvideo opgenomen in de kerststal van de Sint-Jan.
Geen publieke kerstvieringen op Kerstavond
16-12-2020
De Nederlandse bisschoppen hebben woensdag 16 december gezamenlijk besloten om alle vieringen op 24 december niet door te laten gaan. In de Sint-Jan is het daarom niet mogelijk op kerstavond vieringen bij te wonen. Wel kunnen twee vieringen op Kerstavond via YouTube worden gevolgd.
Kerststal Sint-Jan per direct gesloten
14-12-2020
Na de toespraak van premier Rutte op 14 december, waarin hij een nieuwe lockdown afkondigde, heeft het bestuur van de Sint-Janskathedraal besloten de kerststal per direct te sluiten.
Kerstwens voor vrijwilligers 2020
teaser gerelateerd document
Kerstwens 2020