Carnaval in de Sint-Jan en de Sint-Lambertus
In het Carnavalsweekend vindt op zondag 3 maart een Carnavalsviering plaats in de Sint-Jan om 9 uur en in de Sint-Lambertuskerk (Rosmalen) om 10 uur.

Carnavalsmis Sint-Jan:
Zondag 3 maart vindt om 9.00 uur de jaarlijkse Carnavals-mis plaats in de Sint-Jan. Uiteraard staan de deuren van de kathedraal wijd open om ieder welkom te heten.
Als bijzonder ‘bewijs’ van toegang is het aanbevolen dat u het ‘Zoet Lief Vrouwke – carnavalsembleem’ zichtbaar op uw kiel
draagt. Het bijzondere ‘Zoet Lief Vrouwke’ carnavalsembleem is bedacht door Astrid Teklenburg. Zij wil met de verkoop van het embleem de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch een hart onder de riem steken. Van elk verkocht embleem doneert zij € 2,-. Daarmee steunt zij de Broederschap in haar missie om de Mariakapel en het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch te onderhouden. Het embleem is te koop via de website van Studio Asjemenou: www.studioasjemenou.nl/shop
Mede namens de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van harte aanbevolen!

Sint-Jan gesloten:
Tijdens de Carnavalsdagen maandag 4 en dinsdag 5 maart is er in de Sint-Jan alleen om 8.30 uur een H. Mis, waarna de kerk de rest van de dag gesloten wordt.

Carnavalsmis Rosmalen:
In Rosmalen vindt op zondag 3 maart de Carnavalsmis plaats om 10 uur in de Sint-Lambertuskerk. U bent allen zeer welkom.Overzicht nieuwsberichten
Persbericht H. Catharinakerk
18-04-2019

Daar het Theater aan de Parade géén gebruik zal maken van de H. Catharinakerk aan de Kruisbroedershof in ’s-Hertogenbosch ( “de Cathrien” ) als tijdelijke huisvesting voor het Theater, heeft het bestuur van de parochie Heilige Maria, waartoe de Catharinakerk behoort, besloten een nieuw perspectief voor de kerk, het patronaatsgebouw en de voormalige pastorie te bewerkstelligen.

Vooruitlopend hierop zullen de Armeense - en de Johannes van Damascus gemeenschap gebruik gaan maken van de Catharinakerk voor hun vieringen.

Bericht van medeleven voor Notre-Dame
16-04-2019
Maandag 15 april werd heel de wereld opgeschrikt door de verwoestende brand in de Parijse kathedraal Notre-Dame. Vanuit de parochiegemeenschap H. Johannes Evangelist een bericht van medeleven gestuurd.
Paasdriedaagse voor jong en oud
27-03-2019
Al een aantal jaar vindt in de Lucaskerk een Paasdriedaagse plaats, speciaal voor gezinnen om samen met hun kinderen aan deel te nemen. Marijke en Ad Lexmond zijn enthousiaste deelnemer en organisators.
Als het even tegenzit - gespreksavonden vanaf 25 maart
10-03-2019
Tijdens een drietal avonden gaat broeder Jan ter Maat, die stage loopt bij de Landelinuskerk in Empel, met 30- tot 45-jarigen in gesprek over de tegenslagen waar je soms tegenaan loopt.
Inschrijving op 15 maart voor Vormseltraject 2019/2020
21-02-2019
Vrijdag 15 maart 2019 vindt vanaf 20.00 uur in museum de Bouwloods een informatiebijeenkomst plaats over de toediening van het H. Vormsel en het vormseltraject 2019/2020.
Carnaval in de Sint-Jan en de Sint-Lambertus
20-02-2019
In het Carnavalsweekend vindt op zondag 3 maart een Carnavalsviering plaats in de Sint-Jan om 9 uur en in de Sint-Lambertuskerk (Rosmalen) om 10 uur.
Actie Kerkbalans komt bij u thuis
20-01-2019
Actie Kerkbalans inluidmoment Met het luiden van de klokken binnen in de Sint-Jan heeft mgr. G. de Korte samen met plebaan Geertjan van Rossem afgelopen zaterdag 19 januari de jaarlijkse Actie Kerkbalans gestart.
De nieuwe Alpha cursus start in januari
29-12-2018
Welkom op de OPEN AVOND van Alpha op dinsdag 29 januari 2019 in de Lucaskerk te 's-Hertogenbosch. Jong of oud, gelovig of niet-gelovig, vragen of twijfels, u bent allen van harte uitgenodigd!
Trouw blijven in moeilijke tijden
06-09-2018
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van Bisdom 's-Hertogenbosch, heeft een brief opgesteld aan alle gelovigen van zijn bisdom naar aanleiding van het misbruikschandaal in het Amerikaanse Pennsylvania.
Paus tot alle gelovigen
30-08-2018
Met een verwijzing naar de brief van Paulus aan de Korintiërs (1 Kor. 12, 26) “Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden” roept paus Franciscus alle leden van de Kerk op om solidair te zijn met de slachtoffers van seksueel misbruik door mensen van de Kerk.