Bestuur maakt geen gebruik van voorkeursrecht aankoop Bernadetteklooster

Onderstaand bericht is een toelichting op het besluit van het parochiebestuur om geen gebruik te maken van het voorkeursrecht tot verwerving van het Bernadetteklooster.

6 juli 2017

Aan de Stichting Wijkraad Maliskamp,
De Stichting Wijkbelangen Maliskamp,
De Vereniging Behoud van de Bernadettekerk,
De Stichting Hoe Verder met de Bernadettekerk

Geachte besturen,

Ons bestuur heeft besloten geen gebruik te maken van het voorkeursrecht tot verwerving van het Bernadetteklooster. Het is de afgelopen periode niet gelukt een aantal wezenlijke onzekerheden te elimineren.

Wij bedanken de congregatie Zusters van het Heilig Hart voor het opbrengen van zoveel geduld om ons in de gelegenheid te stellen tot een goede afweging te hebben kunnen komen. Wij zijn ervan overtuigd dat de congregatie op een passende wijze invulling zal geven aan de toekomst van het gebouw. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage aan het proces van het afgelopen half jaar. Helaas is het ondanks goede intenties niet gelukt concreet tot handelen te komen.

Wij zullen ons de komende tijd richten op het definitief maken van de herbestemming van de kerk en de pastorie met de heer Van Rumpt (functie bedrijfsgebouw met bestemming orgelbouw en dienstwoning). In de nu ontstane situatie kunnen wij nog geen duidelijkheid geven over de toekomst van de dierenweide.

Wij staan hier onverkort op ons standpunt dat wij graag een snelle oplossing zouden willen bereiken rondom de erfdienstbaarheid die zowel maatschappelijk als economisch recht doet aan de positie van de congregatie en onze parochie. Wij hebben al eerder aangegeven dat wij daarna uitermate welwillend zijn ook ten aanzien van de dierenweide met de wijk tot definitieve afspraken te komen.

Graag willen wij op korte termijn in overleg met u het oprichten van een eenvoudige kapel op de begraafplaats bespreken. Na de zomervakantie zullen we u uitnodigen voor een gesprek. Wij zullen wij dit bericht integraal op onze website plaatsen om daarmee ook richting onze eigen gemeenschap te communiceren. Het staat u vrij dit in uw eigen omgeving ook te doen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de parochie H. Maria,

Ton Streppel, vicevoorzitter

Overzicht nieuwsberichten
Paus tot alle gelovigen
30-08-2018
Met een verwijzing naar de brief van Paulus aan de Korintiërs (1 Kor. 12, 26) “Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden” roept paus Franciscus alle leden van de Kerk op om solidair te zijn met de slachtoffers van seksueel misbruik door mensen van de Kerk.
Sacramentsprocessie Sint-Jan
03-06-2018
Sacramentsdag, oftewel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament, valt op de tweede donderdag na Pinksteren. In o.a. Nederland, België en Italië wordt Sacramentsdag gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. En dus verzorgde de Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament in en om de Sint-Janskathedraal zondag 3 juni weer de jaarlijkse Sacramentsprocessie.
Voorbereiding Vormsel 2019
07-05-2018

Het Vormselteam van de pastorale eenheid houdt op donderdag 17 mei een informatieavond over de vormselvoorbereiding (seizoen 2018/2019) die op 2 juni start. Belangstellenden zijn welkom op de avond voor een nadere introductie in het traject. De informatieavond start om 20 uur in museum De Bouwloods (naast de Sint-Jan).

Cursus vrijwilligers in de diaconie vanaf 1 mei
26-04-2018

De diaconale presentie willen wij in onze parochie graag verder versterken. Daarvoor zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Maar ook wil de parochie, in samenwerking met het bisdom, aan de vrijwilligers een cursus aanbieden, die hen in staat stelt om het diaconale werk zo goed mogelijk te doen.

Eerste zaterdag van de maanddevotie
03-04-2018
In onze pastorale eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes wordt de Eerste Zaterdag van de maanddevotie nieuw leven ingeblazen. U bent van harte welkom.
Koffieschenkers gezocht voor Sint-Jan
07-02-2018
Vanaf januari willen we alle weken na de zondagsvieringen in de Sint-Jan de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee. Voor het koffie schenken na de Mis van 11.45 uur zoeken we nog een paar vrijwilligers. 
Muzikanten en zangtalent gezocht!
18-08-2017

In de Lucaskerk gaan wij vanaf september beginnen om één keer per maand de eucharistieviering muzikaal te begeleiden met een Worship groep. Voor deze muziekgroep zijn wij op zoek naar een bassist een gitarist en een percussionist. Heb je een mooie zangstem, schroom dan niet om je ook aan te melden. De muziekstijl die wordt gespeeld zal in de richting van Sela zijn. De frequentie van repeteren zullen wij als groep zelf gaan bepalen.

Pianiste gezocht voor kinderkoor ‘Eigenwijs’!
10-08-2017

Voor ons kinderkoor ‘Eigenwijs’ uit Rosmalen zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe pianist(e) die onze muzikale kinderen met leuk en fris pianospel kan en wil begeleiden.

We zoeken hiervoor iemand die:
• piano kan spelen, en liefst enige ervaring heeft met het begeleiden van een koor, en
• zich thuis voelt tussen de enthousiaste kinderen van ons koor (en andersom).

Bestuursleden gezocht voor parochie H. Maria
05-07-2017
Voor het bestuur van de parochie H. Maria zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Bestuur maakt geen gebruik van voorkeursrecht aankoop Bernadetteklooster
04-07-2017
Onderstaand bericht is een toelichting op het besluit van het parochiebestuur om geen gebruik te maken van het voorkeursrecht tot verwerving van het Bernadetteklooster.