Een Sacramentsprocessie in de Geest
De Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament schreef voor de nieuwsbrief van de Sint-Jan een toelichting op de Broederschap en de bijzondere omstandigheden rondom de Sacramentsprocessie van dit jaar.

De Aloude Broederschap
Volgens constante, eeuwenoude traditie is in het jaar 1480 in de Sint-Jan een Sacramentsbroederschap opgericht, die wij vandaag de dag nog steeds kennen onder de naam van de Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament. De oudste oorkonde die op deze broederschap betrekking heeft, dateert uit het jaar 1495 en wordt bewaard in het Bossche Stadsarchief. Traditioneel wordt het bestuur van deze Aloude Broederschap gevormd door veertien – zoals dat zo mooi heet – Broederheren. Het dagelijks bestuur, bestaande uit drie Broederheren, tooit zich ook al met van die fraaie, archaïsch aandoende titulatuur: Proost, Onderproost en Rentmeester (zeg maar voorzitter, secretaris en penningmeester). De plebaan van de Sint-Jan is de Geestelijk Directeur van deze broederschap.

Verering Heilig Sacrament
Het doel van de Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament is de verering van het Heilig Sacrament (het Allerheiligste) te bevorderen. Dit gebeurt op velerlei wijzen: door middel van de maandelijkse Broederschapsmissen, door aanwezigheid bij de Eerste Heilige Communie, in het bijzonder ook op Witte Donderdag, toen de Eucharistie door de Heer Zelf werd ingesteld. En dan is er jaarlijks nog Sacramentszondag, die dit jaar valt op 14 juni. Gebruikelijk is het om op die zondag het Allerheiligste in processie door het centrum van de Bossche binnenstad te dragen, zodat Stad & Land, ja heel de bevolking, O.L. Heer met eigen ogen kan aanschouwen.

Aangepast programma
Dit jaar is, vanwege de coronacrisis, alles anders. We hebben het al gemerkt in de meimaand, toen de andere broederschap in de Sint-Jan, de Broederschap van Onze Lieve Vrouw, aan alle pelgrims naar de Zoete Lieve Moeder van ’s-Hertogenbosch een aangepast programma aanbood. En we merken het ook in juni, nu het Coronavirus de Sacramentsprocessie onmogelijk maakt.

Bijzonder jubileum
Dit jaar viert de Aloude Broederschap haar 540-jarig bestaan, maar dit jubileumjaar 2020 is wel een heel bijzonder jaar, gekenmerkt als het wordt door de coronacrisis die alles op zijn kop zet. In de eerste helft van de zeventiende eeuw hield in onze stad nog regelmatig de pest huis (1604, 1624 en 1635); vier eeuwen later heerst bij ons het coronavirus. De Heilige Missen en daarmee de vieringen van de Communie zijn alweer een paar maanden niet toegankelijk voor de gelovigen. De Sint-Jan is weliswaar niet gesloten, maar bijeenkomsten met meer dan dertig personen zijn van overheidswege (nog) verboden.

Tot Christus naderen
De missen zijn via live stream online te volgen; de Communie is momenteel ‘geestelijk’, dat wil zeggen: we doen ‘in de geest’ mee. Thomas a Kempis (ca. 1380-1471) schrijft in zijn wereldberoemde Imitatio Christi (De navolging van Christus) over deze, zogeheten geestelijke Communie: “Maar als iemand wettig verhinderd is, zal hij altijd de goede wil en de vrome bedoeling hebben te communiceren en zo zal hem de vrucht van het heilig Sacrament niet ontgaan. Want iedere vrome gelovige kan op ieder uur van de dag in een geestelijke Communie tot Christus naderen en dat zonder enige weerhouding.” (Boek IV, hfdst. 10, 22).

In de geest
Zo is het dit jaar ook met de Sacramentsprocessie: die kan helaas niet letterlijk doorgang vinden, door de straten en over de Parade van ’s-Hertogenbosch. Maar dat let ons niet om deze ‘vrome optocht’ geestelijk mee te maken. Laten we met zijn allen op 14 juni, Sacramentszondag, in de geest de Sacramentsprocessie meelopen en meebeleven; laten we dan stilstaan bij het Offer van de Heer, Zijn Lichaam dat ons onder de gedaante van Brood wordt aangereikt – dit viaticum ten Leven op onze weg door het leven.

