Actie Kerkbalans 2021 - van harte aanbevolen
In de week van 16-30 januari 2021 wordt weer de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Mgr. De Korte, bisschop van Bisdom Den Bosch, schreef reeds in juni afgelopen jaar een brief om deze Actie aan te bevelen.

Aan de rechterkant in de kolom kunt u de brief van mgr. De Korte downloaden.

Het Kerkbestuur van de Sint-Jan roept in de nieuwsbrief van januari de parochianen op om deel te nemen aan de Actie Kerkbalans:

Ieder jaar in januari wordt onze aandacht gevraagd voor de Actie Kerkbalans. Dit jaar wordt deze actie gehouden in de week van 16 - 30 januari. Via deze jaarlijkse landelijke actie vragen wij de parochianen hun kerkbijdrage te voldoen. Dankzij uw bijdrage kan de Sint-Jan een waardevolle plek blijven, waar men gestalte kan geven aan zijn geloofsleven door samen te vieren, elkaar te ontmoeten of gewoon een kaarsje te branden bij de Zoete Moeder. Ook voor u wil de parochie een hartelijk, gastvrij en open thuis zijn waar God ons met Hem en met elkaar verbindt.

Het afgelopen jaar wordt gekenmerkt door het coronavirus en alle gevolgen daarvan, ook voor onze kerkgemeenschap. In het voorjaar konden er geen publieke vieringen plaatsvinden en momenteel met slechts een beperkt aantal bezoekers. Gelukkig hebben we verbinding met onze parochianen kunnen maken via de digitale weg. We zenden alle vieringen via een eigen YouTubekanaal (Sint-Jan Den Bosch) rechtstreeks uit. Die verbondenheid willen we dit jaar nog meer gestalte geven. “Juist nu is samen parochie zijn een belangrijke opdracht. Dat vraagt om inzet van mensen. Maar dat vraagt ook om een stabiel financieel fundament”, zo schrijft bisschop De Korte in zijn aanbeveling voor deelname aan de Kerkbalans.

Wij bouwen en vertrouwen op uw financiële steun en zijn u daar bijzonder dankbaar voor. Er zijn diverse mogelijkheden om uw kerkbijdrage te voldoen. Wellicht doet u dat reeds automatisch. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL92 INGB 0002 5386 00. t.n.v. Parochie Heilige Johannes Evangelist, ’s-Hertogenbosch of u kunt gebruik maken van de Givt-app.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. C. Pouw, kerkbijdragestjan@mariajohannes.nl. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw deelname aan de Actie Kerkbalans. Zij is van groot belang voor een vitale toekomst van onze Sint-Jansparochie in ’s-Hertogenbosch.

Kerkbestuur Sint-Jan
Overzicht nieuwsberichten
YouTube kanaal Sint-Jan hersteld
03-03-2021
Na een korte onderbreking is het vertrouwde YouTubekanaal van de Sint-Jan weer hersteld. U kunt de livestream weer volgen via Sint-Jan Den Bosch.
Online Vastenmeditatie op zondagmiddag
21-02-2021
Op de zes zondagen van de Veertigdagentijd wordt er om 15 uur in de Sint-Jan een Vastenmeditatie gehouden. Deze kunt u online volgen.
Tijdelijk ander YouTubekanaal Sint-Jan
20-02-2021
Als gevolg van een storing bij het YouTubekanaal van de Sint-Jan moet u voor de livestream tijdelijk een andere link gebruiken.
Activiteiten in en vanuit de Sint-Jan in de Veertigdagentijd
17-02-2021
In de Veertigdagentijd kunt u in en online vanuit de Sint-Jan meedoen aan: de Kruisweg en een Vastenmeditatie en op zaterdag even stilstaan bij Maria.
Aswoensdag 17 februari in de Sint-Jan
16-02-2021
In de Sint-Jan vinden drie vieringen plaats op Aswoensdag 17 februari: 8.30, 12.30 en 19.00 uur. U hoeft niet te reserveren.
Carnavalsgroet vanuit de Sint-Jan
14-02-2021
Hoewel carnaval in Oeteldonk niet op gebruikelijke wijze gevierd kan worden en er ook geen carnavalsmis in de Sint-Jan kon plaatsvinden, hebben diaken Vladimir en plebaan Vincent wel een carnavalsboodschap voor alle Oeteldonkers.
Biddende Moeders start in de Sint-Jan
30-01-2021
Elke ouder bidt voor zijn of haar kinderen, al is het maar op de achtergrond, zonder woorden. Maar we kunnen ook samen, en
met woorden voor onze kinderen bidden. Vanaf februari kan dat in de Sint-Jan met een groepje van Biddende Moeders. 
TV-Mis vanuit de Sint-Jan op 31 januari
29-01-2021
Sinds december zendt de KRO met regelmaat de zondagse hoogmis vanuit de kathedraal uit. Zondag 31 januari vindt deze TV-Mis weer plaats om 10 uur.
Actie Kerkbalans 2021 - van harte aanbevolen
10-01-2021
In de week van 16-30 januari 2021 wordt weer de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Mgr. De Korte, bisschop van Bisdom Den Bosch, schreef reeds in juni afgelopen jaar een brief om deze Actie aan te bevelen.
Nog enkele plaatsen voor viering Oudjaar en Driekoningen
29-12-2020
Aan het einde van het jaar en de start van het nieuwe jaar willen we God danken en vragen om zegen. Zondag a.s. 3 januari vieren we het Hoogfeest van Openbaring van de Heer, Driekoningen.
Brief De Korte AK2021
teaser gerelateerd document
Mgr. De Korte schreef reeds in juni afgelopen jaar een brief om de landelijke Actie Kerkbalans die van 16-30 januari 2021 wordt gehouden aan te bevelen.
Machtiging automatische incasso Sint-Jan
teaser gerelateerd document
Machtiging automatische incasso Sint-Jan