Bericht van medeleven voor Notre-Dame
Maandag 15 april werd heel de wereld opgeschrikt door de verwoestende brand in de Parijse kathedraal Notre-Dame.

Vanuit de Sint-Jan voelen wij verbondenheid met onze zuster-kathedraal in de Franse hoofdstad. Twee gotische kathedralen die ook beiden een Maria-heiligdom zijn. Naast een steunbetuiging van de broederschap van Onze Lieve Vrouw is er ook vanuit de parochiegemeenschap H. Johannes Evangelist een bericht van medeleven gestuurd naar de aartsbisschop van Parijs en de aartspriester (plebaan) van de Notre-Dame.
Hieronder treft u de tekst aan:

“Met gevoelens van grote verslagenheid delen wij het verdriet van de gelovigen van het aartsbisdom Parijs, van de inwoners van deze stad en van heel Frankrijk. Een niet onder woorden te brengen ramp is over u allen gekomen. De icoon van de stad en het land, de icoon van christelijk Europa door brand verwoest. ‘Parijs huilt’, zo kopte een Nederlandse krant vandaag. Wij huilen met u mee.
Vanuit de zuster-kathedraal Sint-Jan Evangelist te ’s-Hertogenbosch (Pays Bas) weten wij ons met u verbonden. Tijdens de komende Paasvieringen zullen wij in de voorbede voor u, voor de Parijse geloofsgemeenschap en het volk van Frankrijk bidden. Een bede om moed en kracht om vanuit deze catastrofe op te staan en te bouwen aan een nieuwe toekomst voor dit Godshuis.”

Plebaan Vincent Blom
Overzicht nieuwsberichten
Meimaand-Mariamaand: opening op 30 april 2019
25-04-2019
In de meimaand staat in de Sint-Jan de Zoete Moeder centraal. de Broederschap heeft voor dit jaar het thema 'Mij geschiede naar uw woord' gekozen.
Persbericht H. Catharinakerk
18-04-2019

Daar het Theater aan de Parade géén gebruik zal maken van de H. Catharinakerk aan de Kruisbroedershof in ’s-Hertogenbosch ( “de Cathrien” ) als tijdelijke huisvesting voor het Theater, heeft het bestuur van de parochie Heilige Maria, waartoe de Catharinakerk behoort, besloten een nieuw perspectief voor de kerk, het patronaatsgebouw en de voormalige pastorie te bewerkstelligen.

Vooruitlopend hierop zullen de Armeense - en de Johannes van Damascus gemeenschap gebruik gaan maken van de Catharinakerk voor hun vieringen.

Bericht van medeleven voor Notre-Dame
16-04-2019
Maandag 15 april werd heel de wereld opgeschrikt door de verwoestende brand in de Parijse kathedraal Notre-Dame. Vanuit de parochiegemeenschap H. Johannes Evangelist een bericht van medeleven gestuurd.
Paasdriedaagse voor jong en oud
27-03-2019
Al een aantal jaar vindt in de Lucaskerk een Paasdriedaagse plaats, speciaal voor gezinnen om samen met hun kinderen aan deel te nemen. Marijke en Ad Lexmond zijn enthousiaste deelnemer en organisators.
Als het even tegenzit - gespreksavonden vanaf 25 maart
10-03-2019
Tijdens een drietal avonden gaat broeder Jan ter Maat, die stage loopt bij de Landelinuskerk in Empel, met 30- tot 45-jarigen in gesprek over de tegenslagen waar je soms tegenaan loopt.
Inschrijving op 15 maart voor Vormseltraject 2019/2020
21-02-2019
Vrijdag 15 maart 2019 vindt vanaf 20.00 uur in museum de Bouwloods een informatiebijeenkomst plaats over de toediening van het H. Vormsel en het vormseltraject 2019/2020.
Carnaval in de Sint-Jan en de Sint-Lambertus
20-02-2019
In het Carnavalsweekend vindt op zondag 3 maart een Carnavalsviering plaats in de Sint-Jan om 9 uur en in de Sint-Lambertuskerk (Rosmalen) om 10 uur.
Actie Kerkbalans komt bij u thuis
20-01-2019
Actie Kerkbalans inluidmoment Met het luiden van de klokken binnen in de Sint-Jan heeft mgr. G. de Korte samen met plebaan Geertjan van Rossem afgelopen zaterdag 19 januari de jaarlijkse Actie Kerkbalans gestart.
De nieuwe Alpha cursus start in januari
29-12-2018
Welkom op de OPEN AVOND van Alpha op dinsdag 29 januari 2019 in de Lucaskerk te 's-Hertogenbosch. Jong of oud, gelovig of niet-gelovig, vragen of twijfels, u bent allen van harte uitgenodigd!
Vieringen van Kerstmis 2018 en Oud & Nieuw
14-11-2018
Hier vindt u alle vieringen van Kerstmis en Oud & Nieuw die in de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes worden gevierd. U bent van harte welkom met ons mee te komen vieren.