Vieringen ook LIVE te volgen
In de Sint-Jan en de kerken van de H. Maria zijn enkele mistijden aangepast nu het kabinet per 14 oktober een gedeeltelijke lockdown heeft ingesteld. Ook online kunt u de zondagse en doordeweekse vieringen in de Sint-Jan en de Sint-Lambertuskerk LIVE blijven volgen. 

Voor meer informatie over het uitreiken van de Communie tijdens de vieringen, klikt u hier verder. 

De parochie van Sint-Jan en de H. Mariaparochie zenden de doordeweekse en zondagse Eucharistievieringen uit via een livestream. Voor de Sint-Jan kan dat via YouTube en voor de H. Mariaparochie via kerkdienstgemist.nl : zie de twee knoppen hieronder: 


LIVE in de Sint-Jan
YouTube
De vieringen in de Sint-Jan
worden via YouTube
uitgezonden. U komt direct
bij de live-stream of
bij het overzicht.
LIVE in de Sint-Lambertus
Kerkdienst Gemist
De vieringen voor de
H. Mariaparochie komen
vanuit de Sint-Lambertuskerk
en zijn te volgen via
www.kerkdienst­gemist.nl

Vieringen in de kathedrale basiliek van Sint-Jan

Sinds de nieuwe gedeeltelijke lockdown vanaf 14 oktober 2020 en de grens van 30 personen per viering, moet u zich aanmelden voor de zondagse vieringen. Dat kan hier. Voor de vieringen op maandag t/m zaterdag hoeft u niet te reserveren. 

Zondag:
10.00 uur Eucharistieviering
12.00 uur Eucharistieviering 
De liturgie voor de komende zondag in de Sint-Jan en de gezangen van de Schola Cantorum vindt u hiernaast in de te downloaden pdf.

Maandag t/m zaterdag:
08.30 uur (aansluitend Aanbidding tot 09:30 uur)
12.30 uur

Voor deelname aan de H. Missen gelden de algemene normen die zijn vastgesteld door de overheid en het RIVM: heeft u klachten van verkoudheid, hoest of koorts ect. dan dient u thuis te blijven.

Graag wijzen we u op de Givt-app waarmee u vanaf huis eenvoudig een financiële bijdrage aan de parochie van Sint-Jan kunt doen. Als u er nog niet mee bekend bent, lees hier dan meer informatie.

Vieringen in de H. Mariaparochie

In de Sint-Lambertuskerk gaan de online vieringen door. Voor het reserveren voor de zondagsvieringen in de kerken van de H. Mariaparochie, zie hieronder. 

Om te voorkomen dat het maximum aantal wordt overschreden hanteren alle kerken een reserveringssysteem. Afhankelijk van de kerk kunt u voor één of meerdere vieringen reserveren.

Hieronder kunt u zien hoe u per kerk kunt reserveren. Ook staan de tijden erbij van de vieringen.

Annakerk Hintham: 09:30 Eucharistieviering.
Registratie voor de H. Mis is niet nodig voor de vaste kerkgangers van H. Anna Hintham. Voor parochianen van andere kerken is aanmelding wel nodig via de e-mail annahintham@mariajohannes.nl

Annakerk West: 09:30 Eucharistieviering.
Reserveren via het secretariaat van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 11.30 uur via 073 6217014.

H. Landelinuskerk Empel: 09.30 uur en 11.00 uur Eucharistieviering.
Voor de zondagse mis is intekenen noodzakelijk. Dat kan via 06-10594108. Voor de avondmis op dinsdag hoeft pas bij aankomst ingeschreven te worden. Ook worden de contactgegevens dan genoteerd.

Sint-Lambertuskerk Rosmalen: 09.30 uur Eucharistieviering
Aanmelden voor de vieringen is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag door tussen 9.30 uur en 12.00 uur te bellen naar het centrale secretariaat op de pastorie: 073 5212215. Via mail kan ook. Er dient dan vóór vrijdag 11.30 uur gemaild te worden naar lambertus@mariajohannes.nl. In de mail graag vermelden: naam, aantal personen, datum en de kerk waar u voor kiest.

H. Laurentiuskerk Rosmalen: 11.00 uur Eucharistieviering.
Aanmelden gaat op dezelfde wijze als voor de Sint-Lambertuskerk: Aanmelden voor de vieringen is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag door tussen 9.30 uur en 12.00 uur te bellen naar het centrale secretariaat op de pastorie: 073 5212215.
Via mail kan ook. Er dient dan vóór vrijdag 11.30 uur gemaild te worden naar lambertus@mariajohannes.nl. In de mail graag vermelden: naam, aantal personen, datum en de kerk waar u voor kiest.

Allerzielen
i.v.m. de coronamaatregelen zal er voor de parochianen
een Eucharistieviering zijn op maandag 2 november a.s.
om 10.00 uur in de Lambertuskerk
Wilt u hiervoor reserveren via 073 5212215. Voor de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar volgt er een persoonlijke uitnodiging.

H. Lucaskerk 's-Hertogenbosch: 11:00 Eucharistieviering.
Reserveren is noodzakelijk. Dit kan via 06-42457916. Er is een extra mis op zaterdagavond 19.00 uur. Reserveren hiervoor kan via bovenstaand telefoonnummer.

Willibrordkerk Maaspoort: 11:00 Eucharistieviering. Reserveren is noodzakelijk en kan via willibrordopzondag@gmail.com of via 073 6426303 op woensdag en vrijdag van 11.30 uur tot 12.30 uur. Dit moet ook voor de viering op woensdag 09.00 uur.

Allerzielen
Reserveren voor de viering op 1 en 2 november (Allerzielenviering) is noodzakelijk. Verzoek om u vóór 21 oktober aan te melden voor de viering op zondag 1 november 11.00 uur of de viering op maandag 2 november om 19.00 uur. Aanmelden kan via mail: vieringennovemberwillibrord@gmail.com of via 073 6449810.
Overzicht nieuwsberichten
Verruiming coronamaatregelen vanaf 1 juli
26-06-2020
Door de versoepelingen inzake de coronamaatregelen, die het kabinet op woensdag 24 juni afgekondigde, mogen er per 1 juli zoveel mogelijk deelnemers bij een religieuze bijeenkomst aanwezig zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.
Publieke vieringen ook weer in Rosmalense kerken
11-06-2020
Vanaf 14 juni zullen ook de beide Rosmalense kerken weer geopend worden voor publieke vieringen. Ook de online vieringen vanuit de Sint-Lambertuskerk gaan door.
H. Communie wordt weer uitgereikt
11-06-2020
Vanaf zondag 14 juni, Sacramentszondag, is het weer mogelijk de communie te ontvangen. De kerken hebben in overleg met de besturen hiertoe hun voorzorgsmaatregelen genomen.
Kapelaan Herman Schaepman neemt rust
06-06-2020
Kapelaan Herman Schaepman heeft nog steeds last van vermoeidheidsklachten. Op aanraden van zijn arts houdt hij zich tot 1 juli volledig afzijdig van het parochiewerk.
Waar en hoe u kunt meevieren in H. Mariaparochie
30-05-2020
Vanaf Tweede Pinksterdag (1 juni) mogen de kerken weer geopend worden voor publieke vieringen. In eerste instantie mogen maximaal 30 gelovigen aan de vieringen deelnemen. Vanaf juli zijn dat 100 personen op voorwaarde dat er een afstand van 1,5 m mogelijk is tussen personen uit verschillende huishoudens.
Meevieren in de Sint-Jan vanaf 1 juni
29-05-2020
Vanaf 1 juni is het weer mogelijk de vieringen bij te wonen. Dit is wel aan strenge voorschriften gebonden die de Nederlandse bisschoppen in een aantal protocollen hebben vastgelegd.
Paus bidt met Mariaheiligdommen
28-05-2020
Paus Franciscus bidt op zaterdag 30 mei met Mariaheiligdommen van over de hele wereld voor hulp te midden van de coronapandemie. De Sint-Jan sluit zich hierbij aan.
Vieringen ook LIVE te volgen
25-05-2020
In de Sint-Jan en de kerken van de H. Maria zijn enkele mistijden aangepast nu het kabinet per 14 oktober een gedeeltelijke lockdown heeft ingesteld. U kunt nog altijd de vieringen in de Sint-Jan en de Sint-Lambertuskerk LIVE blijven volgen. 
Een Sacramentsprocessie in de Geest
24-05-2020
De Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament schreef  voor de nieuwsbrief van de Sint-Jan een toelichting op de Broederschap en de bijzondere omstandigheden rondom de Sacramentsprocessie van dit jaar.
Brief plebaan Blom over versoepeling coronamaatregelen Sint-Jan
23-05-2020
Nu de coronamaatregelen door het kabinet zijn versoepelt, heeft ook de Nederlandse Bisschoppenconferentie protocollen gepubliceerd (zie ook rechts) om het kerkelijk leven weer op gang te brengen. Plebaan Blom heeft een begeleidende brief namens het parochiebestuur geschreven.
Liturgie 15 november 2020 Sint-Jan
teaser gerelateerd document
Liturgie 15 november Sint-Jan
Liturgie 8 november Sint-Jan
teaser gerelateerd document
Liturgie zondag 8 november Sint-Jan