Cursus vrijwilligers in de diaconie vanaf 1 mei

Naast de eucharistie en de verkondiging (catechese) is de diaconie een belangrijke en onmisbare steunpilaar van de Kerk. In de diaconie komen de liefde tot God en de liefde tot de naaste bij elkaar. Diaconie is geen maatschappelijk werk, maar dienstbetoon aan de medemens, opdat deze waarlijk mens mag zijn zoals bedoeld door onze Schepper. Alle mensen leven vanuit de liefde die God is. Liefde is de Bron en tevens het doel van ons leven. Daarom mag het lot van de ander ons nooit onberoerd laten. Onderbouwd door de Sociale leer van de Katholieke Kerk is de diaconie gefundeerd op menswaardigheid, onderlinge steun, zelfstandigheid en het algemeen goede. Menselijke en persoonlijke nabijheid, trouw en gerechtigheid zijn sleutelwoorden. De diaconie laat zien dat mensen in de Kerk zorg hebben voor elkaar, vooral wanneer ziekte, eenzaamheid, armoede, verlies van zingeving of uitsluiting zwaar op mensen drukken.

De diaconale presentie willen wij in onze parochie graag verder versterken. Daarvoor zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Maar ook wil de parochie, in samenwerking met het bisdom, aan de vrijwilligers een cursus aanbieden, die hen in staat stelt om het diaconale werk zo goed mogelijk te doen.

Deze cursus vindt plaats op zeven achtereenvolgende dinsdagavonden, namelijk 1 – 8 – 15 – 22 – 29 mei en 5 – 12 juni, steeds van 20.00 tot 22.00 uur. De cursus wordt gegeven in museum de Bouwloods naast de Sint-Jan.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
1 mei: Kennismaking en motivatie.
8 mei: Het gebed als onderdeel van de diaconie.
15 mei: Het pastoraal gesprek.
22 mei: Psychiatrie en verslaving.
29 mei: Armoede.
5 juni: Ziekte en rouw.
12 juni: Afsluiting, evaluatie en intervisie.

U kunt zich voor de cursus inschrijven bij:
Diaken Vladimir Palte vladimir.palte@outlook.com of bij pastoraal werker diaconie en missie van het bisdom Embregt Wever EWever@bisdomdenbosch.nl

Wij hopen u graag binnenkort te ontmoeten.

Overzicht nieuwsberichten
Cursus vrijwilligers in de diaconie vanaf 1 mei
26-04-2018

De diaconale presentie willen wij in onze parochie graag verder versterken. Daarvoor zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Maar ook wil de parochie, in samenwerking met het bisdom, aan de vrijwilligers een cursus aanbieden, die hen in staat stelt om het diaconale werk zo goed mogelijk te doen.

Eerste zaterdag van de maanddevotie
03-04-2018
In onze pastorale eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes wordt de Eerste Zaterdag van de maanddevotie nieuw leven ingeblazen. U bent van harte welkom.
Koffieschenkers gezocht voor Sint-Jan
07-02-2018
Vanaf januari willen we alle weken na de zondagsvieringen in de Sint-Jan de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee. Voor het koffie schenken na de Mis van 11.45 uur zoeken we nog een paar vrijwilligers. 
Muzikanten en zangtalent gezocht!
18-08-2017

In de Lucaskerk gaan wij vanaf september beginnen om één keer per maand de eucharistieviering muzikaal te begeleiden met een Worship groep. Voor deze muziekgroep zijn wij op zoek naar een bassist een gitarist en een percussionist. Heb je een mooie zangstem, schroom dan niet om je ook aan te melden. De muziekstijl die wordt gespeeld zal in de richting van Sela zijn. De frequentie van repeteren zullen wij als groep zelf gaan bepalen.

Pianiste gezocht voor kinderkoor ‘Eigenwijs’!
10-08-2017

Voor ons kinderkoor ‘Eigenwijs’ uit Rosmalen zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe pianist(e) die onze muzikale kinderen met leuk en fris pianospel kan en wil begeleiden.

We zoeken hiervoor iemand die:
• piano kan spelen, en liefst enige ervaring heeft met het begeleiden van een koor, en
• zich thuis voelt tussen de enthousiaste kinderen van ons koor (en andersom).

Bestuursleden gezocht voor parochie H. Maria
05-07-2017
Voor het bestuur van de parochie H. Maria zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Bestuur maakt geen gebruik van voorkeursrecht aankoop Bernadetteklooster
04-07-2017
Onderstaand bericht is een toelichting op het besluit van het parochiebestuur om geen gebruik te maken van het voorkeursrecht tot verwerving van het Bernadetteklooster.
H. Mis in andere talen
11-06-2017
Binnen de pastorale eenheid vieren diverse migrantengroepen
op vaste tijden de Eucharistie in hun eigen taal.
Parochiepenning aan Anton van de Veerdonk toegekend
10-06-2017

Het kerkbestuur van de pastorale eenheid H. Maria & H. Johannes Evangelist heeft aan Anton van de Veerdonk de parochiepenning toegekend vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de parochie H. Maria als penningmeester bij gelegenheid van zijn afscheid uit het kerkbestuur.

Bijbelgroep, iets voor u?
06-05-2017

De Bijbel is niet alleen een boek dat de grondslag verwoordt van ons Christelijk geloof, het is ook een boek dat in iedere situatie van ons leven de moeite waard is om te lezen.