Meimaand 2021
In deze tijd van corona is de Bossche Sint-Jan dagelijks geopend voor bezoek aan de Zoete Lieve Vrouw en bezichtiging van de kathedraal. Rondleidingen worden in deze tijd niet aangeboden maar individueel bezoek, of in familieverband, is uiteraard mogelijk. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Openingstijden Sint-Jan:
Zondag:
Maandag t/m zaterdag: 
13.00 - 17.00 uur
08.00 - 17.00 uur

U bent van harte welkom !

Vieringen in de Sint-Jan:
Zondag:
aanmelden verplicht
10.00 uur           
12.00 uur
Maandag t/m zaterdag:08.30 uur              
12.30 uur

Maandag 31 mei sluiten we met het feest van Maria Visitatie de meimaand af. Deze plechtige afsluiting van de meimaand vindt plaats tijdens een gezongen Eucharistieviering om 19.00 uur. U kunt hier (vanaf vrijdagochtend 28 mei) reserveren.


Woord van de plebaan voor de meimaand 2021

Voor het tweede jaar op een rij vieren we een buitengewone meimaand. (...)  Rationeel weten we dat het niet anders kan, maar emotioneel ligt dat toch een beetje anders.

‘Maria die de knopen ontwart’, zo luidt dit jaar het thema van de meimaand in de Sint-Jan. Elders in deze nieuwsbrief leest u over de devotie tot Maria die de knopen ontwart. Maria is onze voorspreekster. In het Mariamissaal en in haar litanie wordt de Moeder Gods aangeroepen met vele titels die verwijzen naar het gekozen meimaandthema. Zo vereren we Maria onder andere als moeder van goede raad, moeder van vertroosting, als heil van de zieken, hulp van de christenen, als moeder van hoop, middelares van alle genade en als koningin en moeder van barmhartigheid. Op velerlei wijze staat Maria ons bij wanneer ons leven in de knoop is geraakt.

Dit jaar mogen wij daarbij ook heel bijzonder rekenen op de voorspraak van haar bruidegom, Sint-Jozef. Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot Jozefjaar. Jozef wordt in het evangelie een rechtschapen mens genoemd. Hij is hét voorbeeld van geduld, nederigheid en zorgzame aandacht. Zoals Maria heeft ook de heilige Jozef zich geschikt naar wat God van hem vroeg. Het leven van Jozef maakt ons duidelijk dat we al de moeilijkheden die ons in het leven overkomen niet alleen hoeven te dragen. Sint-Jozef heeft twijfel en angsten overwonnen. Hij is een man van geloof en hoop, van nederigheid en geduld. Moge Maria en Jozef voor ons ten beste spreken wanneer ons leven, of dat van onze dierbaren, in de knoop zit. Zij beiden bidden met ons en voor ons. Mogen wij hun voorspraak ervaren in deze meimaand!

Vincent Blom
Plebaan van de Sint-Jan

Meer in de nieuwsbrief voor de maand mei
In de nieuwsbrief voor de maand mei vindt u de gehele bijdrage van de plebaan en op pagina 2 ook het woord van proost Ruud Dirriwachter van de Broederschap van OL Vrouw over de Meimaand 2021. Tevens schrijft diaken Vladimir Palte over Maria die de knopen ontwart.
Overzicht nieuwsberichten
Aanmelden Eerste H. Communie
05-06-2021
Nadat in 2020 vanwege de coronapandemie de communievoorbereiding geen doorgang kon vinden, hopen we na de zomervakantie weer op te starten. Opgeven graag vóór 20 juni.
Afsluitende viering meimaand op 31 mei
25-05-2021
De meimaand wordt op maandag 31 mei om 19 uur afgesloten tijdens een gezongen Eucharistieviering. U kunt hiervoor reserveren elders op deze pagina.
Verruiming aantal gelovigen bij de vieringen
29-04-2021
De Nederlandse bisschoppen hebben bekendgemaakt dat er verruiming mogelijk is voor het aantal aanwezigen bij de vieringen. Wat dat voor de Sint-Jan betekent, leest u hieronder en in de extra nieuwsbrief van mei 2021.
Meimaand 2021
24-04-2021
Wederom zal de meimaand in de Sint-Jan er anders en vooral soberder uitzien dan we gewend zijn. U bent uiteraard wel gewoon dagelijks welkom in de Sint-Jan.
13e Woord van bemoediging
15-04-2021
Mgr. De Korte blijft gelovigen bemoedigen en schrijft in zijn 13e Woord van Bemoediging:  "Tel niet alleen de zorgen maar ook de zegeningen, vaak kleine gebeurtenissen of ontmoetingen die plezier en vreugde geven."
Vrijwilligers gezocht voor regie livestream
15-04-2021
Het bestuur van de Sint-Jan is op zoek naar vrijwilligers die het regieteam van de livestream komen versterken. Momenteel wordt met een professionele partij samengewerkt, maar om de kosten te drukken, nu en in de toekomst, wordt een eigen regieteam opgebouwd. Iets voor u? 
Mariabedevaart voor gezinnen - save the date
28-03-2021
Bisdom Den Bosch kondigt voor komende zomer een Mariabedevaart voor gezinnen aan. Deze bedevaart vindt plaats in de buurt van de feestdag van O.L. Vrouw van Den Bosch.
Nieuwe site Parochie Heilige Maria
26-03-2021
De Parochie Heilige Maria heeft op het hoogfeest van Maria Boodschap 25 maart haar nieuwe site www.parochiemaria.nl gelanceerd. Met de nieuwe site worden ook nieuwe e-mailadressen in gebruik genomen.
Vieringen in de Goede Week en met Pasen 2021
18-03-2021
Eind maart en begin april vieren we het hart van het liturgisch jaar: het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer. Ook dit jaar zullen de vieringen van de Goede Week en Pasen beperkingen kennen vanwege alle maatregelen om het coronavirus terug te dringen.
Vrijwilligers gezocht voor de infobalie in de Sint-Jan
15-03-2021
Het bestuur van de Sint-Jan is momenteel op zoek naar vrijwilligers die het team van de ‘infobalie’ willen komen versterken. U assisteert bij het verstrekken van informatie aan bezoekers, verkoopt artikelen uit de infoshop en verricht lichte administratieve werkzaamheden. 
Liturgie Meimaand 2021
teaser gerelateerd document
Boekje voor de Meimaand 2021
Liturgie 30 april 2021 opening Meimaand
teaser gerelateerd document
Liturgie 30 april 2021