Deze week actueel

Deze periode staat in het teken van de Veertigdagentijd. In de voorbereidingstijd op Pasen staat het Vastenproject centraal.

De meest actuele informatie, en ook de oproep van het pastoraal team, leest u in de wekelijkse nieuwsbrief, die u hier kunt vinden.

Vastenactie - Zambia

Tijdens de veertigdagentijd is er in de gehele parochie aandacht voor de Vastenactie d.m.v. extra collectes en het verspreiden van foldermateriaal. Veel kerken zetten zich in voor de Bisschoppelijke Vastenactie die dit jaar hulp vraagt voor Zambia. Daar bekommeren de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria zich al sinds begin jaren 90 van de vorige eeuw om de slachtoffer van de HIV- en aidspandemie. Zij hebben het Households In Distress (HID)-programma opgezet waarmee zij de impact van HIV/aids trachten te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio die op het gebied van HIV en aids werkt. Elke kerk besteedt op zijn eigen manier aandacht aan de Vastenactie. Zo staan in de Rosmalense kerken weer de bekende collecte-bussen bij de ingang van de kerk. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks doneren naar Vastenactie. IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50. Info: www.vastenactie.nl

Birgittabijeenkomst - Bachs grote Passie

De volgende Birgittabijeenkomst op dinsdag 27 februari gaat over Bachs grote Passie. Ad de Keyzer, theoloog, wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut, komt spreken over de Matthäus Passion. Dit beroemde werk van Bach wordt jaarlijks uitgevoerd en raakt honderdduizenden mensen, gelovig en ongelovig, diep. Ad de Keyzer neemt ons lezend, luisterend, medi-terend, mee naar de “ziel” van dit werk. Wees welkom in de zaal van de Laurentiuskerk, Oude Baan 1 in Rosmalen. Aanvang 20 uur; vanaf 19.30 staat de koffie klaar.

Schrijvende vrijwilliger gezocht

Het straatpastoraat in Den Bosch zoekt een vrijwilliger voor de Nieuwsbrief die schrijftalent heeft en bereid is kleine interviewtjes te houden. De nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. Voorbeelden op: www.straatpastoraatdb.nl. Contact en aanmelding via straatpastordb@gmail.com

Koffieschenkers gezocht voor Sint-Jan

Vanaf januari starten we elke week met het koffiedrinken na de Eucharistievieringen van 10.00 uur en 11.45 uur in de Sint-Jan. Het is plezierig elkaar regelmatig te treffen en eens bij te praten. En zeker in de wintermaanden om even op te warmen. Bij de ‘koffieschenkers’ na de Mis van 11.45 uur hebben we nog extra handen nodig. Zelfs als u maar één keer in de twee maanden beschikbaar bent, zijn wij al enorm gehol-pen. Interesse? Bel of mail naar het secretariaat: (073) 6130314 (ma-vr 9-12uur), secretariaat@mariajohannes.nl

Onder het kopje Actueel vindt u de vaste activiteiten in de parochie.


Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier