Deze week actueel

Kerstmis begint dichterbij te komen en in deze voorbereidingsperiode besteden de kerken aandacht aan de Adventsprojecten en allerlei kerstactiviteiten.

De meest actuele informatie leest u in de wekelijkse nieuwsbrief, die u hier kunt vinden.

Adventsactie 2018

Tijdens de gehele Advent is er in de kerken aandacht voor de Adventsacties. De verschillende gemeenschappen hebben gekozen voor projecten waarmee u mensen in Syrië, Rwanda en Malawi steunt.

In de Willibrordkerk is voor een project van de bisschoppelijke Adventsactie gekozen, waarbij de organisatie Sant ’Egidio wordt gesteund bij het bevorderen van geboorteregistratie en het houden van bewustwording- en informatiecampagnes in Malawi.

In Rosmalen is gekozen voor hulp aan straatkinderen in Rwanda. Achter in de kerk staan bussen waar een gift in kan worden gedaan. Op 24 en 25 december is er een deurcollecte voor ‘noden veraf en dichtbij’. De helft van de opbrengt is voor Rwanda (veraf) en de andere helft is bedoeld voor de Diaconie in Rosmalen (dichtbij). Ook kunt u rechtstreeks doneren op NL89 INGB 065 310 0000 t.n.v. Adventsactie Den Haag met vermelding van ‘Rwanda’.

In de Sint-Jan is dit jaar weer gekozen voor een project van Kerk in Nood om daarmee de christenen in Syrië via diverse projecten voor huisvesting, onderwijs, voedselvoorziening en medische zorg te steunen. U kunt uw bijdrage doneren op IBAN nummer NL64 FVLB 0227 1754 84 ten name van Kerk in Nood.

In het Kerkvenster, dat begin december is uitgekomen, staan de diverse Adventsprojecten toegelicht. U kunt het hier op de site doorbladeren.


Schola Cantorum

Rondom de Kerstdagen heeft de Schola Cantorum een druk programma. Alle leden, van jong tot oud, zingen mee in de diverse vieringen en er worden ook nog extra concerten gegeven.
- De gezamenlijke Schola Cantorum geeft haar jaarlijkse kerstconcert op zondag 16 december om 15.30 uur in de Sint-Jan. Het concert is gratis.
- De jongste leden zingen op Eerste Kerstdag bij de Herdertjesviering om 8 uur in de Sint-Jan.
- En op Tweede Kerstdag is er na de viering van 11 uur in de Sint-Jan een kort afsluitend kerstconcert.


Kerstwandeling door Rosmalen

Op vrijdagavond 21 december kunt u deelnemen aan een unieke kerstwandeling door Rosmalen langs taferelen uit het kerstverhaal. Deze worden op diverse binnen- en buitenlocaties door middel van zang, dans, voordracht en spel uitgebeeld. De tocht vertrekt vanuit Perron-3 onder leiding van een verteller. De 3 kilometer lange route is rolstoelvriendelijk. Starten is mogelijk van 17.30 tot 20.30 uur. Deelname is gratis. U moet wel vooraf inschrijven via de site www.opwegnaarkerst.nl Daar vindt u ook uitgebreide informatie over de tocht.


Boeteviering ter voorbereiding

Ter voorbereiding op Kerstmis bent u op zaterdag 22 december welkom in de Sint-Jan bij een boeteviering met biechtgelegenheid van 16 tot 17 uur. Maak uw hart vrij om het Kerstfeest volop te kunnen vieren.

Kerstsamenzang in Empel

Donderdag 20 december is er om 20 uur een Kerstsamenzang in de H. Landelinuskerk in Empel. De avond wordt verzorgd door koor Voluum, het EmMakoor met aanvulling, zangeres Eveliene Pas en Worshipteam Revelation. De avond is gratis toegankelijk. Er is een kleine pauze voor chocolademelk en glühwein.


Onder het kopje Actueel vindt u de vaste activiteiten in de parochie.

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier