Actief worden in de parochie? We bieden u een prachtkans!

Herkent u zich namelijk in een paar van de volgende eigenschappen en interesses?: “Vurig zijn in geloof, enthousiasme uitstralen, liefde door willen geven, optrekken met jonge tieners, je flexibel opstellen, vertellen over Jezus, de kracht van de Heilige Geest zichtbaar en tastbaar te maken, bescheidenheid op zijn tijd, geen betweter zijn, respect ontvangen omdat je het uitstraalt en kunnen en durven te luisteren.” En dat met een groep jonge mensen die op weg zijn naar hun verdere groter groeien als mens in velerlei opzicht! Dat levert heel boeiende werkgroepavonden op! Geraakt? Nieuwsgierig? Meld u aan bij de Werkgroep vormsel!

Wie zoeken we?

Mensen die zich herkennen in een of meer van de bovenstaande karaktereigenschappen en die als volwassenen mee willen werken aan de werkgroep vormsel.

Wat doen we?

We begeleiden op jaarbasis jongeren in de leeftijdscategorie rondom 12 jaar in de bijeenkomsten die leiden naar het doen van het sacrament van het Vormsel via 8 bijeenkomsten op de eerste zaterdagen van de maand.

Waarom?

We zoeken gewoon wat versterking. We doen het nu met 3 mensen, maar we willen minstens verdubbelen. Gewoon, omdat onze jongeren het waard zijn! Wie? Iedereen die geïnteresseerd is en actief wil bijdragen aan de kerk. Geloven is immers een continu proces van doorontwikkeling en samen optrekken door erover te praten en te bidden. We bieden u de mogelijkheid in een team dat u hartelijk ontvangt en waar u als nieuweling meteen kunt meedraaien.

Interesse?

Meld u aan bij diaken Ton van Kuijk via vormsel@mariajohannes.nl

Trek uw stoute schoenen aan en kom! Ik ben u vorig jaar voorgegaan en ervaar dit als bijzonder verrijkend en boeiend!

William Bekker, lid werkgroep vormsel

Overzicht nieuwsberichten
Website voor de Aanbidding in de Sacramentskapel
09-07-2016

Om de bezetting voor de Aanbidding beter te verdelen is nagedacht over een oplossing. Daartoe is door Marco van 't Klooster van Kerk en IT een website gebouwd. Deze biedt aan u de mogelijkheid om uzelf voor een uur in te schrijven.

U kunt de website vinden op www.aanbiddendenbosch.nl

Afspraak maken met diaken Vladimir Palte over diaconie
10-06-2016

Diaken Vladimir Palte is altijd beschikbaar voor huisbezoek, ziekencommunie aan huis, hulp in noodgevallen of een vertrouwelijk gesprek. U kunt hem bereiken op tel. nr. 06 46 00 61 89 om een afspraak te maken.

Actief worden in de parochie? We bieden u een prachtkans!
04-05-2016

Herkent u zich namelijk in een paar van de volgende eigenschappen en interesses?: “Vurig zijn in geloof, enthousiasme uitstralen, liefde door willen geven, optrekken met jonge tieners, je flexibel opstellen, vertellen over Jezus, de kracht van de Heilige Geest zichtbaar en tastbaar te maken, bescheidenheid op zijn tijd, geen betweter zijn, respect ontvangen omdat je het uitstraalt en kunnen en durven te luisteren.” En dat met een groep jonge mensen die op weg zijn naar hun verdere groter groeien als mens in velerlei opzicht! Dat levert heel boeiende werkgroepavonden op! Geraakt? Nieuwsgierig? Meld u aan bij de Werkgroep vormsel!

Eigen Facebookpagina voor de parochie
30-01-2016
Vanaf nu heeft onze parochie ook een eigen Facebookpagina. Op deze manier hopen we nog meer mensen te kunnen bereiken dan alleen via de website en de nieuwsbrief.
'Peuter- en kleuterviering' wordt 'De kleine kerk, vieringen t/m 7 jaar'
01-10-2015
De peuter- en kleutervieringen, die in de Laurentiuskerk te Rosmalen plaatsvinden, gaan verder onder de naam: ‘De kleine kerk, vieringen t/m 7 jaar‘. 
Tridentijnse Mis blijft in Den Bosch
02-07-2015
De vieringen van de liturgie volgens de Tridentijnse ritus, officieel genoemd de Mis in de vetus ordo, zal vanaf zondag 5 juli 2015 wekelijkse plaatsvinden in de H. Annakerk te Hintham om 13.30 uur.
Pastorie Empel wordt regionaal rouwcentrum
28-05-2015
De pastorie van de H. Landelinuskerk te Empel heeft een waardige herbestemming gekregen.
Lourdesmedaille voor diaken Jan Renders
12-11-2014
Diaken Jan Renders, in onze parochie met name in Rosmalen actief, heeft de eremedaille van Onze Lieve Vrouw van Lourdes ontvangen.
Parochiepenning voor Martien Smits
05-11-2014
Martien Smits, vrijwilliger van de Sint-Jan, heeft op 29 oktober 2014 uit handen van plebaan Geertjan van Rossem de parochiepenning ontvangen.
Edict zaligverklaring Moeder Maria Margaretha der Engelen in Sint-Jan
24-03-2014
In de Sint-Jan en de verschillende kerken waarbij Moeder Maria Margaretha der Engelen betrokken was, is een edict opgehangen om het zaligverklaringsproces aan te kondigen en het gebed en de verering te bevorderen.