Martelaren van Gorcum 9 juli
Jaarlijks viert de Nederlandse Kerkprovincie op 9 juli het feest van de Heilige Martelaren van Gorcum. Negentien priesters en religieuzen werden op 9 juli 1572 te Brielle door de watergeuzen van het leven beroofd. Zij weigerden afstand te doen van hun geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie en aan hun trouw aan de Paus.

Een van deze martelaren is de Bosschenaar Leonardus van Veghel,in1527 geboren in de Postelstraat. In1556 werd hij pastoor van Gorcum. Het beeld van Leonardus heeft in onze kathedraal een voorname plaats onder het fraaie baldakijn.

Het merendeel van de Martelaren van Gorcum, elf in getal, waren Minderbroeder Franciscaan. De Nederlandse provincie van de Franciscanen eren de HH. Martelaren van Gorcum daaromals hun schutspatronen. De negende juli is daarmee voor de Nederlandse Franciscanen een bijzondere feestdag.

De Franciscaanse gemeenschap van het Stadsklooster San Damiano (Van der Does de Willeboissingel) heeft de wens uitgesproken om hun patroonsfeest te vieren inde Sint-Jan. Dit vanwege de bijzondere band met de heilige Leonardus van Veghel met onze stad. Het initiatief sluit ook aan bij de wens van het klooster en van onze parochie om, waar mogelijk, samen op te trekken inde Bossche binnenstad.

Op vrijdag 9 juli zullen de bewoners van het Stads-klooster aansluiten bij de Middagmis van 12.30 uur. Tijdens een gezongen Eucharistie willen we als parochie en Franciscaanse familie Leonardus en de overige Martelaren van Gorcum op plechtige wijze gedenken.

In het verleden zijn een borstbeeld van de heilige Leonardus (met relikwie)alsmede een schilderij in bruikleen gegeven aan het museum van Gorcum. Het kerkbestuur van de Sint-Jan heeft verzocht om beiden weer over te dragen aan de Sint-Jan. Ze krijgen een voorname plaats in de kathedraal. Leonardus komt weer thuis in zijn geboortestad. Deze overdracht zal later dit jaar plaatsvinden. We hopen op een feestelijke viering op 9 juli.

Plebaan
Overzicht nieuwsberichten
Kathedraalschool gaat van start
25-09-2021
Onder het motto Gods liefde leren leven gaat vanaf oktober 2021 een nieuwe school open, de kathedraalschool. De eerste activiteiten van de kathedraalschool zijn de Sint-Jansavond op maandag 18 oktober in de Plebanie en de Inloopavond op donderdag 21 oktober in de Bouwloods,
Maand van de kerkmuziek in de Sint-Jan
24-09-2021
De maand oktober wordt in de kathedrale basiliek van Sint-Jan de maand van de kerkmuziek gehouden.
Rozenkransgebed en Vespers
23-09-2021
Ook dit jaar zal in de maand oktober van maandag t/m vrijdag om 12.10 uur in de Sint-Jan de rozenkrans worden gebeden.  
22 augustus: Feest van de kerkwijding
15-08-2021
Zondag 22 augustus vieren wij als parochie het feest van de kerkwijding. De feestelijke Eucharistieviering van 10 uur wordt op TV uitgezonden om 10 uur op NPO2. De viering van 12 uur vervalt.
Openluchtmissen op 15 augustus
01-08-2021
Bij gelegenheid van Maria Tenhemelopneming op zondag 15 augustus, vinden er twee openluchtmissen plaats op het terras naast de Sint-Jan.
Aanmelden voor de vieringen niet meer nodig
28-06-2021
Vanwege de versoepelingen in het 'protocol kerkelijk leven' van de Nederlandse bisschoppen, is het niet meer nodig te reserveren voor de vieringen in de Sint-Jan. 
TV-Missen vanuit de Sint-Jan 27 juni en 22 augustus
21-06-2021
Zondag 27 juni en 22 augustus zendt de KRO de Eucharistieviering rechtstreeks uit op NPO2.
Martelaren van Gorcum 9 juli
20-06-2021
Jaarlijks viert de Nederlandse Kerkprovincie op 9 juli het feest van de Heilige Martelaren van Gorcum. Dit jaar vieren we dat feestelijk in de Sint-Jan samen met de Franciscaanse gemeenschap van het Stadsklooster San Damiano.
Nieuwsbrief juli en augustus 2021
19-06-2021
De nieuwsbrief voor de maanden juli en augustus ligt in de kerk en staat hier op de site.
Vormselviering en start nieuwe voorbereiding
10-06-2021
Bisschop De Korte dient vrijdag 25 juni het sacrament van het Vormsel toe in de kathedraal. De vormelingen zouden reeds in 2020 het sacrament ontvangen maar door corona is deze viering tot twee keer toe uitgesteld.