Pastorie Empel wordt regionaal rouwcentrum

 De pastorie van de H. Landelinuskerk te Empel heeft een waardige herbestemming gekregen. Voortaan zal Paulien Graves Uitvaartbegeleiding B.V. er een rouwcentrum exploiteren. De officiële opening vindt plaats op zaterdag 6 juni en op zondag 7 juni tussen 11.00 en 18.00 uur is er open huis. Er worden dan rondleidingen gegeven door het uitvaartcentrum.

De activiteiten die de naastgelegen H. Landelinuskerk organiseert en die van het uitvaartcentrum houden geen verband met elkaar. Paulien Graves Uitvaartbegeleiding verzorgt zowel kerkelijke als niet kerkelijke uitvaarten.


 

Overzicht nieuwsberichten
Website voor de Aanbidding in de Sacramentskapel
09-07-2016

Om de bezetting voor de Aanbidding beter te verdelen is nagedacht over een oplossing. Daartoe is door Marco van 't Klooster van Kerk en IT een website gebouwd. Deze biedt aan u de mogelijkheid om uzelf voor een uur in te schrijven.

U kunt de website vinden op www.aanbiddendenbosch.nl

Afspraak maken met diaken Vladimir Palte over diaconie
10-06-2016

Diaken Vladimir Palte is altijd beschikbaar voor huisbezoek, ziekencommunie aan huis, hulp in noodgevallen of een vertrouwelijk gesprek. U kunt hem bereiken op tel. nr. 06 46 00 61 89 om een afspraak te maken.

Actief worden in de parochie? We bieden u een prachtkans!
04-05-2016

Herkent u zich namelijk in een paar van de volgende eigenschappen en interesses?: “Vurig zijn in geloof, enthousiasme uitstralen, liefde door willen geven, optrekken met jonge tieners, je flexibel opstellen, vertellen over Jezus, de kracht van de Heilige Geest zichtbaar en tastbaar te maken, bescheidenheid op zijn tijd, geen betweter zijn, respect ontvangen omdat je het uitstraalt en kunnen en durven te luisteren.” En dat met een groep jonge mensen die op weg zijn naar hun verdere groter groeien als mens in velerlei opzicht! Dat levert heel boeiende werkgroepavonden op! Geraakt? Nieuwsgierig? Meld u aan bij de Werkgroep vormsel!

Eigen Facebookpagina voor de parochie
30-01-2016
Vanaf nu heeft onze parochie ook een eigen Facebookpagina. Op deze manier hopen we nog meer mensen te kunnen bereiken dan alleen via de website en de nieuwsbrief.
'Peuter- en kleuterviering' wordt 'De kleine kerk, vieringen t/m 7 jaar'
01-10-2015
De peuter- en kleutervieringen, die in de Laurentiuskerk te Rosmalen plaatsvinden, gaan verder onder de naam: ‘De kleine kerk, vieringen t/m 7 jaar‘. 
Tridentijnse Mis blijft in Den Bosch
02-07-2015
De vieringen van de liturgie volgens de Tridentijnse ritus, officieel genoemd de Mis in de vetus ordo, zal vanaf zondag 5 juli 2015 wekelijkse plaatsvinden in de H. Annakerk te Hintham om 13.30 uur.
Pastorie Empel wordt regionaal rouwcentrum
28-05-2015
De pastorie van de H. Landelinuskerk te Empel heeft een waardige herbestemming gekregen.
Lourdesmedaille voor diaken Jan Renders
12-11-2014
Diaken Jan Renders, in onze parochie met name in Rosmalen actief, heeft de eremedaille van Onze Lieve Vrouw van Lourdes ontvangen.
Parochiepenning voor Martien Smits
05-11-2014
Martien Smits, vrijwilliger van de Sint-Jan, heeft op 29 oktober 2014 uit handen van plebaan Geertjan van Rossem de parochiepenning ontvangen.
Edict zaligverklaring Moeder Maria Margaretha der Engelen in Sint-Jan
24-03-2014
In de Sint-Jan en de verschillende kerken waarbij Moeder Maria Margaretha der Engelen betrokken was, is een edict opgehangen om het zaligverklaringsproces aan te kondigen en het gebed en de verering te bevorderen.