Kathedraalschool gaat van start
Onder het motto Gods liefde leren leven gaat vanaf oktober 2021 een nieuwe school open, de kathedraalschool.

Naast de liturgie en de diaconie is de geloofsvorming of  catechese een belangrijk onderdeel van het katholieke geloof. Catechetisch onderricht, zo stelt het Tweede Vaticaansconcilie, is erop gericht om door belichting van de H. Schrift en de Traditie het geloof van de mensen te doen uitgroeien tot een levend, bewust en werkdadig geloof. (Christus Dominus, nr 14)

In het beleidsplan van onze parochie neemt deze geloofsoverdracht een belangrijke plaats in. Naast de catechese in aanloop naar het ontvangen van een sacrament (huwelijk, doop, eerste communie en vormsel) is een meer permanente geloofsvorming van groot belang. In het werkjaar 2021 - 2022 willen wij als parochie inzetten op deze geloofsvorming.

In de folder, die u hiernaast kunt downloaden, leest u over de activiteiten die wij in dit kader willen aanbieden. Een breed aanbod, bestaande uit bijbelavonden, een geloofscursus, bezinningsavonden en meer.

Dat alles hebben wij samengebracht onder de naam Kathedraalschool - Gods liefde leren leven’. Vanuit de Middeleeuwen waren kathedralen niet alleen plaatsen waar het geloof werd gevierd, het werd er ook onderwezen. Dit nieuwe initiatief van de Kathedraalschool wil in die traditie
staan.

De kathedraalschool is een initiatief van het pastoresteam van de Sint-Jan en is er ten dienste van alle parochianen en omdat wij als parochie van de kathedraal ook een brede uitstraling
hebben naar geheel het bisdom, staat het aangeboden programma open voor alle gelovigen uit ons bisdom. In dit kader wordt ook een kostercursus aangeboden.

Geloofsvorming is van wezensbelang voor de toekomst van onze parochie en van de Kerk in het algemeen. Wij nodigen u van harte uit om Gods liefde te leren leven. Wij hopen u bij één of meerdere activiteiten te mogen ontmoeten.

Rechts in de kolom vindt u de folder met het programma voor het seizoen 2021-2022
Overzicht nieuwsberichten
Kathedraalschool gaat van start
25-09-2021
Onder het motto Gods liefde leren leven gaat vanaf oktober 2021 een nieuwe school open, de kathedraalschool. De eerste activiteiten van de kathedraalschool zijn de Sint-Jansavond op maandag 18 oktober in de Plebanie en de Inloopavond op donderdag 21 oktober in de Bouwloods,
Maand van de kerkmuziek in de Sint-Jan
24-09-2021
De maand oktober wordt in de kathedrale basiliek van Sint-Jan de maand van de kerkmuziek gehouden.
Rozenkransgebed en Vespers
23-09-2021
Ook dit jaar zal in de maand oktober van maandag t/m vrijdag om 12.10 uur in de Sint-Jan de rozenkrans worden gebeden.  
22 augustus: Feest van de kerkwijding
15-08-2021
Zondag 22 augustus vieren wij als parochie het feest van de kerkwijding. De feestelijke Eucharistieviering van 10 uur wordt op TV uitgezonden om 10 uur op NPO2. De viering van 12 uur vervalt.
Openluchtmissen op 15 augustus
01-08-2021
Bij gelegenheid van Maria Tenhemelopneming op zondag 15 augustus, vinden er twee openluchtmissen plaats op het terras naast de Sint-Jan.
Aanmelden voor de vieringen niet meer nodig
28-06-2021
Vanwege de versoepelingen in het 'protocol kerkelijk leven' van de Nederlandse bisschoppen, is het niet meer nodig te reserveren voor de vieringen in de Sint-Jan. 
TV-Missen vanuit de Sint-Jan 27 juni en 22 augustus
21-06-2021
Zondag 27 juni en 22 augustus zendt de KRO de Eucharistieviering rechtstreeks uit op NPO2.
Martelaren van Gorcum 9 juli
20-06-2021
Jaarlijks viert de Nederlandse Kerkprovincie op 9 juli het feest van de Heilige Martelaren van Gorcum. Dit jaar vieren we dat feestelijk in de Sint-Jan samen met de Franciscaanse gemeenschap van het Stadsklooster San Damiano.
Nieuwsbrief juli en augustus 2021
19-06-2021
De nieuwsbrief voor de maanden juli en augustus ligt in de kerk en staat hier op de site.
Vormselviering en start nieuwe voorbereiding
10-06-2021
Bisschop De Korte dient vrijdag 25 juni het sacrament van het Vormsel toe in de kathedraal. De vormelingen zouden reeds in 2020 het sacrament ontvangen maar door corona is deze viering tot twee keer toe uitgesteld.
Folder Kathedraalschool
teaser gerelateerd document
Programma 2021-2022