22 augustus: Feest van de kerkwijding
Zondag 22 augustus vieren wij als parochie het feest van de kerkwijding. De feestelijke Eucharistieviering van 10 uur wordt op TV uitgezonden om 10 uur op NPO2. De viering van 12 uur vervalt.

Samen met het patroonsfeest van de parochie (27 december) mogen wij het feest van de kerkwijding vieren als hoogfeest. Het feest van de kerkwijding laat ons beseffen dat wij als lokale geloofsgemeenschap een geestelijk thuis hebben.

In de parochiekerk vieren wij de scharniermomenten van het leven rond doop, communie, vormsel, huwelijken uitvaart. We komen er dagelijks of wekelijks samen voor de viering van de Eucharistie. Onze parochiekerk mogen wij koesteren als Gods woning onder ons mensen. Dat onze parochiekerk de Middel-eeuwse Sint-Jan is, parel van de Brabantse gotiek, is iets waar we dankbaar voor mogen zijn. Tegelijk zijn wij er ons van bewust welke grote verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. Met velen koesteren wij dit Godshuis.

Tijdens het feest van de kerkwijding zingen we ‘Deus in loco sancto suo’, Godin zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis. Een zegenbede met een opdracht. De Sint-Jan is niet alleen onze parochiekerk, ze is als kathedraal ook de Moederkerk van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Hier vinden de belangrijke vieringen van onze diocesane Kerk plaats. Ook ontvangen wij in het Heiligdom van de Zoete Moeder jaarlijks duizenden pelgrims. Op 25 augustus (de eigenlijke dag) vieren daarom alle parochies van ons bisdom het feest van de kerkwijding van de kathedraal.

Het feest van de kerkwijding markeert voor onze parochie het begin van het nieuwe werkjaar. We hopen dat het ook echt een nieuw begin zal zijn. Vorig jaar maart is veel stilgevallen in onze samenleving door de uitbraak van het coronavirus. Dat heeft ook een grote weerslag gehad op het kerkelijk leven. Nu de besmettingen afnemen en steeds meer mensen gevaccineerd zijn, gaat het leven weer z’n gewone loop hernemen.

Pastoresteam en kerkbestuur hopen van harte dat dit ook het geval zal zijn voor onze parochie. Je hoort in binnen- en buitenland dat het kerkelijk leven een zware klap heeft gekregen door de lockdown en dat de neergang van de kerkelijke participatie daardoor in een stroomversnelling is gekomen. Met doemdenken komen we echter niet verder. Laten we positief naar de toekomst kijken en ons gezamenlijk inzetten om een goede ‘doorstart’ voor onze parochie- en geloofsgemeenschap mogelijk te maken.

Veel was niet mogelijk in de voorbije 1,5 jaar: geen meimaand, een afgesloten kerststal, uitgestelde dopen, eerste communie, vormsel en huwelijken. Broederschappen en Schola konden slecht met beperkte bezetting actief zijn. Nu mogen we de draad weer oppakken. Het feest van de kerkwijding is daarvoor een mooi moment. God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis.

Vincent Blom, Plebaan van de Sint-Jan

(Deze column is verschenen in de nieuwsbrief van juli en augustus 2021).
Overzicht nieuwsberichten
Kathedraalschool gaat van start
25-09-2021
Onder het motto Gods liefde leren leven gaat vanaf oktober 2021 een nieuwe school open, de kathedraalschool. De eerste activiteiten van de kathedraalschool zijn de Sint-Jansavond op maandag 18 oktober in de Plebanie en de Inloopavond op donderdag 21 oktober in de Bouwloods,
Maand van de kerkmuziek in de Sint-Jan
24-09-2021
De maand oktober wordt in de kathedrale basiliek van Sint-Jan de maand van de kerkmuziek gehouden.
Rozenkransgebed en Vespers
23-09-2021
Ook dit jaar zal in de maand oktober van maandag t/m vrijdag om 12.10 uur in de Sint-Jan de rozenkrans worden gebeden.  
22 augustus: Feest van de kerkwijding
15-08-2021
Zondag 22 augustus vieren wij als parochie het feest van de kerkwijding. De feestelijke Eucharistieviering van 10 uur wordt op TV uitgezonden om 10 uur op NPO2. De viering van 12 uur vervalt.
Openluchtmissen op 15 augustus
01-08-2021
Bij gelegenheid van Maria Tenhemelopneming op zondag 15 augustus, vinden er twee openluchtmissen plaats op het terras naast de Sint-Jan.
Aanmelden voor de vieringen niet meer nodig
28-06-2021
Vanwege de versoepelingen in het 'protocol kerkelijk leven' van de Nederlandse bisschoppen, is het niet meer nodig te reserveren voor de vieringen in de Sint-Jan. 
TV-Missen vanuit de Sint-Jan 27 juni en 22 augustus
21-06-2021
Zondag 27 juni en 22 augustus zendt de KRO de Eucharistieviering rechtstreeks uit op NPO2.
Martelaren van Gorcum 9 juli
20-06-2021
Jaarlijks viert de Nederlandse Kerkprovincie op 9 juli het feest van de Heilige Martelaren van Gorcum. Dit jaar vieren we dat feestelijk in de Sint-Jan samen met de Franciscaanse gemeenschap van het Stadsklooster San Damiano.
Nieuwsbrief juli en augustus 2021
19-06-2021
De nieuwsbrief voor de maanden juli en augustus ligt in de kerk en staat hier op de site.
Vormselviering en start nieuwe voorbereiding
10-06-2021
Bisschop De Korte dient vrijdag 25 juni het sacrament van het Vormsel toe in de kathedraal. De vormelingen zouden reeds in 2020 het sacrament ontvangen maar door corona is deze viering tot twee keer toe uitgesteld.