Stichting Nationaal Monument Sint-Jan

Missie en doel

Het Nationaal Monument Sint-Jan gaat verloren als we niet voortdurend waken over de conditie van deze prachtige kathedrale basiliek. De grootscheepse restauratie die tien jaar geleden werd ingezet, wordt in 2010 afgerond. Daarmee heeft de Stichting Nationaal Monument Sint-Jan haar eerste doel bereikt: het bij elkaar brengen van twintig procent van de kosten. Door bijdragen van particulieren, schenkingen, legaten, acties en nalatenschappen is de 8,8 miljoen euro er gekomen! De overige tachtig procent is verstrekt door rijksoverheid, provincie en gemeente.
Om te voorkomen dat over vijftien jaar weer zo’n omvangrijke restauratie nodig blijkt, maakt de Stichting zich nu al sterk voor haar volgend doel: de instandhouding van de Sint-Jan in de periode na 2010.

Klik http://www.sint-jan.nl/sintjan.html om naar de site van Stichting Nationaal Monument Sint-Jan te gaan.

De provincie Brabant heeft de Sint-Jan benoemd tot Topmonument. Kijk op http://www.topmonumentenbrabant.nl/ voor meer informatie.


 

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier