Bijzonder Urbi et Orbi door paus Franciscus
In een bijzonder indrukwekkende gebedsdienst op een leeg Sint-Pietersplein heeft paus Franciscus vrijdag 27 maart de wereld toegesproken en daarna met een extra Urbi et Orbi de zegen over stad en wereld gegeven.

De bijzondere gebedsdienst ving vrijdag 27 maart aan om 18 uur. In een regenachtig Rome, liep paus Franciscus geheel alleen naar de overdekking op het Sint-Pietersplein. Na kort gebed en een gezongen evangelielezing, sprak hij een overweging uit. Verwijzend naar de evangelielezing over de storm op het meer, benadrukte hij keer op keer de vraag van Christus uit de tekst van deze lezing: "Waarom ben je bang? Heb je nog geen vertrouwen?"Het begin van de overweging:

"‘Tegen het vallen van de avond’ (Markus 4:35). Zo begint de passage uit het Evangelie dat we zojuist hebben gehoord. Het lijkt nu al wekenlang of de avond is gevallen. Het duister is neergedaald over onze pleinen, onze straten en onze steden; het heeft zich meester gemaakt van ons leven. Het vult alles met een oorverdovende stilte en een troosteloze leegte, die alles op haar weg verlamt. Je voelt het in de lucht, je ziet het aan de gebaren, je ziet het aan hoe mensen kijken. We zijn bang en verward. Zoals de discipelen in het evangelie zijn wij ineens gegrepen door een onverwacht opgekomen razende storm. We merken dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. We zijn kwetsbaar en we zijn de weg kwijt, en toch zijn we allemaal heel belangrijk en nodig. We moeten allemaal samen roeien en elkaar troost bieden. In die boot zitten wij met z’n allen. Net zoals die discipelen, die met één stem spreken en angstig zeggen: “We vergaan” (vers 38). Zo merken ook wij dat we niet ieder voor zich verder kunnen, maar alleen gezamenlijk.

We kunnen onszelf makkelijk herkennen in dit verhaal. Wat moeilijker te begrijpen is, is de houding van Jezus. Terwijl de discipelen natuurlijk in paniek raken, ligt Hij aan de achtersteven, het deel van de boot dat als eerste onder zal gaan. En wat doet Hij? In alle tumult ligt Hij rustig te slapen, vertrouwend op de Vader. Het is de enige keer in het Evangelie dat we Jezus slapend zien. Als Hij gewekt wordt, kalmeert Hij de wind en de wateren en dan spreek Hij op verwijtende toon tot Zijn discipelen: ‘Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?’ (vers 40)."

En het einde van de overweging:

"Beste broeders en zusters, vanuit deze plaats, die het rotsachtige geloof van Petrus verhaalt, wil ik jullie vanavond allemaal aan de Heer toevertrouwen, op voorspraak van Onze Lieve Vrouw, heil van Gods volk, ster van de stormachtige zee. Vanaf deze colonnade die Rome en de wereld omarmt, daalt Gods zegen op u neer als een troostende omhelzing. Heer, zegen de wereld, geef gezondheid aan het lichaam en troost aan het hart. U vraagt ons niet bang te zijn. Maar ons geloof is zwak en we zijn bang. Maar U, Heer, laat ons niet aan de greep van de storm over. En nogmaals: 'Wees niet bang' (Mt 28, 5). En wij, samen met Petrus, 'werpen al onze zorgen op U, want Gij hebt zorg voor ons'."

De gehele overweging kunt u hier lezen op rk.documenten.nl 

Na de overweging bad de paus bij twee bijzondere beeltenissen die speciaal naar het Sint-Pietersplein waren gebracht: de beeltenis van Maria 'Salus Populi Romano' en het 'mirakelkruis' afkomstig uit de kerk San Marcello al Corso. Tijdens het gebed werden het 'Sub tuum presidium' en 'Parce, Domine' gezongen.

Vervolgens volgde in het portaal van de Sint-Pieter de Aanbidding van het Allerheiligste. Daarna wendde de paus met Onze Lieve Heer in de monstrans zich naar het plein en gaf hij de zegen Urbi et Orbi (voor stad en wereld). Of, zoals de commentator uitlegde: Het is Christus die zegent. 

Overzicht nieuwsberichten
Paasgroet van de plebaan
05-04-2020
In zijn Paasgroet schrijft plebaan Vincent Blom over de huidige coronasituatie en verwijst hij naar de woorden van paus Franciscus "Wees niet bang".  
Nieuwsbrief uit de Sint-Jan met Paasgroet
05-04-2020
Met Palmzondag is er een uitgebreide nieuwsbrief van de Sint-Jan verschenen, met daarin onder meer informatie over de Goede Week en Pasen, een Paasgroet van de plebaan en van diaken Vladimir Palte. 
E-mailbrief van H Mariaparochie voor Palmpasen
04-04-2020
In een tweede bemoedigende e-mailbrief geeft de H. Mariaparochie informatie over Palmpasen en mogelijke live-streaming vanuit de Lambertuskerk. 
Palmtakjes in de H Mariaparochie
04-04-2020
Kapelaan Herman Schaepman en kapelaan Gideon van Meeteren zullen tijdens een Eucharistieviering op zondag 5 april (Palmzondag) de palmtakjes zegenen.
Palmpasen en palmtakjes in de Sint-Jan
04-04-2020
Op Palmpasen zal mgr. De Korte tijdens een niet-publieke viering in de Sint-Jan palmtakjes wijden. Vanaf 12.00 uur op Palmzondag staan bij de hoofdingang manden met deze palmtakjes.
Bidden om genezing
02-04-2020
Bidden om genezing lijkt voor velen ouderwets en naïef. Waarom zou je het doen? En hoe? Deze drie teksten uit de Bijbel helpen je op weg.
Bisschop geeft opnieuw Woord van Bemoediging
31-03-2020
Voor de derde maal heeft Mgr. De Korte een Woord van Bemoediging geschreven voor alle gelovigen in Bisdom ’s-Hertogenbosch.
Kerken luiden klokken van hoop
31-03-2020
Tot en met eind april luiden de kerken in Nederland op de woensdag tussen 19.00 en 19.15 uur hun klokken ter bemoediging en teken van verbondenheid. 
Bijzonder Urbi et Orbi door paus Franciscus
29-03-2020
In een bijzonder indrukwekkende gebedsdienst op een leeg Sint-Pietersplein heeft paus Franciscus vrijdag 27 maart de wereld toegesproken en daarna met een extra Urbi et Orbi de zegen over stad en wereld gegeven.
Pastores en bestuur H. Mariaparochie sturen brief
27-03-2020
De pastores en bestuur van de H. Mariaparochie hebben parochianen en de abonnees van het parochieblad Kerkvenster een brief gestuurd. Het parochieblad dat tijdens de Veertigdagentijd op de deurmat zou vallen, is vanwege de coronacrisis niet uitgekomen.