Aandacht voor Maria in de H. Mariaparochie
Het is meimaand. De tijd waarin er extra aandacht is voor Maria, de moeder van God. In de H. Mariaparochie zijn er diverse initiatieven.

In de Litanie van Maria wordt Maria aangeroepen als ‘Heil van de zieken’ en ‘Troosteres van de bedroefden’. Laten we dit jaar in de meimaand in onze Mariaparochie heel bijzonder tot Maria bidden voor allen die getroffen zijn door het coronavirus en voor allen die bedroefd zijn om het verlies van dierbaren.

Omdat Maria in de loop der eeuwen nabij was in alle nood, vragen we haar ook in deze crisistijd allen bij te staan die werkzaam zijn in de zorg, in de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen. Bidden we ook tot haar om steun voor allen die bezig zijn met het bestrijden van het dodelijke virus. Ook vragen we haar om hulp voor alle groeperingen die het moeilijk hebben in deze tijd: kerken, bedrijven, sportclubs enz.

Tijdens deze maand zijn de kapellen van de H. Mariaparochie  open zijn voor persoonlijk gebed. U bent van harte welkom in:
Lucaskerk: woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00-14.00 uur.
Mariakapel Empel: dagelijks 8.30-18.00 uur
Laurentiuskerk: dagelijks 9.00-17.00 uur
Lambertuskerk: dagelijks 9.00-17.00 uur
Anna-West: di t/m za 9.30-11.30 uur

Mocht u graag de stilte komen opzoeken en een kaarsje komen opsteken dan vragen wij u ook om eventueel een bloemetje voor Maria mee te nemen. Wij hebben dan de intentie, indien er veel bloemen komen, ze te schenken aan mensen die in deze tijd wel een opstekertje kunnen gebruiken.

Tevens zullen er in de kerk manden staan indien u voedsel aan de voedselbank wilt doneren. Hierbij denken we dan aan lang houdbare producten.

Kapelaan Gideon van Meeteren zal op de zaterdagen 2 mei, 9 mei, 16 mei, 23 mei en 30 mei om 12 uur een Mariamis vieren in de Lambertuskerk.

Maria, Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, bid voor ons en wees onze voorspraak.

Overzicht nieuwsberichten
Een Sacramentsprocessie in de Geest
24-05-2020
De Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament schreef  voor de nieuwsbrief van de Sint-Jan een toelichting op de Broederschap en de bijzondere omstandigheden rondom de Sacramentsprocessie van dit jaar.
Brief plebaan Blom over versoepeling coronamaatregelen Sint-Jan
23-05-2020
Nu de coronamaatregelen door het kabinet zijn versoepelt, heeft ook de Nederlandse Bisschoppenconferentie protocollen gepubliceerd (zie ook rechts) om het kerkelijk leven weer op gang te brengen. Plebaan Blom heeft een begeleidende brief namens het parochiebestuur geschreven.
Versoepeling van de coronamaatregelen H. Mariaparochie
23-05-2020
Woensdag 20 mei kondigde het kabinet een versoepeling aan van de coronamaatregelen. Ook de Nederlandse Bisschoppen hebben  protocollen gepubliceerd (zie ook rechts) om het kerkelijk leven weer op gang te brengen. Het bestuur van de H. Maria komt binnenkort met de concrete invulling voor de verschillende kerken en kapellen.
Publieke vieringen weer mogelijk per 1 juni
23-05-2020
Na de versoepeling van de coronamaatregelen door de overheid, hebben de Nederlandse bisschoppen aangegeven dat er vanaf 1 juni weer publieke vieringen gehouden mogen worden.
Een kaarsje opsteken bij de Zoete Moeder
19-05-2020
Het beeld van O.L. Vrouw van Den Bosch staat de gehele meimaand vooraan in de Sint-Jan. U bent van harte welkom een kaarsje te komen opsteken en bij de Zoete Moeder te bidden. Ook kunt u een noveenkaars 'op afstand' laten branden.
Vier de meimaand in de Sint-Jan online mee
13-05-2020
In de meimaand kunt u dagelijks de H. Mis vanuit de Sint-Jan online  volgen, op zondag om 10 uur en ma t/m za om 8.30 en 19 uur. Om 18.30 uur is er een online rozenkrans bij de Zoete Moeder.
Vooraankondiging versoepeling maatregelen na 1 juni
08-05-2020
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft vrijdag 8 mei in een vooraankondiging verklaard na te denken over versoepeling van de maatregelen na 1 juni.
H. Mis op Moederdag 10 mei en start Maria-noveen
08-05-2020
Zondag 10 mei kunt u om 10 uur weer de H. Mis vanuit de Sint-Jan volgen. Die dag start tevens de Maria-noveen waarbij inwoners van 's-Hertogenbosch op bijzondere manier betrokken zijn.
Mgr. De Korte over Maria en de coronacrisis
06-05-2020
In een nieuw Woord van Bemoediging spreekt mgr. De Korte over de betekenis van Maria voor de gelovigen. Hoewel er in deze meimaand geen grootste publieke vieringen en processies mogelijk zijn, heeft Maria in in veel kerkgebouwen een speciaal plekje gekregen.
Aandacht voor Maria in de H. Mariaparochie
05-05-2020
Het is meimaand. De tijd waarin er extra aandacht is voor Maria, de moeder van God. In de H. Mariaparochie zijn er diverse initiatieven.