Actie Kerkbalans komt bij u thuis
Met het luiden van de klokken binnen in de Sint-Jan heeft mgr. G. de Korte samen met plebaan Geertjan van Rossem afgelopen zaterdag 19 januari de jaarlijkse Actie Kerkbalans gestart. Zij werden enthousiast bijgestaan door de communicantjes van de Sint-Jan, die voor een catechesemiddag de Mis hadden bijgewoond en mee mochten doen met het klokluiden.
foto’s: Wim Koopman
Actie Kerkbalans inluidmoment Actie Kerkbalans inluidmoment Actie Kerkbalans inluidmomentOok op andere plaatsen in het bisdom en de rest van het land zijn om 13.00 uur kerkklokken geluid als startsein van deze jaarlijkse landelijke Actie waarmee aandacht wordt gevestigd op de noodzaak van financiële steun door de eigen leden. Die steun is hard nodig om als gemeenschap een plaats van ontmoeting te zijn en blijven tussen God en de mensen en tussen mensen onderling. Voor veel parochianen is hun kerkgemeenschap een geestelijk thuis en biedt het houvast en inspiratie op hun levensweg. Dat is toch zeker de moeite waard om voort te zetten en er uw steun – door gebed, inzet en een financiële bijdrage – aan te geven.

Voor alle onkosten die er door en voor de parochianen worden gemaakt, ontvangen kerken geen subsidie en zijn zij afhankelijk van de bijdragen van hun leden. En die kosten zijn veelzijdig en flink: energie, verzekeringen, personeelskosten, schoonmaak- en onderhoudskosten, aankleding en benodigdheden voor de liturgie (bloemen, kaarsen, misboekjes) en voor pastorale bijeenkomsten, communicatie, allerlei activiteiten enz. U ziet het, zonder mensen geen gemeenschap en zonder middelen geen parochie. De kracht van de parochie is de parochiaan.

Bijzonder aan de Actie Kerkbalans is dat de steun echt lokaal is. Zo geeft u als parochiaan binnen de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes Evangelist heel concreet voor uw eigen geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld in Rosmalen (Sint-Lambertuskerk en H. Laurentiuskerk) of in Empel (H. Landelinuskerk). Ook in de stad Den Bosch draagt u bij aan uw eigen gemeenschap, bijvoorbeeld rond de Sint-Lucaskerk of die van de Sint-Jan.

Parochianen ontvangen tijdens de actieperiode, 19 januari t/m 2 februari, een persoonlijke brief. We vertrouwen op uw ruimhartige betrokkenheid en zijn u zeer dankbaar voor uw steun.

Het pastoraal team

Lees hier meer over hoe u mee kunt doen...
Overzicht nieuwsberichten
Persbericht H. Catharinakerk
18-04-2019

Daar het Theater aan de Parade géén gebruik zal maken van de H. Catharinakerk aan de Kruisbroedershof in ’s-Hertogenbosch ( “de Cathrien” ) als tijdelijke huisvesting voor het Theater, heeft het bestuur van de parochie Heilige Maria, waartoe de Catharinakerk behoort, besloten een nieuw perspectief voor de kerk, het patronaatsgebouw en de voormalige pastorie te bewerkstelligen.

Vooruitlopend hierop zullen de Armeense - en de Johannes van Damascus gemeenschap gebruik gaan maken van de Catharinakerk voor hun vieringen.

Bericht van medeleven voor Notre-Dame
16-04-2019
Maandag 15 april werd heel de wereld opgeschrikt door de verwoestende brand in de Parijse kathedraal Notre-Dame. Vanuit de parochiegemeenschap H. Johannes Evangelist een bericht van medeleven gestuurd.
Paasdriedaagse voor jong en oud
27-03-2019
Al een aantal jaar vindt in de Lucaskerk een Paasdriedaagse plaats, speciaal voor gezinnen om samen met hun kinderen aan deel te nemen. Marijke en Ad Lexmond zijn enthousiaste deelnemer en organisators.
Als het even tegenzit - gespreksavonden vanaf 25 maart
10-03-2019
Tijdens een drietal avonden gaat broeder Jan ter Maat, die stage loopt bij de Landelinuskerk in Empel, met 30- tot 45-jarigen in gesprek over de tegenslagen waar je soms tegenaan loopt.
Inschrijving op 15 maart voor Vormseltraject 2019/2020
21-02-2019
Vrijdag 15 maart 2019 vindt vanaf 20.00 uur in museum de Bouwloods een informatiebijeenkomst plaats over de toediening van het H. Vormsel en het vormseltraject 2019/2020.
Carnaval in de Sint-Jan en de Sint-Lambertus
20-02-2019
In het Carnavalsweekend vindt op zondag 3 maart een Carnavalsviering plaats in de Sint-Jan om 9 uur en in de Sint-Lambertuskerk (Rosmalen) om 10 uur.
Actie Kerkbalans komt bij u thuis
20-01-2019
Actie Kerkbalans inluidmoment Met het luiden van de klokken binnen in de Sint-Jan heeft mgr. G. de Korte samen met plebaan Geertjan van Rossem afgelopen zaterdag 19 januari de jaarlijkse Actie Kerkbalans gestart.
De nieuwe Alpha cursus start in januari
29-12-2018
Welkom op de OPEN AVOND van Alpha op dinsdag 29 januari 2019 in de Lucaskerk te 's-Hertogenbosch. Jong of oud, gelovig of niet-gelovig, vragen of twijfels, u bent allen van harte uitgenodigd!
Trouw blijven in moeilijke tijden
06-09-2018
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van Bisdom 's-Hertogenbosch, heeft een brief opgesteld aan alle gelovigen van zijn bisdom naar aanleiding van het misbruikschandaal in het Amerikaanse Pennsylvania.
Paus tot alle gelovigen
30-08-2018
Met een verwijzing naar de brief van Paulus aan de Korintiërs (1 Kor. 12, 26) “Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden” roept paus Franciscus alle leden van de Kerk op om solidair te zijn met de slachtoffers van seksueel misbruik door mensen van de Kerk.