Carnavalsmissen en Aswoensdag
Carnaval 
Op zondag 23 februari wordt om 9.00 uur de jaarlijkse Carnavalsmis opgedragen in de Sint-Jan. Er is deze zondag geen H. Mis om 11.45 uur. Op Carnavalsmaandag- en dinsdag is er alleen een H. Mis om 8.30 uur. De kathedraal is buiten deze ochtendmissen gedurende de Carnavalsdagen gesloten.

In de Sint-Lambertuskerk te Rosmalen is de Carnavalsmis op zondag 23 februari om 10 uur. Let op: dit is een afwijkende tijd. 
Ook de avondvieringen op dinsdag 25 februari in de H. Laurentiuskerk en de H. Landelinuskerk vervallen.

Aswoensdag
Na de feestelijke carnavalsdagen is het op 26 februari Aswoensdag. Op deze ingetogen dag, waarbij ons gevraagd wordt te vasten en sober te leven, begint de veertigdaagse voorbereiding op Pasen. Tijdens de aswoensdagvieringen wordt de as gezegend en het askruisje uitgedeeld:
- Sint-Jan: 08.30, 12.30 en 19.00 uur
- Willibrordkerk: 9.00 uur
- Sint-Lucas, Sint-Lambertus en H. Landelinus: 19.00 uur
Overzicht nieuwsberichten
Gebedsestafette door Nederland op 22 maart
18-03-2020
Nederlandse bisschoppen houden in samenwerking met KRO-NCRV zondag 22 maart een gebedsestafette door het land. Iedereen  wordt uitgenodigd via tv, facebook en/of het internet deel te nemen.
Decreet van bisschop De Korte over de zondagsplicht
16-03-2020
Bisdom ’s-Hertogen­bosch heeft een dringende oproep naar alle pa­ro­chies gestuurd inzake de maat­regelen tegen de versprei­ding van het corona­vi­rus. Daarbij zit ook een decreet over de zon­dagsplicht.
Noveen tot de Zoete Moeder 17-25 maart
16-03-2020
Plebaan Blom roept op om, op initiatief van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw, een extra noveen tot de Zoete Moeder te bidden van 17 tot 25 maart.
Bemoedigend woord bisschop en gebed
13-03-2020
In verband met de gevolgen de maatregelen inzake het coronavirus, heeft mgr. De Korte een bemoedigende boodschap geschreven. Ook is er een speciaal gebed voor deze tijd.
Liturgische vieringen in de Sint-Jan in maart
12-03-2020
Inmiddels zijn de ontwikkelingen inzake het coronavirus zodanig dat ten aanzien van de liturgische vieringen tot aanvullende maatregelen is besloten.
Carnavalsmissen en Aswoensdag
14-02-2020
In de Sint-Jan en de Sint-Lambertuskerk (Rosmalen) is op zondag 23 februari een Carnavalsviering. Let op: de tijden wijken af van de reguliere zondagsvieringen. Op Aswoensdag 26 februari zijn er extra vieringen in de parochie. 
Beeld paus Johannes Paulus II wordt zondag ingezegend
07-02-2020
Beeld H. paus Johannes Paulus II
foto: Wim Koopman
Een fraai bronzen beeld en een bijzondere relikwie van paus Johannes Paulus II zal op zondag 9 februari worden ingezegend in de Bossche kathedraal door pater Krzysztof Obiedziński SChr, pastoor van de Poolse parochie van Bisdom ’s-Herto­­genbosch.
Sint-Jansavonden over Sant'Egidio - 3 februari
20-01-2020
In dit nieuwe jaar starten we met de Sint-Jansavonden. De eerste avond vindt plaats op maandag 3 februari op de plebanie. Colm Dekker vertelt over de gemeenschap Sant'Egidio.
Presentatie parochiecentrum Rosmalen
19-01-2020

Zoals u wellicht al hebt gehoord of in de nieuwsbrieven en het Brabants Dagblad hebt gelezen zijn er vergevorderde plannen voor een nieuw parochiecentrum naast de Lambertuskerk in Rosmalen. 

Actie Kerkbalans van start
10-01-2020
Met het luiden van de klokken binnen in de Sint-Jan, opende mgr. De Korte zaterdag 18 januari de Actie Kerkbalans voor het gehele bisdom.