Actie Kerkbalans van start
Met het luiden van de klokken binnen in de Sint-Jan, opende mgr. De Korte zaterdag 18 januari de Actie Kerkbalans voor het gehele bisdom.

Elke kerk benadert zijn parochianen in de periode van de Actie Kerkbalans - meestal via een brief - met het verzoek kerkbijdrage te doen. Zo ook binnen de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes Evangelist, waar de kerken in Den Bosch, Rosmalen en Empel hun parochianen benaderen.

In de nieuwsbrief van afgelopen weekend, schreef plebaan Blom er al uitgebreid over: 

"De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat ook van start."Het algemene motto van de Actie Kerkbalans luidt 'Geef voor je kerk.' Dit jaar heeft de Sint-Jan daarnaast als slogan gekozen: ‘Schenk toekomst aan uw Kerk’. "Een kerkgemeenschap is als een uitgebreide familie: we komen samen om te vieren; we delen lief en leed; we houden elkaar vast in Geloof, Hoop en Liefde; we zijn, in Christus, elkaars broeders en zusters en dragen zorg voor elkaar. Dit gunnen we ook de toekomstige generaties. Daarom het motto: ‘Schenk toekomst aan uw Kerk’. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid om de geloofsgemeenschap vitaal te houden door gebed, inzet en financiële bijdragen. Tijdens de Actie Kerkbalans vragen wij om die financiële steun voor onze geloofsgemeenschap. Pastoraat, liturgie, administratie, onder-houd van de (kerk)gebouwen en salariskosten vragen veel van de parochie. Een gezonde financiële huishouding is daarom ook voor een geloofsgemeenschap van levensbelang. Vandaag en in de toekomst willen we samen parochie zijn en blijven. Geloof in de Kerk van vandaag en geloof in de Kerk van morgen. Dank voor uw bereidwillige medewerking en financiële steun."

In de brieven en, voor de Sint-Jan in de uitgebreide folder, vindt u de mogelijkheden om uw kerkbijdrage te doen. Ook kunt u onder het kopje financiën de gegevens vinden.
Overzicht nieuwsberichten
Bemoedigend woord bisschop en gebed
13-03-2020
In verband met de gevolgen de maatregelen inzake het coronavirus, heeft mgr. De Korte een bemoedigende boodschap geschreven. Ook is er een speciaal gebed voor deze tijd.
Liturgische vieringen in de Sint-Jan in maart
12-03-2020
Inmiddels zijn de ontwikkelingen inzake het coronavirus zodanig dat ten aanzien van de liturgische vieringen tot aanvullende maatregelen is besloten.
Carnavalsmissen en Aswoensdag
14-02-2020
In de Sint-Jan en de Sint-Lambertuskerk (Rosmalen) is op zondag 23 februari een Carnavalsviering. Let op: de tijden wijken af van de reguliere zondagsvieringen. Op Aswoensdag 26 februari zijn er extra vieringen in de parochie. 
Beeld paus Johannes Paulus II wordt zondag ingezegend
07-02-2020
Beeld H. paus Johannes Paulus II
foto: Wim Koopman
Een fraai bronzen beeld en een bijzondere relikwie van paus Johannes Paulus II zal op zondag 9 februari worden ingezegend in de Bossche kathedraal door pater Krzysztof Obiedziński SChr, pastoor van de Poolse parochie van Bisdom ’s-Herto­­genbosch.
Sint-Jansavonden over Sant'Egidio - 3 februari
20-01-2020
In dit nieuwe jaar starten we met de Sint-Jansavonden. De eerste avond vindt plaats op maandag 3 februari op de plebanie. Colm Dekker vertelt over de gemeenschap Sant'Egidio.
Presentatie parochiecentrum Rosmalen
19-01-2020

Zoals u wellicht al hebt gehoord of in de nieuwsbrieven en het Brabants Dagblad hebt gelezen zijn er vergevorderde plannen voor een nieuw parochiecentrum naast de Lambertuskerk in Rosmalen. 

Actie Kerkbalans van start
10-01-2020
Met het luiden van de klokken binnen in de Sint-Jan, opende mgr. De Korte zaterdag 18 januari de Actie Kerkbalans voor het gehele bisdom. 
Birgitta-avond 14 januari - Wat vraagt God van mij?
08-01-2020
Op de Birgitta-bijeenkomst van dinsdag 14 januari 2020 gaat Nikolaas Sintobin, jezuïet, o.a. in op de volgende vraag: Hoe kan je erachter komen wat God van je vraagt in je dagelijkse leven?
Vieringen van Kerstmis 2019 en Oud & Nieuw
25-11-2019
Hier vindt u alle vieringen van Kerstmis en Oud & Nieuw die in de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes worden gevierd. U bent van harte welkom met ons mee te komen vieren. Alle vieringen zijn vrij toegankelijk. Er kunnen geen plaatsen worden gereserveerd.
Kerststal Sint-Jan 2019 ’Hij zal een man van vrede zijn’
25-11-2019
Zondag 15 december, in aansluiting op het kerstconcert van de Schola Cantorum (aanvang 15.30 uur) en de kersttoespraak van mgr. De Korte, vindt de officiële opening plaats. Vervolgens is de kerststal van maandag 16 december t/m zondag 12 januari 2020 geopend voor het publiek.