Cursus vrijwilligers in de diaconie vanaf 1 mei

Naast de eucharistie en de verkondiging (catechese) is de diaconie een belangrijke en onmisbare steunpilaar van de Kerk. In de diaconie komen de liefde tot God en de liefde tot de naaste bij elkaar. Diaconie is geen maatschappelijk werk, maar dienstbetoon aan de medemens, opdat deze waarlijk mens mag zijn zoals bedoeld door onze Schepper. Alle mensen leven vanuit de liefde die God is. Liefde is de Bron en tevens het doel van ons leven. Daarom mag het lot van de ander ons nooit onberoerd laten. Onderbouwd door de Sociale leer van de Katholieke Kerk is de diaconie gefundeerd op menswaardigheid, onderlinge steun, zelfstandigheid en het algemeen goede. Menselijke en persoonlijke nabijheid, trouw en gerechtigheid zijn sleutelwoorden. De diaconie laat zien dat mensen in de Kerk zorg hebben voor elkaar, vooral wanneer ziekte, eenzaamheid, armoede, verlies van zingeving of uitsluiting zwaar op mensen drukken.

De diaconale presentie willen wij in onze parochie graag verder versterken. Daarvoor zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Maar ook wil de parochie, in samenwerking met het bisdom, aan de vrijwilligers een cursus aanbieden, die hen in staat stelt om het diaconale werk zo goed mogelijk te doen.

Deze cursus vindt plaats op zeven achtereenvolgende dinsdagavonden, namelijk 1 – 8 – 15 – 22 – 29 mei en 5 – 12 juni, steeds van 20.00 tot 22.00 uur. De cursus wordt gegeven in museum de Bouwloods naast de Sint-Jan.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
1 mei: Kennismaking en motivatie.
8 mei: Het gebed als onderdeel van de diaconie.
15 mei: Het pastoraal gesprek.
22 mei: Psychiatrie en verslaving.
29 mei: Armoede.
5 juni: Ziekte en rouw.
12 juni: Afsluiting, evaluatie en intervisie.

U kunt zich voor de cursus inschrijven bij:
Diaken Vladimir Palte vladimir.palte@outlook.com of bij pastoraal werker diaconie en missie van het bisdom Embregt Wever EWever@bisdomdenbosch.nl

Wij hopen u graag binnenkort te ontmoeten.

Overzicht nieuwsberichten
Trouw blijven in moeilijke tijden
06-09-2018
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van Bisdom 's-Hertogenbosch, heeft een brief opgesteld aan alle gelovigen van zijn bisdom naar aanleiding van het misbruikschandaal in het Amerikaanse Pennsylvania.
Paus tot alle gelovigen
30-08-2018
Met een verwijzing naar de brief van Paulus aan de Korintiërs (1 Kor. 12, 26) “Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden” roept paus Franciscus alle leden van de Kerk op om solidair te zijn met de slachtoffers van seksueel misbruik door mensen van de Kerk.
Sacramentsprocessie Sint-Jan
03-06-2018
Sacramentsdag, oftewel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament, valt op de tweede donderdag na Pinksteren. In o.a. Nederland, België en Italië wordt Sacramentsdag gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. En dus verzorgde de Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament in en om de Sint-Janskathedraal zondag 3 juni weer de jaarlijkse Sacramentsprocessie.
Voorbereiding Vormsel 2019
07-05-2018

Het Vormselteam van de pastorale eenheid houdt op donderdag 17 mei een informatieavond over de vormselvoorbereiding (seizoen 2018/2019) die op 2 juni start. Belangstellenden zijn welkom op de avond voor een nadere introductie in het traject. De informatieavond start om 20 uur in museum De Bouwloods (naast de Sint-Jan).

Cursus vrijwilligers in de diaconie vanaf 1 mei
26-04-2018

De diaconale presentie willen wij in onze parochie graag verder versterken. Daarvoor zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Maar ook wil de parochie, in samenwerking met het bisdom, aan de vrijwilligers een cursus aanbieden, die hen in staat stelt om het diaconale werk zo goed mogelijk te doen.

Eerste zaterdag van de maanddevotie
03-04-2018
In onze pastorale eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes wordt de Eerste Zaterdag van de maanddevotie nieuw leven ingeblazen. U bent van harte welkom.
Koffieschenkers gezocht voor Sint-Jan
07-02-2018
Vanaf januari willen we alle weken na de zondagsvieringen in de Sint-Jan de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee. Voor het koffie schenken na de Mis van 11.45 uur zoeken we nog een paar vrijwilligers. 
Muzikanten en zangtalent gezocht!
18-08-2017

In de Lucaskerk gaan wij vanaf september beginnen om één keer per maand de eucharistieviering muzikaal te begeleiden met een Worship groep. Voor deze muziekgroep zijn wij op zoek naar een bassist een gitarist en een percussionist. Heb je een mooie zangstem, schroom dan niet om je ook aan te melden. De muziekstijl die wordt gespeeld zal in de richting van Sela zijn. De frequentie van repeteren zullen wij als groep zelf gaan bepalen.

Pianiste gezocht voor kinderkoor ‘Eigenwijs’!
10-08-2017

Voor ons kinderkoor ‘Eigenwijs’ uit Rosmalen zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe pianist(e) die onze muzikale kinderen met leuk en fris pianospel kan en wil begeleiden.

We zoeken hiervoor iemand die:
• piano kan spelen, en liefst enige ervaring heeft met het begeleiden van een koor, en
• zich thuis voelt tussen de enthousiaste kinderen van ons koor (en andersom).

Bestuursleden gezocht voor parochie H. Maria
05-07-2017
Voor het bestuur van de parochie H. Maria zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden.