Deze week actueel

In de Europese Unie gaat één regeling gelden voor de omgang met persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd.

De meest actuele informatie leest u in de wekelijkse nieuwsbrief, die u hier kunt vinden.

De AVG en de parochie

In heel de Europese Unie gaat eind mei één regeling gelden voor de omgang met persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt ook wel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. De Kerk moet net als andere organisaties, instellingen en bedrijven AVG-proof worden gemaakt. Door middel van bijeenkomsten in de bisdommen, een brief en de website (www.rkk-avg.nl) informeert de rooms-katholieke Kerk de parochies. Zie ook de download hier rechts naast.
Ook de parochies H. Maria en H. Johannes Evangelist zijn met het materiaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie aan de slag gegaan. Zo worden de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe ledenadministratie en maatregelen genomen daar waar persoonsgegevens worden gebruikt. Waar nodig zullen parochianen worden benaderd, bijvoorbeeld bij de verzending van de digitale nieuwsbrief. 


Sacramentsdag 3 juni

De plebaan en de Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament nodigt alle parochianen uit op zondag 3 juni deel te nemen aan de jaarlijkse Sacramentsprocessie vanuit de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist. De processie wordt om 11.00 uur (afwijkende tijd !) voorafgegaan door de Eucharistieviering. Na de Sacramentsprocessie biedt de Broederschap iedereen een kopje koffie of thee aan en is er voor de kinderen iets lekkers.


Eerherstel Heilig  Hart

Het maandelijkse Eerherstel Heilig Hart van Jezus in de Sint-Jan op de eerste vrijdag wordt in juni een week verplaatst naar vrijdag 8 juni. Die dag viert de Kerk het Hoogfeest H. Hart van Jezus. Aanvang met de viering van 12.30 uur en daarna voortzetting in museum ‘De Bouwloods’ naast de Sint-Jan.


Onder het kopje Actueel vindt u de vaste activiteiten in de parochie.

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier
Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens
In de EU geldt vanaf 25 mei 2018 één regeling voor de omgang met persoonsgegevens, de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De rooms-katholieke Kerk heeft (al) een reglement over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies.