Vieren in de Sint-Jan vanaf 1 juli
In verband met de versoepelde coronamaatregelen vanaf 1 juli, verandert er ook in de Sint-Jan weer het een en ander. Het kerkbestuur licht u in dit artikel daar uitgebreid over in.

Op de persconferentie van 24 juni jongstleden, heeft het kabinet opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voorwaarden losgelaten. Dit is een positief bericht.

Aantal kerkgangers
Het kernteam vanuit het kerkbestuur, dat vanaf het begin van de coronacrisis zorgt voor de uitvoering van alle maatregelen vanuit de rijksoverheid en de bisschoppenconferentie, heeft de nieuwe richtlijnen toegepast op de Sint-Jan. Door het plaatsen van stoelen in de zijbeuken is het mogelijk dat er per viering 250 à 300 kerkgangers aanwezig kunnen zijn. Voor de zitplaatsen geldt uiteraard de 1,5 meter norm. Daarnaast is het verplicht dat de zitplaatsen worden aangeduid. Er zijn eenpersoonszitplaatsen en er zijn familiebanken waar mensen vanuit één huishouden mogen plaatsnemen. Op de volgende pagina volgen de aangepaste maatregelen voor de parochie van de Sint-Jan en haar kathedrale basiliek.

Openings- en Mistijden
De kathedraal is weer geopend volgens de gebruikelijke en vertrouwde openingstijden:
Zondag:
09.00 uur - 17.00 uur
(toegang voor de zondagsmissen
alleen via de toren)
Maandag t/m zaterdag:
08.00 uur - 17.00 uur

Bij alle ingangen staat ontsmettingsgel. Gelieve bij binnenkomst uw handen te ontsmetten. In de hele Sint-Jan geldt:
1,5 meter afstand houden, gun elkaar de ruimte en houdt rechts.
De mistijden van maandag t/m zaterdag zijn vanaf week 27 (28 juni) weer op de gebruikelijke tijden:
08.30 uur aansluitend uitstelling + aanbidding
12.30 uur

De beide vieringen op zondag blijven om 10.00 en 12.00 uur omdat er per dagdeel maar één viering mag plaatsvinden in een kerkgebouw.
Dit i.v.m. het noodzakelijk ‘luchten’ tussen beide vieringen.

De H. Mis op zaterdagavond, die in de maand juni zoveel mogelijk gelovigen de gelegenheid bood de zondagsmis bij te wonen, komt te vervallen. De voorbije maand, met een maximum van 30 kerkgangers, bood deze extra viering uitkomst. Gezien de huidige stand van zaken bieden de zondags-vieringen van 10.00 en 12.00 uur voldoende gelegenheid de Eucharistie mee te vieren.

Bijzondere vieringen
Huwelijken en uitvaarten zijn weer mogelijk met maximaal 250/300 aanwezigen. Doopvieringen worden hervat. Gezien de omvang van de doopkapel in de kathedraal is het aantal aanwezigen bij doopvieringen beperkt tot de strikt naaste familie. Zondag 6 september zal, over meerdere vieringen verspreid, de Eerste H. Communie plaatsvinden.

Opgeven voor vieringen
UPDATE augustus:
Voor de Sint-Jan geldt vanaf begin augustus dat u de vieringen kunt bijwonen zonder dat u zich vooraf hoeft aan te melden of uw naam op een presentielijst moet noteren.

De hieronder gestelde richtlijn mbt het aanmelden was geldig in de maand juli:
In de voorbije weken was het strikt noodzakelijk dat kerkgangers zich vooraf zouden aanmelden. Deze procedure wordt nu gewijzigd. Voor de gewone parochiële vieringen is aanmelden vooraf niet meer noodzakelijk. Wel is het gewenst om meteen bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer op de daarvoor aanwezige lijsten te vermelden. Dit geldt alleen voor de zaterdagmis van 12.30 uur en voor de beide vieringen op zondagmorgen. Tevens verzoeken wij u aan te geven dat u gezond bent, d.w.z. voldoet aan de normen gesteld door het RIVM. Bij hoest, verkoudheid, een loopneus, koorts ect. geldt het landelijk advies om thuis te blijven.

Deze ‘presentielijst’ is nodig opdat de GGD en het RIVM bij een eventuele besmettingsuitbraak de bron kunnen traceren. Het spreekt voor zich dat het kerkbestuur, in verband met de privacy, zorgvuldig omgaat met deze presentielijsten.

Voor de grotere diocesane vieringen, zoals de diakenwijding in november, zullen te zijner tijd in overleg met het bisdom aangepaste richtlijnen worden afgekondigd.

1,5 meter norm en andere voorzorgsmaatregelen
In de hele kathedraal geldt de 1,5 meter norm. Daarom vinden alle Eucharistievieringen plaats op het Koepelaltaar. Het hoogkoor is beschikbaar voor de Schola opdat ook zij op de aangegeven afstand kunnen zingen. Ook voor koren komt er gelukkig verruiming en het hoogkoor biedt daarvoor de ruimte.

Het aantal zitplaatsen in de Mariakapel blijft beperkt, zodat ook hier de 1,5 meter norm wordt gerespecteerd.

Omdat voorzichtigheid geboden blijft en het van belang is dat er waardig en veilig kan worden gevierd, blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat op 20 mei is vastgesteld, met enkele aanpassingen onverminderd van kracht. U kunt dit protocol nalezen op de websites van Kerkprovincie, bisdom en parochie.

Tot slot
We doen een dringend beroep op eenieder om de maatregelen van de rijksoverheid en het protocol van de bisschoppenconferentie te respecteren. Wij dragen als christenen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor elkaars gezondheid. Samen houden wij corona er onder.


Kerkbestuur Sint-Jan
27 juni 2020
Overzicht nieuwsberichten
MIVA-collecte 30 augustus
28-08-2020
Dit jaar richt MIVA zich voor de jaarlijkse collecte op zorg in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld in Bangladesh.
Feest van de Kerkwijding Sint-Jan
18-08-2020
Zondag 23 augustus vieren wij op plechtige wijze het feest van de Kerkwijding (de eigenlijke dag is 25 augustus). Het is een jaarlijks hoogtepunt in het liturgisch jaar van de Sint-Jan.
Openluchtmissen op terras in Sint-Janstuin
13-08-2020
Op zaterdag 15 augustus viert de Kerk het feest van Maria Tenhemelopneming. We vieren het tijdens de Eucharistievieringen van 8.30 en 12.30 uur in de Sint-Jan. En de dag erna, zondag 16 augustus, met twee openluchtvieringen in de Sint-Janstuin naast de kathedraal.
Aanpassing deelnamebeleid vieringen
05-08-2020
Voor de Sint-Jan geldt vanaf begin augustus dat u de vieringen kunt bijwonen zonder dat u zich vooraf hoeft aan te melden of uw naam op een presentielijst moet noteren.
Extra Actie Kerkbalans in onze parochies
10-07-2020
In de afgelopen maanden kon lange tijd op de zondag niet zoals gewoonlijk gevierd en dus ook niet op de vertrouwde manier gecollecteerd worden. Daarom wordt nu een extra Actie Kerkbalans gehouden. Daarmee vragen de kerken hun parochianen en leden om in deze tijd van corona een (extra) gift over te maken. Zodat we als Kerk kunnen blijven doen wat juist nu zo hard nodig is: omzien naar elkaar!
Vieren in de Sint-Jan vanaf 1 juli
28-06-2020
In verband met de versoepelde coronamaatregelen vanaf 1 juli verandert er ook in de Sint-Jan weer het een en ander. Het kerkbestuur licht u in dit artikel daar uitgebreid over in.
Online kinderviering op 5 juli
27-06-2020
Zondag 5 juli om 13.30 uur zal er voor gezinnen een speciale online kinderviering zijn die jullie thuis kunnen meekijken.
Alles begint met een verkeersbord
27-06-2020
Wie wel eens achter de Lambertuskerk in Rosmalen parkeert heeft misschien dit verkeersbord (links) zien staan. De bouw van het nieuwe parochiecentrum bij de Lambertuskerk komt stapje voor stapje dichterbij.
Verruiming coronamaatregelen vanaf 1 juli
26-06-2020
Door de versoepelingen inzake de coronamaatregelen, die het kabinet op woensdag 24 juni afgekondigde, mogen er per 1 juli zoveel mogelijk deelnemers bij een religieuze bijeenkomst aanwezig zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.
Publieke vieringen ook weer in Rosmalense kerken
11-06-2020
Vanaf 14 juni zullen ook de beide Rosmalense kerken weer geopend worden voor publieke vieringen. Ook de online vieringen vanuit de Sint-Lambertuskerk gaan door.
Liturgie 27 september Sint-Jan
teaser gerelateerd document
Liturgie zondag 27 september Sint-Jan
Liturgie 20 september Sint-Jan
teaser gerelateerd document
Liturgie 20 september 2020 Sint-Jan
Liturgie 19 september Herdenking religieuzen
teaser gerelateerd document
Liturgie zaterdag 19 september Herdenkingsmis overleden religieuzen