Actie Kerkbalans 2021 - van harte aanbevolen
In de week van 16-30 januari 2021 wordt weer de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Mgr. De Korte, bisschop van Bisdom Den Bosch, schreef reeds in juni afgelopen jaar een brief om deze Actie aan te bevelen.

Aan de rechterkant in de kolom kunt u de brief van mgr. De Korte downloaden.

Het Kerkbestuur van de Sint-Jan roept in de nieuwsbrief van januari de parochianen op om deel te nemen aan de Actie Kerkbalans:

Ieder jaar in januari wordt onze aandacht gevraagd voor de Actie Kerkbalans. Dit jaar wordt deze actie gehouden in de week van 16 - 30 januari. Via deze jaarlijkse landelijke actie vragen wij de parochianen hun kerkbijdrage te voldoen. Dankzij uw bijdrage kan de Sint-Jan een waardevolle plek blijven, waar men gestalte kan geven aan zijn geloofsleven door samen te vieren, elkaar te ontmoeten of gewoon een kaarsje te branden bij de Zoete Moeder. Ook voor u wil de parochie een hartelijk, gastvrij en open thuis zijn waar God ons met Hem en met elkaar verbindt.

Het afgelopen jaar wordt gekenmerkt door het coronavirus en alle gevolgen daarvan, ook voor onze kerkgemeenschap. In het voorjaar konden er geen publieke vieringen plaatsvinden en momenteel met slechts een beperkt aantal bezoekers. Gelukkig hebben we verbinding met onze parochianen kunnen maken via de digitale weg. We zenden alle vieringen via een eigen YouTubekanaal (Sint-Jan Den Bosch) rechtstreeks uit. Die verbondenheid willen we dit jaar nog meer gestalte geven. “Juist nu is samen parochie zijn een belangrijke opdracht. Dat vraagt om inzet van mensen. Maar dat vraagt ook om een stabiel financieel fundament”, zo schrijft bisschop De Korte in zijn aanbeveling voor deelname aan de Kerkbalans.

Wij bouwen en vertrouwen op uw financiële steun en zijn u daar bijzonder dankbaar voor. Er zijn diverse mogelijkheden om uw kerkbijdrage te voldoen. Wellicht doet u dat reeds automatisch. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL92 INGB 0002 5386 00. t.n.v. Parochie Heilige Johannes Evangelist, ’s-Hertogenbosch of u kunt gebruik maken van de Givt-app.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. C. Pouw, kerkbijdragestjan@mariajohannes.nl. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw deelname aan de Actie Kerkbalans. Zij is van groot belang voor een vitale toekomst van onze Sint-Jansparochie in ’s-Hertogenbosch.

Kerkbestuur Sint-Jan
Overzicht nieuwsberichten
Biddende Moeders start in de Sint-Jan
30-01-2021
Elke ouder bidt voor zijn of haar kinderen, al is het maar op de achtergrond, zonder woorden. Maar we kunnen ook samen, en
met woorden voor onze kinderen bidden. Vanaf februari kan dat in de Sint-Jan met een groepje van Biddende Moeders. 
TV-Mis vanuit de Sint-Jan op 31 januari
29-01-2021
Sinds december zendt de KRO met regelmaat de zondagse hoogmis vanuit de kathedraal uit. Zondag 31 januari vindt deze TV-Mis weer plaats om 10 uur.
Actie Kerkbalans 2021 - van harte aanbevolen
10-01-2021
In de week van 16-30 januari 2021 wordt weer de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Mgr. De Korte, bisschop van Bisdom Den Bosch, schreef reeds in juni afgelopen jaar een brief om deze Actie aan te bevelen.
Nog enkele plaatsen voor viering Oudjaar en Driekoningen
29-12-2020
Aan het einde van het jaar en de start van het nieuwe jaar willen we God danken en vragen om zegen. Zondag a.s. 3 januari vieren we het Hoogfeest van Openbaring van de Heer, Driekoningen.
Kerststal Sint-Jan en kerstmuziek online
22-12-2020
Vlak voor Kerstmis zijn twee impressies van de Kerststal van de Sint-Jan en een kerstmedley van de Schola Cantorum online gepubliceerd. Echt iets om te bekijken!
Kerstwens pastores en bestuur voor vrijwilligers
21-12-2020
Pastoresteam en bestuur hebben aan de vrijwilligers van de Sint-Jan een uitgebreide kerstwens gestuurd om hen te danken en bemoedigen aan het einde van dit bijzondere jaar. 
Uitnodiging om Kerstmis te vieren
20-12-2020
Over enkele dagen gaan we Kerstmis vieren. De coronapandemie legt onze wereld stil. Maar het wordt Kerstmis. We vieren dat God is mens geworden. Ook in de Sint-Jan gaan we het kerstfeest vieren.
Schola geeft kerstmedley in de kerststal
19-12-2020
Het kathedrale koor van de Sint-Jan, de Schola Cantorum, heeft een speciale kerstvideo opgenomen in de kerststal van de Sint-Jan.
Geen publieke kerstvieringen op Kerstavond
16-12-2020
De Nederlandse bisschoppen hebben woensdag 16 december gezamenlijk besloten om alle vieringen op 24 december niet door te laten gaan. In de Sint-Jan is het daarom niet mogelijk op kerstavond vieringen bij te wonen. Wel kunnen twee vieringen op Kerstavond via YouTube worden gevolgd.
Kerststal Sint-Jan per direct gesloten
14-12-2020
Na de toespraak van premier Rutte op 14 december, waarin hij een nieuwe lockdown afkondigde, heeft het bestuur van de Sint-Janskathedraal besloten de kerststal per direct te sluiten.
Brief De Korte AK2021
teaser gerelateerd document
Mgr. De Korte schreef reeds in juni afgelopen jaar een brief om de landelijke Actie Kerkbalans die van 16-30 januari 2021 wordt gehouden aan te bevelen.
Machtiging automatische incasso Sint-Jan
teaser gerelateerd document
Machtiging automatische incasso Sint-Jan