Bestuur maakt geen gebruik van voorkeursrecht aankoop Bernadetteklooster

Onderstaand bericht is een toelichting op het besluit van het parochiebestuur om geen gebruik te maken van het voorkeursrecht tot verwerving van het Bernadetteklooster.

6 juli 2017

Aan de Stichting Wijkraad Maliskamp,
De Stichting Wijkbelangen Maliskamp,
De Vereniging Behoud van de Bernadettekerk,
De Stichting Hoe Verder met de Bernadettekerk

Geachte besturen,

Ons bestuur heeft besloten geen gebruik te maken van het voorkeursrecht tot verwerving van het Bernadetteklooster. Het is de afgelopen periode niet gelukt een aantal wezenlijke onzekerheden te elimineren.

Wij bedanken de congregatie Zusters van het Heilig Hart voor het opbrengen van zoveel geduld om ons in de gelegenheid te stellen tot een goede afweging te hebben kunnen komen. Wij zijn ervan overtuigd dat de congregatie op een passende wijze invulling zal geven aan de toekomst van het gebouw. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage aan het proces van het afgelopen half jaar. Helaas is het ondanks goede intenties niet gelukt concreet tot handelen te komen.

Wij zullen ons de komende tijd richten op het definitief maken van de herbestemming van de kerk en de pastorie met de heer Van Rumpt (functie bedrijfsgebouw met bestemming orgelbouw en dienstwoning). In de nu ontstane situatie kunnen wij nog geen duidelijkheid geven over de toekomst van de dierenweide.

Wij staan hier onverkort op ons standpunt dat wij graag een snelle oplossing zouden willen bereiken rondom de erfdienstbaarheid die zowel maatschappelijk als economisch recht doet aan de positie van de congregatie en onze parochie. Wij hebben al eerder aangegeven dat wij daarna uitermate welwillend zijn ook ten aanzien van de dierenweide met de wijk tot definitieve afspraken te komen.

Graag willen wij op korte termijn in overleg met u het oprichten van een eenvoudige kapel op de begraafplaats bespreken. Na de zomervakantie zullen we u uitnodigen voor een gesprek. Wij zullen wij dit bericht integraal op onze website plaatsen om daarmee ook richting onze eigen gemeenschap te communiceren. Het staat u vrij dit in uw eigen omgeving ook te doen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de parochie H. Maria,

Ton Streppel, vicevoorzitter

Overzicht nieuwsberichten
Bestuur maakt geen gebruik van voorkeursrecht aankoop Bernadetteklooster
04-07-2017
Onderstaand bericht is een toelichting op het besluit van het parochiebestuur om geen gebruik te maken van het voorkeursrecht tot verwerving van het Bernadetteklooster.
H. Mis in andere talen
11-06-2017
Binnen de pastorale eenheid vieren diverse migrantengroepen
op vaste tijden de Eucharistie in hun eigen taal.
Parochiepenning aan Anton van de Veerdonk toegekend
10-06-2017

Het kerkbestuur van de pastorale eenheid H. Maria & H. Johannes Evangelist heeft aan Anton van de Veerdonk de parochiepenning toegekend vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de parochie H. Maria als penningmeester bij gelegenheid van zijn afscheid uit het kerkbestuur.

Bijbelgroep, iets voor u?
06-05-2017

De Bijbel is niet alleen een boek dat de grondslag verwoordt van ons Christelijk geloof, het is ook een boek dat in iedere situatie van ons leven de moeite waard is om te lezen.

Samen op weg, ook in ziekte en sterven
12-04-2017
Iedere ernstige ziekte en naderend sterven is een kwestie van grote gevoeligheid en leed, waarmee de pastores met barmhartigheid nabij willen zijn. Van oudsher ziet de Kerk het daarom als één van haar voornaamste taken om zieken, stervenden en rouwenden nabij te zijn en...
Vrijwilligers gezocht voor onderhoud kerkhoven
30-01-2017

Helaas wordt het aantal vrijwilligers voor het onderhoud is steeds kleiner. Vandaar een dringende oproep naar diegene die zich als vrijwilliger willen inzetten om één morgen in de drie weken de schoffel en hark te hanteren op één van de kerkhoven H.Anna-Hintham, H.Bernadette-Maliskamp of Sint Lambertus-Rosmalen.

Gezocht: versterking werkgroep doopvoorbereiding
23-12-2016

De werkgroep doopvoorbereiding van de Sint-Jan (tevens Anna-West en Ann-Hintham) zoekt versterking. Het is prachtig om jonge ouders uit te mogen leggen wat de doop is en kan betekenen in het leven van hun kindje, dat nog aan het begin van zijn/haar levensweg staat. We zouden dat graag met wat meer mensen willen doen. Neem contact op met het secretariaat (073) 6130314 (ma t/m vrij 9.00-12.00 uur) of mail naar secretariaat@mariajohannes.nl

Op pelgrimstocht langs abdijen
22-11-2016
In het deze week verschenen Kerkvenster staat een kort bericht over de abdijentocht die een groep parochianen afgelopen zomer ondernam. Het uitgebreide verslag van die reis leest u hier.
Reactie bestuur parochie H. Maria op advies stuurgroep Maliskamp
21-11-2016
Sint-Cathrien krijgt tijdelijk andere bestemming
07-10-2016
In een open brief aan de parochianen licht vicevoorzitter Ton Streppel van het parochiebestuur van de H. Maria toe dat het kerkgebouw van de Sint-Cathrien vanaf 1 april 2017 tijdelijk verhuurd zal worden aan het Theater aan de Parade.