Parochiepenning aan Anton van de Veerdonk toegekend

Het kerkbestuur van de pastorale eenheid H. Maria & H. Johannes Evangelist heeft aan Anton van de Veerdonk de parochiepenning toegekend vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de parochie H. Maria als penningmeester bij gelegenheid van zijn afscheid uit het kerkbestuur.

Vanaf 1985 heeft Anton van de Veerdonk zich ingezet voor het parochiële leven in de wijk Maaspoort (Willibrordkerk) in bestuurlijke functies. Eerst als penningmeester en later als vice-voorzitter. De laatste jaren was Anton van de Veerdonk betrokken bij het fusieproces tussen de parochie Maaspoort en de Parochie H Maria en was hij als penningmeester actief voor de Mariaparochie. Alles bijeen heeft Anton van de Veerdonk 30 jaar lang op belangeloze en waardevolle wijze veel tijd en energie gestoken in onze geloofsgemeenschap.

Met groot verantwoordelijkheidsgevoel en financiële kunde heeft betrokkene het penningmeesterschap uitgevoerd. Noodzakelijke bezuinigingen, was het motto waarmee hij werd geconfronteerd toen hij startte als penningmeester in de parochie H. Maria, vanwege de teruglopende inkomsten door verminderd kerkbezoek, terwijl de kosten voor gebouwen en onderhoud blijven stijgen. Letten op de centen was hem wel toevertrouwd en bij hem in goede handen. Zo heeft hij in zijn werkzaam leven bij de Provincie Noord-Brabant diverse financiële functies bekleed.

Boven verwachting en met succes zijn de tekorten mede dank zij zijn inspanningen teruggedrongen en ziet Anton van de Veerdonk de toekomst dan ook voorzichtig positief tegemoet voor zijn opvolger.

Het pastoresteam en het kerkbestuur hebben groot respect en waardering voor deze bijzondere vrijwilliger met vele kwaliteiten. Zij willen dit graag tot uiting brengen door hem de welverdiende parochiepenning van verdienste toe te kennen voor zijn langdurige, trouwe, en onbaatzuchtige dienstbetoon.

Overzicht nieuwsberichten
H. Mis in andere talen
11-06-2017
Binnen de pastorale eenheid vieren diverse migrantengroepen
op vaste tijden de Eucharistie in hun eigen taal.
Parochiepenning aan Anton van de Veerdonk toegekend
10-06-2017

Het kerkbestuur van de pastorale eenheid H. Maria & H. Johannes Evangelist heeft aan Anton van de Veerdonk de parochiepenning toegekend vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de parochie H. Maria als penningmeester bij gelegenheid van zijn afscheid uit het kerkbestuur.

Bijbelgroep, iets voor u?
06-05-2017

De Bijbel is niet alleen een boek dat de grondslag verwoordt van ons Christelijk geloof, het is ook een boek dat in iedere situatie van ons leven de moeite waard is om te lezen.

Samen op weg, ook in ziekte en sterven
12-04-2017
Iedere ernstige ziekte en naderend sterven is een kwestie van grote gevoeligheid en leed, waarmee de pastores met barmhartigheid nabij willen zijn. Van oudsher ziet de Kerk het daarom als één van haar voornaamste taken om zieken, stervenden en rouwenden nabij te zijn en...
Vrijwilligers gezocht voor onderhoud kerkhoven
30-01-2017

Helaas wordt het aantal vrijwilligers voor het onderhoud is steeds kleiner. Vandaar een dringende oproep naar diegene die zich als vrijwilliger willen inzetten om één morgen in de drie weken de schoffel en hark te hanteren op één van de kerkhoven H.Anna-Hintham, H.Bernadette-Maliskamp of Sint Lambertus-Rosmalen.

Gezocht: versterking werkgroep doopvoorbereiding
23-12-2016

De werkgroep doopvoorbereiding van de Sint-Jan (tevens Anna-West en Ann-Hintham) zoekt versterking. Het is prachtig om jonge ouders uit te mogen leggen wat de doop is en kan betekenen in het leven van hun kindje, dat nog aan het begin van zijn/haar levensweg staat. We zouden dat graag met wat meer mensen willen doen. Neem contact op met het secretariaat (073) 6130314 (ma t/m vrij 9.00-12.00 uur) of mail naar secretariaat@mariajohannes.nl

Op pelgrimstocht langs abdijen
22-11-2016
In het deze week verschenen Kerkvenster staat een kort bericht over de abdijentocht die een groep parochianen afgelopen zomer ondernam. Het uitgebreide verslag van die reis leest u hier.
Reactie bestuur parochie H. Maria op advies stuurgroep Maliskamp
21-11-2016
Persbericht: Sint-Cathrien wordt tijdelijk theater
07-10-2016
Sint-Cathrien wordt tijdelijk theater
Kerkbestuur en theater slaan handen ineen
De Sint-Cathrien aan de Kruisbroedershof krijgt van 2017 t/m 2020 de functie van theaterzaal met ruim 600 plaatsen.
Sint-Cathrien krijgt tijdelijk andere bestemming
07-10-2016
In een open brief aan de parochianen licht vicevoorzitter Ton Streppel van het parochiebestuur van de H. Maria toe dat het kerkgebouw van de Sint-Cathrien vanaf 1 april 2017 tijdelijk verhuurd zal worden aan het Theater aan de Parade.