Aanpassingen in de Sint-Jan vanwege coronavirus
Binnen de pastorale eenheid volgen de H. Mariaparochie en Sint-Jan de maatregelen van de bisschoppen. Specifiek voor de Sint-Jan kondigt het bestuur de volgende richtlijnen af.

update 24 maart 2020

Alle hieronder afgekondigde aanpassingen zijn gedaan vóór 23 maart. Inmiddels, ná 23 maart, is bekend geworden dat aansluitend op het besluit van de bisschoppen álle publieke vieringen, dus ook door de week, t/m Pasen komen te vervallen.

Over de wijze waarop de Chrismamis gevierd gaat worden, komt binnenkort nadere informatie. 

 • Hetgeen in de uitgevaardigde richtlijnen van de bisschoppen (18 maart 2020) staat, wordt in de Sint-Jan gevolgd.
 • De viering van 12.30 uur komt vanaf maandag 23 maart te vervallen. Van maandag t/m zaterdag is er alleen om 8.30 uur een Eucharistieviering.
 • De bisschop viert op zondagochtend de H. Mis privé voor alle intenties van de parochianen en van het bisdom.
 • Het Middaggebed om 12 uur - normaliter voorafgaand aan de H. Mis van 12.30 uur - komt te vervallen.  
 • De kruisweg op vrijdagen in de Veertigdagentijd en op Goede Vrijdag (te houden in de kooromgang) komt te vervallen. Men staat te dicht op elkaar.
 • De Aanbidding van 9.00 - 9.30 uur, aansluitend op de H. Mis van 8.30 uur, vindt niet plaats in de Sacramentskapel, maar op het Koepelaltaar. In de Sacramentskapel zit men te dicht op elkaar.
 • De biechtgelegenheid komt te vervallen.
 • In de Mariakapel komt (bij de kaarsentafel) een pompje met ontsmettingszeep te staan. Tevens worden voor de zekerheid plastic handschoenen aangeschaft
 • Het uitreiken van de H. Communie vindt plaats op gepaste afstand (1,5 meter). Met een rood koord wordt een symbolische communiebank gecreëerd. Op een tafeltje ligt een pateen. De celebrant legt per communicant steeds een hostie op de pateen en zegt: ‘Neem en eet, dit is het Lichaam van Christus’. De celebrant neemt gepaste afstand.
 • Ook de gelovigen dienen afstand tot elkaar te bewaren bij het ter communie gaan. Hiertoe worden borden geplaatst in de kathedraal die ons herinneren aan de 1,5 meter norm.
 • Alle door-de-weekse H. Missen worden gevierd op het Koepelaltaar zonder assistentie van acoliet/lector. In principe zijn er geen concelebranten. Koster en/of diaken assisteren waar nodig. Kelk, pateen, ampullen worden voor de Mis op het altaar geplaatst. Dat voorkomt dat extra handen aan het vaatwerk zitten en er direct (nabij) contact is.
 • De Goede Week en Pasen worden zonder gelovigen gevierd. Alleen bisschop, plebaan, diaken en de koster als acoliet.
 • De Chrismamis, de belangrijkste diocesane viering van het jaar, wordt gehouden op Witte Donderdag zonder gelovigen. Hierbij zullen wel iets meer priesters aanwezig  zijn (hulpbisschop, emeritus bisschop, vicaris-generaal en mogelijk enkele dekens). Spreiding van de aanwezigen wordt in acht genomen. De zegening en wijding van de H. Oliën vindt gewoon plaats. De verspreiding van de H. Oliën vindt via het bisdom plaats (i.p.v. in de kathedraal zelf, zoals te doen gebruikelijk).
  Omdat de Chrismamis zo belangrijk is voor het bisdom (de priesters hernieuwen in deze Mis hun wijdingsbeloften aan de bisschop) wordt overwogen om deze plechtigheid via de website van het bisdom uit te zenden.
 • Zowel Jeroen Felix (rector cantus) als Véronique van den Engh (organist) hebben hun medewerking toegezegd in het muzikaal omlijsten van de plechtigheden in de Goede Week en met Pasen.
 • Besloten is om de overige Goede Week en Paasplechtigheden niet live uit te zenden. De KRO zorgt of via televisie of via haar website voor live uitzendingen uit het land. Daarnaast zal het bisdom een lijst publiceren met vieringen die men (in binnen- en buitenland) kan volgen.
 • Gezegende palmtakjes zijn vanaf Palmzondag achter uit de Sint-Jan mee te nemen.
 • De viering van de Eerste Heilige Communie op 19 april aanstaande komt te vervallen. De werkgroep Eerste Heilige Communie zal t.z.t. met een nieuwe datum komen. De werkgroep stelt de ouders van de communicantjes in kennis van deze beslissing.
 • De komst van de reliekschrijn van de H. Bernadette is op dit moment onzeker. De verantwoordelijke bisschop (mgr. Woorts) voert hierover overleg met betrokkenen. Dit vraagt afstemming met de Bedevaartorganisaties en de Lourdesfederatie van de Benelux-landen.
19 maart 2020
Kerkbestuur Parochie Sint-Jan

aangepast 21 maart 15.30 uur
------------------------------------

Parochiële activiteiten
In de gehele pastorale eenheid vervallen parochiële activiteiten tot minstens 13 april. Houdt u ook de eigen communicatielijnen van de parochies in de gaten om op de hoogte te blijven. 

Secretariaat en de receptie
Het secretariaat en de receptie aan de Choorstraat 1 (plebanie) zijn tijdelijk gesloten. E-mail wordt wel bekeken en voor zover mogelijk afgehandeld. De telefoon staat doorgeschakeld (073-6130314 / 06-23843845)

De H. Mis volgen via radio en tv
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Daarnaast zendt Radio Maria iedere weekdag een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Op zaterdag is dat om 9:30 uur en op zondag om 10:00 uur. U kunt Radio Maria beluisteren via DAB+, de website www.radiomaria.nl en via de app voor uw smartphone.
Overzicht nieuwsberichten
Bijzonder Urbi et Orbi door paus Franciscus
29-03-2020
In een bijzonder indrukwekkende gebedsdienst op een leeg Sint-Pietersplein heeft paus Franciscus vrijdag 27 maart de wereld toegesproken en daarna met een extra Urbi et Orbi de zegen over stad en wereld gegeven.
Pastores en bestuur H. Mariaparochie sturen brief
27-03-2020
De pastores en bestuur van de H. Mariaparochie hebben parochianen en de abonnees van het parochieblad Kerkvenster een brief gestuurd. Het parochieblad dat tijdens de Veertigdagentijd op de deurmat zou vallen, is vanwege de coronacrisis niet uitgekomen.
Burgemeester Mikkers richt zich tot geloofsgemeenschappen
26-03-2020
In een brief gericht aan de geloofsgemeenschappen in 's-Hertogenbosch spreekt burgemeester Mikkers zijn steun en waardering uit.
Tweede bemoedigende boodschap van mgr. De Korte
23-03-2020
Mgr. De Korte heeft maandag 23 maart een tweede bemoedigende boodschap gepubliceerd. Christus roept ons op "een diep vertrouwen op God te hebben, om mensen van gebed te blijven en om goed te zijn voor de mensen naast ons".
Gezamenlijk gebed met de paus en extra Urbi et orbi
22-03-2020
Paus Franciscus heeft alle gelovigen opgeroepen op 25 maart, Feest van Maria Boodschap, om 12 uur een Onze Vader te bidden. Ook kondigde hij een extra Urbi et Orbi zegen aan voor vrijdag 27 maart om 18.00 uur.
Aanpassingen in de Sint-Jan vanwege coronavirus
20-03-2020
Binnen de pastorale eenheid volgen de H. Mariaparochie en Sint-Jan de maatregelen van de bisschoppen. Specifiek voor de Sint-Jan kondigt het bestuur de volgende richtlijnen af.
Ros Radio in gesprek met kapelaan Gideon
19-03-2020
Nader kennissmaken met en bemoedigd worden door kapelaan Gideon van Meeteren, kan op zondag 22 maart. Hij is dan tussen 13.00 en 14.00 uur in gesprek met Ros-Radio.
Gebedsestafette door Nederland op 22 maart
18-03-2020
Nederlandse bisschoppen houden in samenwerking met KRO-NCRV zondag 22 maart een gebedsestafette door het land. Iedereen  wordt uitgenodigd via tv, facebook en/of het internet deel te nemen.
Decreet van bisschop De Korte over de zondagsplicht
16-03-2020
Bisdom ’s-Hertogen­bosch heeft een dringende oproep naar alle pa­ro­chies gestuurd inzake de maat­regelen tegen de versprei­ding van het corona­vi­rus. Daarbij zit ook een decreet over de zon­dagsplicht.
Noveen tot de Zoete Moeder 17-25 maart
16-03-2020
Plebaan Blom roept op om, op initiatief van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw, een extra noveen tot de Zoete Moeder te bidden van 17 tot 25 maart.