Jan Aarts
img

Jan Aarts
Ik ben in 1937 geboren in Vlierden gemeente Deurne en ben op 20-jarige leeftijd ingetreden in de congregatie van de Priesters van het Heilig Hart (scj). Na mijn theologiestudie en priesterwijding in Rome heeft de congregatie mij naar Finland uitgezonden, waar wij al vanaf 1907 werkzaam zijn. De katholieke kerk in Finland is een kleine, vitale diasporakerk en ik heb daar met veel inzet en plezier 36 jaar gewerkt.

In Finland ben ik gepromoveerd op een proefschrift over het kerkelijk ambt bij Luther. Naast het verzorgen van oecumenische contacten en opgaven, ben ik ook lange tijd vicaris-generaal en enige tijd administrator van het bisdom geweest. Het pastoorschap lag me echter het beste: Kerkgemeenschap opbouwen in geloof, hoop en liefde.

In 2002 ben ik vanwege bijzondere omstandigheden naar Nederland teruggekeerd en sindsdienwerk ik als priester in het Bernadetteklooster van de Zusters van het Heilig Hart (geen familie van mijn eigen orde) in Maliskamp. Daarnaast doe ik projectwerk voor het bisdom Helsinki. Op dit moment leg ik de laatste hand aan het katholiek gebedenboek in het Fins.

Omdat ik nog vitaal ben wil ik graag als vaste assistent werkzaam blijven in de nieuwe parochiegemeenschap met als grondhouding Leven vanuit het geloof.

Jan Aarts is als emeritus priester aangesteld in de nieuwe parochie

Curriculum 
1937  geboren in Vlierden gem. Deurne 
1957  Ingetreden in de congregatie van de Priesters van het Heilig Hart (scj) 
1966-2002  Uitgezonden naar Finland 
2002  Als priester aangesteld in het Bernadetteklooster van de zusters van het Heilig Hart in Maliskamp. 

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier