Activiteiten in en vanuit de Sint-Jan in de Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd kunt u in en online vanuit de Sint-Jan meedoen aan: de Kruisweg en een Vastenmeditatie en op zaterdag even stilstaan bij Maria. 

++    ++    ++    ++    ++    ++    ++    ++

Kruisweg in de Veertigdagentijd

Elke vrijdag om 12 uur in de Sint-Jan 

In de Veertigdagentijd wordt iedere vrijdag om 12.00 uur de kruisweg gebeden. In aansluiting op de kruisweg is er gelegenheid de relikwie van de Heilige Doorn te vereren. Dit jaar zullen we de kruisweg voorbidden vanaf het Koepelaltaar omdat het niet goed mogelijk is voldoende afstand te houden bij het samen rondtrekken langs de staties. We hopen dat velen zich in de Veertigdagentijd aansluiten bij het bidden van de kruisweg.

++    ++    ++    ++    ++    ++    ++    ++

Online Vastenmeditatie op zondagmiddag
Elke zondag om 15 uur via YouTube

Op de zes zondagen van de Veertigdagentijd wordt er om 15 uur in de Sint-Jan een Vastenmeditatie gehouden. Leidend daarbij zijn de ‘zeven laatste woorden van Christus aan het kruis’. Zevenmaal heeft Jezus vanaf het kruis gesproken. Laatste woorden zijn kostbaar. Tijdens de meditaties willen we die woorden overwegen:

1. Vader, vergeef het hun (21 feb terugkijken)
2. Voorwaar, Ik zeg U, heden zult gij met Mij zijn (28 feb terugkijken)
3. Vrouw, ziedaar uw zoon (...) Ziedaar uw moeder
4. Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
5. Ik heb dorst
6. Het is volbracht!
7. Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest

Deze Vastenmeditaties zijn alleen online te volgen. Iedere zondag in de Veertigdagentijd vanaf 15.00 uur op YouTube Sint-Jan Den Bosch. Vanwege een technische storing op het originele YouTubekanaal  komt u op en tijdelijk YouTubekanaal. 

++    ++    ++    ++    ++    ++    ++    ++

Stilstaan bij Maria's smarten
Elke zaterdag na de viering van 12.30 uur

Op de zaterdagen op weg naar Pasen staan we stil bij
Maria, de moeder van smarten. In de veertigdagentijd
staat de piëta bij het koepelaltaar. De Moeder Gods
met haar gestorven Zoon. De middagmis op zaterdag
wordt afgesloten met een gebed waarbij we één van de
lijdenssmarten van Maria overwegen.

Overzicht nieuwsberichten
Gebedenboekje Sint-Jozef verkrijgbaar
06-03-2021
Bij gelegenheid van het Jozefjaar 2021, uitgeroepen door Paus Franciscus, is bij uitgeverij Adveniat een gebedenboekje verschenen.
TV-Mis vanuit de Sint-Jan op 7 maart
05-03-2021
De KRO zendt met regelmaat de zondagse hoogmis vanuit de Sint-Jans kathedraal uit. Zondag 7 maart vindt deze TV-Mis weer plaats om 10 uur.
YouTube kanaal Sint-Jan hersteld
03-03-2021
Na een korte onderbreking is het vertrouwde YouTubekanaal van de Sint-Jan weer hersteld. U kunt de livestream weer volgen via Sint-Jan Den Bosch.
Online Vastenmeditatie op zondagmiddag
21-02-2021
Op de zes zondagen van de Veertigdagentijd wordt er om 15 uur in de Sint-Jan een Vastenmeditatie gehouden. Deze kunt u online volgen.
Tijdelijk ander YouTubekanaal Sint-Jan
20-02-2021
Als gevolg van een storing bij het YouTubekanaal van de Sint-Jan moet u voor de livestream tijdelijk een andere link gebruiken.
Activiteiten in en vanuit de Sint-Jan in de Veertigdagentijd
17-02-2021
In de Veertigdagentijd kunt u in en online vanuit de Sint-Jan meedoen aan: de Kruisweg en een Vastenmeditatie en op zaterdag even stilstaan bij Maria.
Aswoensdag 17 februari in de Sint-Jan
16-02-2021
In de Sint-Jan vinden drie vieringen plaats op Aswoensdag 17 februari: 8.30, 12.30 en 19.00 uur. U hoeft niet te reserveren.
Carnavalsgroet vanuit de Sint-Jan
14-02-2021
Hoewel carnaval in Oeteldonk niet op gebruikelijke wijze gevierd kan worden en er ook geen carnavalsmis in de Sint-Jan kon plaatsvinden, hebben diaken Vladimir en plebaan Vincent wel een carnavalsboodschap voor alle Oeteldonkers.
Biddende Moeders start in de Sint-Jan
30-01-2021
Elke ouder bidt voor zijn of haar kinderen, al is het maar op de achtergrond, zonder woorden. Maar we kunnen ook samen, en
met woorden voor onze kinderen bidden. Vanaf februari kan dat in de Sint-Jan met een groepje van Biddende Moeders. 
TV-Mis vanuit de Sint-Jan op 31 januari
29-01-2021
Sinds december zendt de KRO met regelmaat de zondagse hoogmis vanuit de kathedraal uit. Zondag 31 januari vindt deze TV-Mis weer plaats om 10 uur.