Guus Dankers
img
Guus Dankers, penningmeester
Eind 2018 ben ik gepensioneerd na vijfenveertig jaar als registeraccountant bij een groot internationaal kantoor gewerkt te hebben. Ook heb ik altijd bestuursfuncties in de stad en daarbuiten vervuld. Momenteel verdeel ik mijn tijd tussen een aantal bestuurs- en adviesfuncties, het oppassen op onze vijf kleinkinderen en het met de camper erop uit trekken. Ik heb een groot deel van mijn leven in de parochie gewoond en ben zelfs in de jaren zestig acoliet in de Sint-Jan geweest en deed er mijn plechtige communie en vormsel. Momenteel woon ik met mijn vrouw Ellen in het Paleiskwartier. Ik ga mij inzetten voor een duurzaam stabiele financiële situatie van de parochie, wat in deze tijden een hele uitdaging is.
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier