Persbericht: Sint-Cathrien wordt tijdelijk theater
Sint-Cathrien wordt tijdelijk theater
Kerkbestuur en theater slaan handen ineen

’s-Hertogenbosch, 7 oktober 2016. ‘s-Hertogenbosch bouwt een nieuw theater! Van 2017-2020 gaat de gemeente slopen en een nieuw Theater aan de Parade bouwen.

Theater aan de Parade vervult met haar activiteiten een belangrijke maatschappelijke functie: jaarlijks ontvangt het theater ca 225.000 bezoekers bij ca 400 voorstellingen, concerten en activiteiten. Het theater vindt de verbinding met publiek, bespelers, lokale partners en medewerkers dan ook van essentieel belang in de tijdelijke situatie op weg naar nieuwbouw. Daarom maakte Theater aan de Parade een plan om de programmering en activiteiten van het theater in die periode zo veel mogelijk doorgang te laten vinden. Het theater gaat daarom in die periode voorstellingen presenteren op verschillende, bijzondere locaties, zoals Perron 3, Orangerie, De Toonzaal, Provinciehuis et cetera. Daarnaast heeft het theater een prachtige locatie gevonden voor een groot deel van de Grote Zaal programmering: de Sint-Cathrien aan de Kruisbroedershof. Het kerkgebouw krijgt van 2017 t/m 2020 de functie van theaterzaal met ruim 600 plaatsen.

“De kerk leent zich bij uitstek voor theatervoorstellingen! De Sint-Cathrien heeft van oudsher een ontmoetingsfunctie voor de gemeenschap. Qua locatie, mogelijkheden en uitstraling is de Sint-Cathrien precies wat we voor ogen hadden toen we gingen nadenken over een grote zaallocatie.” Aldus theaterdirecteur Harry Vermeulen. Niet alleen de kerk is namelijk in beeld, maar ook de bijgebouwen zoals de tuin, pastorie en het patronaatsgebouw. “We zijn van plan om aan de Zuidwal via de tuin een entree te realiseren en in de andere gebouwen willen we een foyer, werkplekken en kleedruimten faciliteren.” Het plan past financieel binnen het budget van Theater aan de Parade.

Ook voor het bestuur van de parochie H. Maria ontstaat door deze samenwerking een mooie maatschappelijke waarde aan een prachtig waardevol cultuurhistorisch gebouw: ”De kerkgemeenschap zet letterlijk zijn deuren open om bij te dragen aan de kwaliteit van de Bossche samenleving.”

Al enige jaren wordt nagedacht over de toekomst van deze kerk. De eigen gemeenschap maakt op dit moment geen gebruik meer van deze kerk. Er zijn met belangstellenden gesprekken gevoerd over mogelijke herbestemming. Deze zomer heeft het bestuur, na overleg met het gemeentelijk herbestemmingsteam en na uitvoerige consultatie van het bisdom, geconcludeerd dat er meer tijd nodig is tot een weloverwogen besluit te komen. Tijdelijk gebruik voor het theater is een uitstekende oplossing ter voorkoming van verdere leegstand en afbrokkeling. Het monumentale karakter van de kerk wordt daarbij in stand gehouden met een nieuwe levendige bestemming. Daartoe zal de kerk tijdelijk aan de Eredienst gaan worden onttrokken.

Voordat de kerk in gebruik kan worden genomen als theater, moet er uiteraard nog wel een en ander gebeuren aan onder meer technische faciliteiten, tribune bouwen en publieksklaar maken. Nu alle betrokken partijen enthousiast zijn over deze samenwerking, gaat het theater in samenwerking met het kerkbestuur, de gemeente en betrokkenen de volgende stappen zetten in de verdere uitvoering van de plannen. Doel is om vanaf seizoen 17-18 de kerk in gebruik te nemen als grote zaallocatie.

Zie ook het bericht: Sint-Cathrien krijgt tijdelijk andere bestemming
Overzicht nieuwsberichten
Parochiepenning aan Anton van de Veerdonk toegekend
10-06-2017

Het kerkbestuur van de pastorale eenheid H. Maria & H. Johannes Evangelist heeft aan Anton van de Veerdonk de parochiepenning toegekend vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de parochie H. Maria als penningmeester bij gelegenheid van zijn afscheid uit het kerkbestuur.

Bijbelgroep, iets voor u?
06-05-2017

De Bijbel is niet alleen een boek dat de grondslag verwoordt van ons Christelijk geloof, het is ook een boek dat in iedere situatie van ons leven de moeite waard is om te lezen.

Samen op weg, ook in ziekte en sterven
12-04-2017
Iedere ernstige ziekte en naderend sterven is een kwestie van grote gevoeligheid en leed, waarmee de pastores met barmhartigheid nabij willen zijn. Van oudsher ziet de Kerk het daarom als één van haar voornaamste taken om zieken, stervenden en rouwenden nabij te zijn en...
Vrijwilligers gezocht voor onderhoud kerkhoven
30-01-2017

Helaas wordt het aantal vrijwilligers voor het onderhoud is steeds kleiner. Vandaar een dringende oproep naar diegene die zich als vrijwilliger willen inzetten om één morgen in de drie weken de schoffel en hark te hanteren op één van de kerkhoven H.Anna-Hintham, H.Bernadette-Maliskamp of Sint Lambertus-Rosmalen.

Gezocht: versterking werkgroep doopvoorbereiding
23-12-2016

De werkgroep doopvoorbereiding van de Sint-Jan (tevens Anna-West en Ann-Hintham) zoekt versterking. Het is prachtig om jonge ouders uit te mogen leggen wat de doop is en kan betekenen in het leven van hun kindje, dat nog aan het begin van zijn/haar levensweg staat. We zouden dat graag met wat meer mensen willen doen. Neem contact op met het secretariaat (073) 6130314 (ma t/m vrij 9.00-12.00 uur) of mail naar secretariaat@mariajohannes.nl

Op pelgrimstocht langs abdijen
22-11-2016
In het deze week verschenen Kerkvenster staat een kort bericht over de abdijentocht die een groep parochianen afgelopen zomer ondernam. Het uitgebreide verslag van die reis leest u hier.
Reactie bestuur parochie H. Maria op advies stuurgroep Maliskamp
21-11-2016
Sint-Cathrien krijgt tijdelijk andere bestemming
07-10-2016
In een open brief aan de parochianen licht vicevoorzitter Ton Streppel van het parochiebestuur van de H. Maria toe dat het kerkgebouw van de Sint-Cathrien vanaf 1 april 2017 tijdelijk verhuurd zal worden aan het Theater aan de Parade.    
Persbericht: Sint-Cathrien wordt tijdelijk theater
07-10-2016
Sint-Cathrien wordt tijdelijk theater
Kerkbestuur en theater slaan handen ineen
De Sint-Cathrien aan de Kruisbroedershof krijgt van 2017 t/m 2020 de functie van theaterzaal met ruim 600 plaatsen.
Taizévieringen nu ook in de Sint-Jan
18-09-2016
Sinds 2009 is er een oecumenische Taizéwerkgroep in ’s-Hertogenbosch actief, die iedere 4e vrijdagavond van de maand (behalve in de zomermaanden) een Taizéviering organiseert. Met ingang van september zullen deze vieringen afwisselend plaatsvinden in de Sint-Jan en in de Grote Kerk. U bent op 23 september a.s. van harte welkom in de Sacramentskapel van de Sint-Jan waar de viering om 19.00 uur begint. Na afloop bent u uitgenodigd om met elkaar koffie/thee te drinken.