Burgemeester Mikkers richt zich tot geloofsgemeenschappen
In een brief gericht aan de geloofsgemeenschappen in 's-Hertogenbosch spreekt burgemeester Mikkers zijn steun en waardering uit.

"Ik zie dat de meeste mensen, ondernemers en maatschappelijke organisaties in ’s-Hertogenbosch zich aan de voorschriften houden. Dat geldt ook voor u, en daar dank ik u voor. Want ik besef dat wat van u gevraagd wordt, niet makkelijk is. Juist vanwege de betekenis die diensten en bijeenkomsten hebben voor uw geloofsgemeenschappen."

De tekst van de brief vindt u hieronder en in de kolom hiernaast (als pdf).

De parochiebesturen hebben kennis genomen van de brief van de burgemeester van ’s-Hertogenbosch en voelen zich bemoedigd dat we in deze lastige tijd samen optrekken in het belang van alle burgers. De besturen wensen de stadsbestuurders en andere betrokkenen veel sterkte in het aanpakken van de crisis. Samen wensen wij naar elkaar om te zien en trekken op naar het Licht van Pasen.


Aan de geloofsgemeenschappen van ’s-Hertogenbosch

Geachte besturen,

Het coronavirus heeft Nederland én de gemeente ’s-Hertogenbosch in zijn greep. Het virus raakt ons allemaal. Het publieke leven is zo goed als stil komen te liggen. Dat merkt u ook. Die stilte is anders dan we gewend zijn in gastvrij ’s-Hertogenbosch.

Samen met mijn collega-bestuurders ben ik iedere dag bezig het coronavirus en de gevolgen voor onze samenleving, zo goed mogelijk aan te pakken. Dat doen we samen met experts. Alles wat we besluiten en aan maatregelen voorschrijven, is gebaseerd op hun kennis.

Ik zie dat de meeste mensen, ondernemers en maatschappelijke organisaties in ’s-Hertogenbosch zich aan de voorschriften houden. Dat geldt ook voor u, en daar dank ik u voor. Want ik besef dat wat van u gevraagd wordt, niet makkelijk is. Juist vanwege de betekenis die diensten en bijeenkomsten hebben voor uw geloofsgemeenschappen.

Mijn waardering spreek ik ook uit voor de gemeenschappen die de richtlijnen onder de aandacht hebben gebracht van hun leden. Binnen de islamitische gemeenschappen is dit soms ook gebeurd in de eigen taal. Waardoor voor iedereen die de Nederlandse taal (nog) onvoldoende spreekt, de richtlijnen goed op te volgen zijn.

Sinds maandag 23 maart jongstleden zijn aangescherpte maatregelen van kracht. Dit betekent dat in ieder geval tot 1 juni (de viering van) diensten, bijeenkomsten, belangrijke religieuze momenten en periodes niet op de gebruikelijke manier kunnen plaatsvinden. Dat is ongetwijfeld een harde boodschap voor u geweest.

Ik zie en hoor dat velen van u hier rekening mee hebben gehouden. In veel gevallen zijn al maatregelen genomen. Bijvoorbeeld in geval van Pasen en de ramadan. Ik besef dat de gevolgen groot zijn voor uw gemeenschappen. Deze momenten staan immers juist in teken van samenzijn. In geval van de ramadan bovendien op meerdere momenten gedurende een langere periode.

Deze crisis is voor iedereen een nieuwe en ingrijpende periode. Ook voor de geloofsgemeenschappen in ‘s-Hertogenbosch. Ik vertrouw erop dat de leden van uw gemeenschap de maatregelen na blijven leven. Dat u deze als bestuur ook onder de aandacht van hen blijft brengen. Ook bij diegenen die minder digitaal en/ of taalvaardig zijn. Voor de gezondheid van alle inwoners van ’s-Hertogenbosch.

De fysieke afstand tussen mensen is misschien nog nooit zo groot geweest als nu. Tegelijkertijd zie ik een enorme saamhorigheid. Het sociale hart dat ’s-Hertogenbosch kenmerkt, klopt hard. Misschien nog wel harder dan ooit tevoren.

We staan nu voor de grote uitdaging om dat hart kloppend te houden. Want deze crisis is als een marathon. Van inwoners wordt een groot uithoudingsvermogen gevraagd. Het is mijn overtuiging dat u als geloofsgemeenschappen van belangrijke waarde bent om hen daarin te ondersteunen.

Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Mocht ik u hierbij kunnen ondersteunen of wilt u overleg met mij, dan doe ik dat graag. Laten we oog houden en zorgen voor elkaar, zoals wij dat kunnen in ons ’s-Hertogenbosch!

Hoogachtend,

Jack Mikkers,
burgemeester van ’s-Hertogenbosch.
Overzicht nieuwsberichten
Burgemeester Mikkers richt zich tot geloofsgemeenschappen
26-03-2020
In een brief gericht aan de geloofsgemeenschappen in 's-Hertogenbosch spreekt burgemeester Mikkers zijn steun en waardering uit.
Tweede bemoedigende boodschap van mgr. De Korte
23-03-2020
Mgr. De Korte heeft maandag 23 maart een tweede bemoedigende boodschap gepubliceerd. Christus roept ons op "een diep vertrouwen op God te hebben, om mensen van gebed te blijven en om goed te zijn voor de mensen naast ons".
Gezamenlijk gebed met de paus en extra Urbi et orbi
22-03-2020
Paus Franciscus heeft alle gelovigen opgeroepen op 25 maart, Feest van Maria Boodschap, om 12 uur een Onze Vader te bidden. Ook kondigde hij een extra Urbi et Orbi zegen aan voor vrijdag 27 maart om 18.00 uur.
Aanpassingen in de Sint-Jan vanwege coronavirus
20-03-2020
Binnen de pastorale eenheid volgen de H. Mariaparochie en Sint-Jan de maatregelen van de bisschoppen. Specifiek voor de Sint-Jan kondigt het bestuur de volgende richtlijnen af.
Ros Radio in gesprek met kapelaan Gideon
19-03-2020
Nader kennissmaken met en bemoedigd worden door kapelaan Gideon van Meeteren, kan op zondag 22 maart. Hij is dan tussen 13.00 en 14.00 uur in gesprek met Ros-Radio.
Gebedsestafette door Nederland op 22 maart
18-03-2020
Nederlandse bisschoppen houden in samenwerking met KRO-NCRV zondag 22 maart een gebedsestafette door het land. Iedereen  wordt uitgenodigd via tv, facebook en/of het internet deel te nemen.
Decreet van bisschop De Korte over de zondagsplicht
16-03-2020
Bisdom ’s-Hertogen­bosch heeft een dringende oproep naar alle pa­ro­chies gestuurd inzake de maat­regelen tegen de versprei­ding van het corona­vi­rus. Daarbij zit ook een decreet over de zon­dagsplicht.
Noveen tot de Zoete Moeder 17-25 maart
16-03-2020
Plebaan Blom roept op om, op initiatief van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw, een extra noveen tot de Zoete Moeder te bidden van 17 tot 25 maart.
Bemoedigend woord bisschop en gebed
13-03-2020
In verband met de gevolgen de maatregelen inzake het coronavirus, heeft mgr. De Korte een bemoedigende boodschap geschreven. Ook is er een speciaal gebed voor deze tijd.
Liturgische vieringen in de Sint-Jan in maart
12-03-2020
Inmiddels zijn de ontwikkelingen inzake het coronavirus zodanig dat ten aanzien van de liturgische vieringen tot aanvullende maatregelen is besloten.
Brief Mikkers aan geloofsgemeenschappen
Burgemeester Mikkers van 's-Hertogenbosch heeft een brief geschreven aan de geloofsgemeenschappen in de stad inzake de coronacrisis.