Deze maanden vieren wij niet alleen de geestelijke Communie; dit jaar houden wij ook een Sacramentsprocessie in de geest. En als wij dat altezamen met een oprecht hart doen, dan wordt dit vanzelf ook een Sacramentsprocessie in de Geest - met een hoofdletter.

In processie
De Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament van 1480 in de kathedrale basiliek van de Heilige Johannes Evangelist te ’s-Hertogenbosch wenst u allen een goede, vruchtbare Sacraments-zondag toe, in de Heilige Geest - de Derde Persoon Gods - met u verbonden. Volgend jaar loopt u hopelijk weer met ons mee, in processie door de Bossche straten en over de Parade, als vanouds!

Sebastiaan Roes, onderproost
Overzicht nieuwsberichten
Vieringen ook LIVE te volgen
25-05-2020
De publieke vieringen worden vanaf 1 juni weer langzaam opgestart. Ook online kunt u de vieringen in de Sint-Jan en de Sint-Lambertuskerk LIVE blijven. Zowel de zondagse als de doordeweekse Missen in beide kerken kunt u online volgen.
Een Sacramentsprocessie in de Geest
24-05-2020
De Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament schreef  voor de nieuwsbrief van de Sint-Jan een toelichting op de Broederschap en de bijzondere omstandigheden rondom de Sacramentsprocessie van dit jaar.
Brief plebaan Blom over versoepeling coronamaatregelen Sint-Jan
23-05-2020
Nu de coronamaatregelen door het kabinet zijn versoepelt, heeft ook de Nederlandse Bisschoppenconferentie protocollen gepubliceerd (zie ook rechts) om het kerkelijk leven weer op gang te brengen. Plebaan Blom heeft een begeleidende brief namens het parochiebestuur geschreven.
Versoepeling van de coronamaatregelen H. Mariaparochie
23-05-2020
Woensdag 20 mei kondigde het kabinet een versoepeling aan van de coronamaatregelen. Ook de Nederlandse Bisschoppen hebben  protocollen gepubliceerd (zie ook rechts) om het kerkelijk leven weer op gang te brengen. Het bestuur van de H. Maria komt binnenkort met de concrete invulling voor de verschillende kerken en kapellen.
Publieke vieringen weer mogelijk per 1 juni
23-05-2020
Na de versoepeling van de coronamaatregelen door de overheid, hebben de Nederlandse bisschoppen aangegeven dat er vanaf 1 juni weer publieke vieringen gehouden mogen worden.
Een kaarsje opsteken bij de Zoete Moeder
19-05-2020
Het beeld van O.L. Vrouw van Den Bosch staat de gehele meimaand vooraan in de Sint-Jan. U bent van harte welkom een kaarsje te komen opsteken en bij de Zoete Moeder te bidden. Ook kunt u een noveenkaars 'op afstand' laten branden.
Vier de meimaand in de Sint-Jan online mee
13-05-2020
In de meimaand kunt u dagelijks de H. Mis vanuit de Sint-Jan online  volgen, op zondag om 10 uur en ma t/m za om 8.30 en 19 uur. Om 18.30 uur is er een online rozenkrans bij de Zoete Moeder.
Vooraankondiging versoepeling maatregelen na 1 juni
08-05-2020
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft vrijdag 8 mei in een vooraankondiging verklaard na te denken over versoepeling van de maatregelen na 1 juni.
H. Mis op Moederdag 10 mei en start Maria-noveen
08-05-2020
Zondag 10 mei kunt u om 10 uur weer de H. Mis vanuit de Sint-Jan volgen. Die dag start tevens de Maria-noveen waarbij inwoners van 's-Hertogenbosch op bijzondere manier betrokken zijn.
Mgr. De Korte over Maria en de coronacrisis
06-05-2020
In een nieuw Woord van Bemoediging spreekt mgr. De Korte over de betekenis van Maria voor de gelovigen. Hoewel er in deze meimaand geen grootste publieke vieringen en processies mogelijk zijn, heeft Maria in in veel kerkgebouwen een speciaal plekje gekregen.