Geertjan van Rossem
img

Geertjan van Rossem
Mijn naam is Geertjan van Rossem. Ik werd op 25 juli 1960 geboren. Na mijn rechten­studie ging ik naar de priester­opleiding. Ik wist mij geroepen om mijn leven te wijden aan Jezus Christus en zijn Kerk. In 1988 werd ik priester gewijd in de Sint-Jan. Na parochie­werk in Waalwijk en een theologie­studie in Brussel kwam ik in 1993 te wonen op de priester­opleiding in 's-Hertogenbosch, waar ik sindsdien docent ben. In 2005 werd ik gevraagd om plebaan van de Sint-Jan te worden, kanunnik van het kapittel en pastoor van de parochie H. Johannes Evangelist. In 2009 werd ik ook deken en de beoogde pastoor van de nieuwe parochie H. Maria, die op 1 januari 2011 van start is gegaan. Ik heb een groot vertrouwen in de goedheid en kracht van de Heer om ook in onze (niet makkelijke) tijd een inspirerende Kerk­gemeen­schap op te bouwen. Het verheugt mij om Gods Geest al aan het werk te zien in mijn collega’s van het pastorale team en in de vele medewerkers, vrij­willigers en gelovigen van onze (nieuwe) parochie­gemeenschap.

De plebaan heeft in de nieuwe parochie als speerpunten: Huwelijk & Gezin en Liturgie.

Curriculum 
25 juli 1960  geboren in Breda
1982  afronding rechtenstudie
1988  priesterwijding door mgr. Ter Schure 
1993  licentiaat theologie (summa cum laude) 
1993  docent aan seminarie Den Bosch / het Sint-Janscentrum 
1 september 2005  plebaan van de Sint-Janskathedraal 
13 februari 2009  deken van ‘s-Hertogenbosch-Boxtel-Oisterwijk 

Volg plebaan Geertjan van Rossem ook op Facebook: https://www.facebook.com/plebaangeertjan.vanrossem
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier