Biddend de bijbel lezen

Biddend de bijbel lezen: ‘Het alleen zijn met God – waarin je tot Hem spreekt en Hij tot jou’

Welkom op een nieuw vervolg op de Alpha-cursus die gehouden gaat worden op de 3e vrijdag van de maand, te beginnen op 21 oktober 2016. De avonden staan in het teken van het Woord van God waarin we zien hoe God levens verandert, omdat mensen Jezus leren kennen en de kracht van zijn Heilige Geest ervaren.

‘Maar… geldt dat ook voor ons, voor mij?’ Samen gaan we het ontdekken. We willen op een heel praktische en concrete manier aan de slag gaan. Na een moment van lofprijzing hebben we een korte inleiding. Daarna gaan we in deelgroepen uiteen en kijken we aan de hand van een Bijbelgedeelte wat God tot ons probeert te zeggen en hoe we dat in praktijk kunnen brengen. Door hardop te bidden leren we Gods stem te verstaan. Als leidraad nemen we het boekje ‘30 Dagen’ van Nicky Gumbel.

Programma:
19.45 u: koffie drinken/ontmoeting
20.15 u: samen lofprijzen
20.30 u: inleidend praatje
20.45 u: deelgroepen
21.30 u: slot

Data:
21 oktober Introductie
18 november Verrijzenis
16 december Bekering
20 januari Verlossing
17 februari Opnieuw geboren
17 maart Geloven
21 april Schuld en vergeving
19 mei Zonde, ziekte, lijden, dood
16 juni Wat kan ik doen?

Plaats: Parochiezaal van de Lambertuskerk, Markt 1 te Rosmalen

Info: Corry Coppens, fam.coppens@home.nl, 073-5210763
Aanmelden helpt de organisatie, maar is niet verplicht!

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier